Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Výstava korunovačních klenotů

Korunní komoru s korunovačními klenoty, tedy Svatováclavskou korunou, žezlem, jablkem a korunovačním pláštěm, otevře ve čtvrtek 17. dubna vedle prezidenta republiky, předsedy vlády ČR, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a primátora hlavního města Prahy také probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta biskup Václav Malý a generální vikář Arcibiskupství pražského Mons. ThDr. Michael Slavík, který je pověřen, aby při tomto aktu zastoupil kardinála Miloslava Vlka. Pražský arcibiskup se totiž nemůže otevření zúčastnit, neboť tou dobou bude zahajovat výstavu Česká bible v průběhu staletí v Bazilice sv. Kříže Jeruzalémského v Římě.

Po snesení klenotů do kaple budou jednotlivé části souboru vyňaty z pouzder, prohlédnuty přítomnými držiteli klíčů, uloženy do transportní schránky a v doprovodu Hradní policie a Hradní stráže přeneseny do Vladislavského sálu Starého královského paláce.

V sobotu 19. dubna začne ve Vladislavském sále výstava, kde bude možné si korunovační klenoty do 29. dubna prohlédnout. Vstup na výstavu nazvanou „České korunovační klenoty - symbol českých dějin uprostřed Evropy“ budou mít lidé zdarma. Bezprostředně po skončení výstavy, tedy 29. dubna po 17. hodině, budou korunovační klenoty za přítomnosti držitelů klíčů opět uloženy do Korunní komory.

Výstavu tentokrát obohatí i čtyři desítky dalších exponátů, které souvisejí s historií korunovace. Mezi nimi jsou například relikviáře a deskové obrazy, které se používaly při korunovacích a které odedávna patřily k nejvzácnějším částem českého královského pokladu.

Významovou i výtvarnou dominantou výstavy bude ovšem soubor českých korunovačních klenotů, který tvoří Svatováclavská koruna z doby před rokem 1346, korunovační žezlo a jablko z druhé třetiny 17. století, korunovační kříž ze 70. let 14. století, korunovační meč ze 13. století a korunovační roucho z poloviny 17. století.

Korunovační koruna, zhotovená pravděpodobně v roce 1346, je sestavena ze čtyř zlatých dílů ve tvaru lilií. Protilehlé díly čelenky spojují dva oblouky, které jsou pozůstatky jiného šperku. Na křížení oblouků je zasazen křížek v jehož středu je safírová gema byzantského původu s výjevem ukřižovaného Krista. Na obvodu křížku stojí latinský nápis Zde je trn z koruny Kristovy. Celá koruna je posázena masivními drahokamy, z nichž některé se řadí k největším na světě. Jde o 19 safírů, 44 spinelů, 30 smaragdů, 20 perel a 1 rubín, největší rubín na světě, který je zasazen do šperku. Celková hmotnost koruny je 2.475,3 g. Ke korunovačním klenotům dále patří žezlo, jablko, kříž a meč, ovšem původní žezlo a jablko bylo ztraceno, a proto byly tyto klenoty nahrazeny v 16. století novými.

Žezlo je zlaté, měří 67 cm a váží 1.013 g. Zdobí jej 4 safíry, 5 spinelů, 61 perel a emailové ornamenty. Hlavice žezla má tvar rozkvetlé květiny a je zakončena obdélníkovým spinelem. Jablko je zlaté, 22 cm vysoké. Na spodní polokouli jsou výjevy z knihy Genesis, na horní příběhy krále Davida. Zdobí jej 8 safírů, 6 spinelů a 31 perel.

V pátek 18. dubna od 11 hodin proběhne ve Vladislavském sále tisková konference za účasti zástupců Arcibiskupství pražského a Metropolitní kapituly u sv. Víta. (Vstup výhradně na základě předem vydaných zvláštních akreditací KPR. Akreditace na místě je vyloučena. Žádosti o akreditace jsou přijímány do čtvrtka 17. 4. 2008, a to výhradně e-mailem na adrese david.sebek@hrad.cz.) (ap)

15. 04. 2008