Vyhledávání Menu

Výstava ukazuje kulturu a umění benediktinů v raném středověku

Od pátku 7. listopadu 2014 mohou milovníci krásy středověkého umění a historie zavítat do pražské Valdštejnské jízdárny, kde pro ně Národní galerie připravila výstavu „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300“. Výstavu podpořila mimo jiné Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, záštitu jí poskytl kardinál Dominik Duka OP.

Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže. Národní galerie v Praze zve jejím prostřednictvím k návštěvě jedinečné výstavy raně středověkého umění. Dosud nikdy se u nás totiž nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Na dvěstě padesát exponátů svezených z celého Česka i zahraničí dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy. Počínaje epochou vlády Karla Velikého, přes období otonské a románské až na práh vrcholné gotiky.

Mezi vystavenými předměty lze nalézt vzácná uměleckořemeslná díla i bohatě iluminované rukopisy, monumentální kamenné a dřevěné sochy, mince, listiny, ale rovněž ojediněle dochované předměty denní potřeby, jako je nádobí, psací potřeby či součásti oděvu. „Doufáme, že za těmito přímými otisky života návštěvník zaznamená významné stopy myšlení a hledání orientace ve složitém a nepřehledném světě – tedy stopy snah, které lidskou společnost doprovázejí po celou dobu její existence,“ říká jeden z tvůrců výstavy, Petr Sommer z pražského Centra medievistických studií. Výstava potrvá do 15. března 2015. Více informací na www.ngprague.cz. (Eva Kotyzová)

Aleš Pištora 10. 11. 2014