Vyhledávání Menu

Výstava v Mladotově domě připomene angažmá české šlechty v letech 1938 a 1939

Výstava „Šlechtická poselství – 75 let poté“, která se pro veřejnost otvírá 6. září 2014 v Mladotově domě na Pražském hradě, pojednává o iniciativách české šlechty v čase ohrožení země nacismem v letech 1938 a 1939. Tehdy její představitelé podepsali dvě deklarace, ve kterých vyjádřili věrnost své vlasti.

Hlavním výstavním artiklem budou genealogické tabule graficky zachycující signatáře deklarací a jejich rodiny. Jednotlivé panely na výstavě přinesou informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých rodin všech signatářů druhé z deklarací.

První prohlášení podepsalo 12 příslušníků české zemské šlechty, potomků někdejších spolutvůrců a nositelů české státnosti. Stalo se tak 17. září 1938 a deklarace byla adresována prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Druhá deklarace nesoucí název Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 byla určena jeho nástupci v prezidentském úřadu Emilu Háchovi a podepsáno je pod ní již 85 zástupců z 33 šlechtických rodů.

Po ukončení na Pražském hradě by se měla výstava stát výstavou putovní. Po České republice by měla putovat pět let až do září 2019, kdy bude připomínáno 80. výročí výše zmiňovaných událostí. V Mladotově domě výstava potrvá do 5. října 2014. (Jan Drocár, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 09. 2014