Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Výsledky koledování na Úřadu vlády, arcibiskupství a v pražských farnostech

Podle Jaroslava Eliáše, koordinátora Tříkrálové sbírky v Praze, byly při úředním rozpečetění kasiček zjištěny tyto výnosy:   

- kasička č. 5/1 (kam přispěli ministři české vlády včetně premiéra Mirka Topolánka a řada zaměstnanců Úřadu vlády ČR): 23 072,20 Kč.   

- kasička č. 5/2 (kam přispěli zaměstnanci pražského arcibiskupství včetně kardinála Miloslava Vlka a starosta Prahy 1 Petr Hejma): 13 052,00 Kč.  

Skupinku koledující na Úřadu vlády ČR a na arcibiskupství tvořil ředitel Charity ČR Oldřich Haičman (Kašpar), a pracovníci sekretariátu Charity ČR Vladislav Vik (Melichar) a Jan Oulík (Baltazar). Na lesní roh doprovázel ředitelův syn, student Vojtěch Haičman. Prohlédněte si fotografie 

Výtěžek koledy je určen na záměry Arcidiecézní charity Praha, jimiž jsou stavba Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru a vybavení Domu Gloria (domov pro matky s dětmi v tísni a stacionář pro seniory) v Praze na Barrandově.     

Podle předběžných výsledků koledování v pražských farnostech se vybralo nejvíce v  Praze-Kobylisích (103 974 Kč), ve farnosti u kostela Matky Boží před Týnem Praha-Staré Město (85 386 Kč) a v Praze na Žižkově (65 194 Kč). Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 v pražských farnostech naleznete na adrese: http://www.charita.cz/Data/files/TS2009/tabulka_Praha.xls

Letošní celostátní výsledek pravděpodobně předčí výsledky předchozích ročníků, včetně rekordního výnosu v roce 2005, který byl ovlivněn ničivým úderem vln tsunami v jihovýchodní Asii (kam poté část výtěžku sbírky směřovala). Tehdy do pokladniček a na tříkrálové konto přispěli občané ČR částkou více než 62 miliony korun.

Aktuální dílčí výsledky Tříkrálové sbírky 2009 za celou Českou republiku jsou k dispozici na adrese: http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=1379&nDepartmentID=451&nLanguageID=1

Do Tříkrálové sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo příspěvkem na konto sbírky 33001122/0800 u České spořitelny.

Charitní Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Letos se koledování zúčastnilo více než 13 700 kolednických skupin, což představuje téměř padesát tisíc dobrovolníků. Více zpráv naleznete na stránkách: www.trikralovasbirka.cz

(Jan Oulík, aj)

Foto: www.charita-adopce.cz

22. 01. 2009