Vyhledávání Menu

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI – PROSINEC 2015


50982


30. 11. – 23. 12.

Po celou dobu adventní se od 30. listopadu do 23. prosince 2015 konají v mnohých kostelích pražské arcidiecéze ranní mše svaté se zpívanými roráty, tedy adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů. Zúčastnit se jich je možné také v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

1. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v 10.00 hodin zúčastní otevření rekonstruovaných objektů v Domově sv. Josefa v Žíreči. Více na www.domovsvatehojosefa.cz. 

2. 12.

V roce 1675 Papež Klement X. jmenoval velmistra Křižovníků s červenou hvězdou Jana Bedřicha z Valdštejna 16. pražským arcibiskupem. V době svého episkopátu se zasloužil o stavbu kostela sv. Františka u Karlova mostu, který jako arcibiskup roku 1688 posvětil. 

Děkan KTF, rektor semináře a fakultní kaplan ve spolupráci se studenty Katolické teologické fakulty UK srdečně zvou všechny studenty, zaměstnance a vyučující Katolické teologické fakulty na Rorátní mši svatou, která se koná od 7.00 hodin v seminární kapli KTF. 

Farnost u kostela sv. Anežky zve na benefiční koncert mužské vokální skupiny TEN MEN s modlitbou za uprchlíky. Koncert v kostele začíná v 19.00 hodin. Více na www.farnost-sporilov.cz. 

Od 19.00 hodin se koná 56. benefice Večery u kapucínů, která tradičně proběhne ve velkém refektáři hradčanského kláštera. Výtěžek benefice podpoří sdružení Villa Vallila, které se snaží o vznik komunit Archy J. Vaniera v ČR a poskytuje mladým lidem s postižením službu chráněného bydlení. Více na www.veceryukapucinu.cz. 

3. 12.

V Anežském klášteře bude od 17.30 hodin sloužena mše svatá ke cti sv. Anežky. 

V klášteře augustiniánů na Malé Straně se koná setkání mladých lidí a řeholníků, kteří se chtějí společně zamýšlet nad hledáním své životní cesty. Představí se osobnosti různých řádů a kongregací, které budou hovořit o svém zasvěceném životě. Večer nazvaný „Jsme normální (?)“ začíná mší svatou v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v 18.00 hodin. Více na www.reholnici.webnode.cz. 

Od 19.00 hodin se v Komunitním Centru matky Terezy koná přednáška P. L. Heryána SDB na téma „Jak souvisí naše představy o Bohu s adventem“. Více na www.kcmt.cz. 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní koncertu ve Španělském sále Pražského hradu, který každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. 

4. 12.

Od 11.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude konat již po páté mše sv. za hnutí Stonožka na vlastních nohou, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. V 15.00 hodin bude následovat v Anežském klášteře vernisáž prací dětí ze Stonožky na téma věnované 700 let od narození císaře Karla IV. 

5. 12.

V prostorách Mladotova domu na Pražském hradě se koná již třetí konference o hudba v katedrále, tentokrát na téma "Staročeské roráty". Od 7.00 hodin se v kostele Všech svatých konají roráty, pokračuje se od 9.30 hodin samotnou konferencí a celodenní tematické setkání bude završeno slavnostními nešporami ve svatovítské katedrále od 17.00 hodin. Více na http://ctu-uk.cz. 

Arcibiskupství pražské zve na adventní duchovní obnovu v rámci začínajícího Svatého roku milosrdenství „Milosrdné srdce křesťanů“, kterou povede prof. Leonardo Emberti Gialloreti. Obnova proběhne od 9.30 do 14.00 hodin v prostorách Pastoračního střediska (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6. 

Arcibiskupství pražské zve na diskusi na téma „Uprchlíci mezi námi“ s prof. Leonardem Emberti Gialloreti, členem komunity Sant‘ Egidio, který je odpovědný za pomoc uprchlíkům v Severním Iráku. Debata se koná v prostorách Pastoračního střediska (kostel sv. Vojtěcha) od 14.30 hodin. 

V roce 1945 Zemřel Mons. Otto Lev Stanovský, katolický kněz, papežský prelát, hudební skladatel a po vzniku ČSR rektor kněžského semináře v Praze. Roku 1934 byl zvolen kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta. Složil řadu duchovních skladeb. Působil jako vedoucí představitel tělovýchovné organizace OREL a předseda Katolické charity. (*8. 11. 1882). 

7. 12.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ pořádá od 17.00 hodin řád maltézských rytířů a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby. Program: B. A. Wiedermann, J. Massenet, J. S. Bach, G. Ph. Telemann. 

7. – 9. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Římě zúčastní zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě. 

8. 12.

Od 19.30 hodin se konají tradiční Kulturní Osmičky v kostele sv. Petra a Pavla v Bohnické ulici v Praze. Adventní koncert Rorate coeli v podání Českých madrigalistů a jejich hostů. Více na www.osmicky.cz. 

Pastorační centrum sv. Tomáše pořádá 9. prosince od 19.30 hodin setkání s P. Karlem Satoriou na téma "Advent a Vánoce". 

12. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zve na slavnostní otevření Svaté brány v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Liturgie začne v 10.00 v bazilice sv. Jiří, odtud se vydá společný průvod ke hlavnímu vchodu katedrály, kde pan kardinál otevře bránu milosrdenství. Slavnost vyvrcholí slavením eucharistie. 

Kostel sv. Mikuláše na malé Straně zve od 17.00 hodin na koncert Ave Maria (A. Dvořák, A. Vivaldi, J. S. Bach, A. Michna, F. Schubert, G. F. Handel. Účinkují: L. Vernerová – soprán, V. Rejlek – trubka, M. Hradecká – varhany. 

13. 12.

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně zve na adventní chvalozpěvy od 17.00 hodin. (J. S. Bach, G. Ph.Telemann, H. I. F. Biber, A. Michna, S. Rachmaninov, W. A. Mozart, W. Byrd.) 

Od 15.00 hodin se koná setkání rodičů „Dlouhé cesty“ a „Prázdné kolébky“, při příležitosti světového dne zemřelých dětí, který pořádá o.s. Dlouhá cesta. Od 17.00 hodin následuje koncert komorního sboru Canti di Praga a od 18.30 hodin mše svatá za zemřelé děti. Více na www.lhoteckafarnost.cz. 

Farnost u kostela Nejsvětějšího srdce Páně pořádá od 16.00 hodin přednášku dr. Jiřího Grygara, nesoucí název "Hvězda Betlémská a reformy kalendáře". Více na www.srdcepane.cz. 

15. 12.

Břevnovské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty zve na mimořádný koncert - klavírní recitál Davida Kalhouse, který se koná od 18.00 hodin v Tereziánském sále. 

V roce 1935 Papež Pius XI. jmenoval kardinálem pražského arcibiskupa Karla Kašpara. 

16. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní ve 12.00 hodin otevření centra enviromentálních věd II. v Praze - Suchdol. 

V Komunitním centru Matka Terezy se koná výstava papírových betlémů od 16.00 do 17.45 hodin, která bude přístupná od 15. 12. do 10. 1. 2016. Více na www.kcmt.cz. 

17. 12.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní od 19.00 hodin Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání studentů a pedagogů Základní umělecké školy Praha 10 – Hostivař. Zazpívají také hosté z uměleckých škol z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Chorvatska. 

18. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin sloužit v kostele sv. Václava ve Vršovicích mši svatou pro zaměstnance Arcidiecézní charity Praha. 

Čeští skauti opět v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předají v 15.00 hodin do rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP světlo symbolizující přátelství, mír a narození Krista. Plamínek z Betléma si lidé budou moci odnést domů. Projekt je opět doplněn i vánoční hrou pro děti „Sestav si svůj betlém“. Další aktivitou je skautský stánek na vánočních trzích na náměstí Míru. Bude fungovat i Betlémská pošta. Více na www.krestanskevanoce.cz. 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin v kostele sv. Anny – Pražská křižovatka sloužit rekviem za Václava Havla. 

19. 12.

V kostele sv. Jakuba Staršího v pražských Stodůlkách se koná od 16.00 hodin dětská mše o zvěstování Kristova narození, po které následuje průvod s betlémským světlem.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin v kostele Všech svatých na Pražském hradě sloužit mši svatou pro členy Řádu sv. Lazara. 

24. 12.

V kostele sv. Ludmily na Tetíně se na Štědrý den koná od 15.30 hodin Štědrovečerní setkání u jeslí IV. Čeká na Vás společné zpívání u Jesliček, Vánoční hra a Betlémské světlo (přinést si můžete vlastní lucerničky). Setkání pořádá farnost Beroun a Sdružení sv. Ludmily na Tetíně.

Již počtvrté vychází brožura, která provede návštěvníky po těch nejpozoruhodnějších betlémech vystavených od 24. prosince po celé vánoční období v pražských kostelech. Brožurka, která bude k dispozici v pražských kostelech, PIS a dalších informačních centrech obsahuje otvírací hodiny, informace o historické a umělecké hodnotě betlémů i čas nedělních bohoslužeb. Více na www.krestanskevanoce.cz.

24. – 25. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha o půlnoci celebrovat slavnostní mši svatou o slavnosti Narození Páně.

Liturgii slavnosti Narození Páně bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha také od 10.00 hodin.

V Arcibiskupském paláci se koná oběd pro chudé, který již tradičně pořádá Komunita Sant´Egidio. 

25. 12.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 16.00 hodin koná „Zpívání dětí u betléma“. 

26. 12.

V roce 1725 Zemřel Jan František Beckovský, katolický kněz, člen řádu Křižovníků s červenou hvězdou, historik, botanik a spisovatel. Od roku 1699 byl až do své smrti správcem ženského špitálu u blahosl. Anežky Přemyslovny v Praze. Přeložil asi 30 děl, především životopisů svatých. (*18. 8. 1658).

27. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech sloužit mši svatou s otevřením Svaté brány.

Farnost Dobříš pořádá akci s názvem „Pojďme spolu do Betléma“, tedy putování, během něhož si zazpívají účastníci známé koledy, od kostela Nejsvětější Trojice k živým "jesličkám" na zahradě PC sv. Tomáše. Vice na www.farnostdobris.cz. 

28. 12.

Od 11.00 hodin se bude konat v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského mše za nenarozené děti. Hlavním celebrantem bude biskup Karel Herbst.

31. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit mši svatou na poděkování Bohu.

Aleš Pištora 30. 11. 2015