Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vyšla brožura k Noci kostelů

Brožura bude návštěvníkům k dispozici v jednotlivých kostelech během Noci kostelů 27. května 2011. V elektronické podobě ji bude možné zanedlouho také stáhnout na stránkách Noci kostelů, kde jsou volně k dispozici také všechny další propagační materiály připravené pro tuto příležitost.  V brožuře lze najít úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky a předsedy Ekumenické rady církví Joela Rumla a je v ní také vyhrazen prostor pro razítka některých kostelů. Do brožury je vložena přehledná mapa, která poslouží k orientaci při noční pouti po kostelech.

Oproti brožuře nabízí internetové stránky www.nockostelu.cz také další a hlavně aktuálnější informace. Zatímco brožura s jednotným designem pro celou střední Evropu obsahuje program 133 kostelů, které ho stihly nahlásit do uzávěrky, na internetových stránkách je v tuto chvíli program téměř 160 kostelů pražské arcidiecéze. Stránky obsahují také přehled kostelů ostatních diecézí, pozdravy osobností, které Noc kostelů zaštiťují, fotografie a další.

Na stránkách www.nockostelu.cz lze přes ikonku „Moje Noc“, která se zobrazí u každého bodu programu, jednoduše poskládat také vlastní cestu pro Noc kostelů. Programy, které byly vybrány, návštěvník nalezne potom v nabídce vlevo pod odkazem „Moje Noc kostelů“. Tímto způsobem lze také další programy přidat, jiné smazat nebo si celý soubor vytisknout, případně poslat přátelům jako přílohu v pozvánce formou E-card.

Chrámy a modlitebny v celé České republice se v rámci Noci kostelů otevřou v pátek 27. května. Bude možné obdivovat krásu chrámových prostor, ale současně se také zúčastnit programu, který pro návštěvníky připravují jednotlivé farnosti. Nápad pozvat v nezvyklou hodinu do kostela úplně každého se zrodil v roce 2005 v Rakousku. Od té doby se tato idea nenásilně představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich běžně nechodí, šíří po Evropě.

Celá noc začíná v 18.00 hodin vyzváněním zvonů. Poté následuje nepřeberné množství těch nerozličnějších událostí, které si lze v kostele představit. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu – výstup se svícemi na Svatou Horu, komentovaná prohlídka děl Karla Škréty v Týnském chrámu, Tanec světla u nejsv. Salvátora či trochu morbidní téma v kapli sv. Rocha, kde se bude hovořit o moru v českých zemích. Opominout však nelze ani literární večer poskládaný z úryvků slavných textů, které zmiňují katedrálu sv. Víta či mezinárodní večer v evangelickém kostele u Jákobova žebříku. Bližší informace na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

17. 05. 2011