Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vyšla Jeruzalémská Bible s reprodukcemi středověkých iluminací

Jeden exemplář exkluzivního vydání Zlaté Bible obohacené ilustracemi středověkých rukopisů obdržel loni v září také pražský arcibiskup Dominik Duka. Celá edice měla 600 výtisků a každý z nich byl ručně zhotoveným originálem. K bohatě zdobené Zlaté Bibli nyní přibyla zmenšená a dostupnější verze. Její grafické zpracování, obsah a reprodukce iluminací jsou však totožné s exkluzivním vydáním.

Text této verze je obohacen o 259 reprodukovaných zlacených iluminací z historických knih. K nejznámějším patří Neapolská Bible z 2. poloviny 14. století či Bible Václava IV., která byla vytvořena v letech 1389 – 1399 a bývá považována za nejkrásnější Bibli světa. Bibli s reprodukcemi středověkých iluminací vydalo nakladatelství Euromedia Group ve spolupráci s Rakouskou národní knihovnou ve Vídni, která poskytla originály reprodukcí, a s Karmelitánským nakladatelstvím. Bližší informace na www.knizniweb.cz.

Toto vydání biblických textů obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské Bible z roku 2009. Ta vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak v roce 1954 z původních jazyků francouzský překlad, jenž se stal základem pro další edice v evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Česká verze Jeruzalémské Bible vznikla metodou srovnávacího překladu z francouzštiny a původních biblických jazyků. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980. (Aleš Pištora)

25. 01. 2011