Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vyšla brožura k Noci kostelů

Brožura bude návštěvníkům k dispozici v jednotlivých kostelech během Noci kostelů 28. května 2010 a na některých místech i před tímto datem. V elektronické podobě je možné ji stáhnout již nyní na stránkách Noci kostelů ZDE. Na stránkách Noci kostelů jsou také volně k dispozici všechny další propagační materiály, které byly pro tuto příležitost připraveny. Organizátoři z jednotlivých farností si mohou již vytištěné brožury vyzvednout na recepci Arcibiskupství pražského (Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1).

Brožura s jednotným designem pro celou střední Evropu obsahuje program těch chrámů, které do uzávěrky sestavily svůj program pro projekt Noci kostelů. Lze zde najít také úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky a kardinála Miloslava Vlka. Do brožury je vložena přehledná mapa, která poslouží v orientaci při noční pouti po kostelech. Programy kostelů, které se k Noci kostelů 2010 přihlásily po redakční uzávěrce brožury a mapky, jsou k dohledání na stránkách www.nockostelu.cz.

Chrámy a modlitebny v celé České republice se v rámci Noci kostelů otevřou v pátek 28. května 2010. Bude možné obdivovat krásu chrámových prostor, ale současně se také zúčastnit programu, který pro návštěvníky připravují jednotlivé farnosti. Nápad pozvat v nezvyklou hodinu do kostela úplně každého se zrodil v roce 2005 v Rakousku. Od té doby se tato idea nenásilně představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich běžně nechodí, šíří po Evropě.

Celá noc začíná vyzváněním zvonů. Poté následuje nepřeberné množství těch nerozličnějších událostí, které si lze v kostele představit. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu. Sestup do krápníkové kaple sv. Maří Magdalény na Svaté Hoře, neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu ve Vraném nad Vltavou, výtvarné dílny pro děti, praktické ukázky liturgických oděvů či komentované prohlídky v Praze, ale také chvíle pro modlitbu a ztišení. (ap)

Bližší informace www.nockostelu.cz.

17. 05. 2010