Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Výstava obrazů Michaila Ščigola

Kresby Michaila Ščigola, které inspirovaly verše Martiny Komárkové, vyšly v roce 2010 v knize nazvané „Modlitebník“. Prezentace knihy proběhla v neděli 17. dubna 2011 v Mladotově domě na Pražském hradě. Kniha vyšla pod záštitou arcibiskupa Dominika Duky, který byl prezentaci přítomen, a je svědectvím o pronásledování řeholníků za komunismu.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 vtrhli ozbrojení příslušníci SNB, StB a Lidových milicí do klášterů a 2376 řeholníků násilně odvezli do internačních táborů. Podobná akce následovala v klášterech ženských. V roce 2010 vznikla putovní výstava „Zpráva o akci K“. Kromě dobových dokumentů byl součástí výstavy i cyklus obrazů Křížová cesta Michaila Ščigola. Příběh měl ale pokračování - básnířka Martina Komárková se nechala obrazy inspirovat a vytvořila k nim verše. S pomocí dalších spolupracovníků tak vznikla v kůži vázaná knížka s názvem „Modlitebník“. Dílo vzniklo pod záštitou pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. (Aleš Pištora)

18. 04. 2011