Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – březen 2016


 4. 3.

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají duchovní obnovu pro mladé muže, která bude probíhat ve dnech 4. - 6. března již tradičně v pražském semináři, tentokrát s bližším zaměřením na svatého Josefa. Cílem je prohloubení víry a hledání své další životní cesty. Více informací na www.arcs.cuni.cz.

Od 18.00 hodin se koná ve svatovítské katedrále mimořádná bohoslužba k výročí translace sv. Václava. Mši svatou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a hudebně doprovodí Pražský katedrální sbor.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s farností při kostele Panny Marie Sněžné pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci vás srdečně zve k návštěvě akce 24 hodin pro Pána Během těchto 24 hodin bude k dispozici kněz pro možnost přijetí svátosti smíření (zpovědi) a bude vystavena Nejsvětější svátost. Začátek je od 18.00 hodin.

5. 3.

V kostele Nejsvětější trojice se od 15.00 hodin koná vikariátní pouť, které se také zúčastní kardinál Dominik Duka.

6. 3.

V kostele sv. Rodiny se 6. března od 15.00 hodin koná koncert pro hospice Stabat Mater. Více na www.domovrepy.cz.

V kostele sv. Klimenta (Kostelní, Praha 7) se od 15.00 hodin koná hudební vystoupení s názvem Žalmění. Jedná se o křesťanskou autorskou tvorbu, zhudebněné žalmy, v podání kapely KaPři. Více na www.kapela-prichovice.cz.

7. 3.

Od 18.00 hodin se ve svatovítské katedrále koná mimořádná bohoslužba k 410. výročí úmrtí Zbyňka Berky z Dubé, pražského arcibiskupa. Mši svatou bude celebrovat Dominik Duka a hudebně doprovodí Pražský katedrální sbor.

8. 3.

Ekologická sekce ČKA zve od 17.30 hodin na besedu s prof. Bedřichem Moldanem věnovanou závěrům a přínosům prosincové pařížské Konference OSN o klimatické změně. V přízemí kláštera Emauzy.

9. 3.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) literární večer nad knihou "Chrysostomos v exilu". Diskusi bude moderovat Jiří Pavlík. Více na www.dominikanska8.cz.

V denním stacionáři Domova sv. Karla Boromejského se od 14.30 hodin koná cestovatelská přednáška "Příběhy Afriky" Saši Ryvolové s promítáním (příběhy setkání se zvířaty v Národních parcích Zimbabwe, Zambie a Jihoafrické republiky). Více na www.domovrepy.cz.

10. 3.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) večer s názvem „ŽE NYVU MĚNÍ - Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?“ Hosté: Milena Bartlová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá. Moderuje Anna Háblová. Více na www.dominikanska8.cz.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském ve Svatém roce Božího milosrdenství zve na Cyklus postních kázání Tři biblické příběhy o milosrdenství. Začátek v 18.00 hodin. v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském Hradě. Promluvy přednesou biblisté KTF UK: Doc. Jaroslav Brož a Doc. Josef Hřebík.

V Komunitním Centru Matky Terezy se hrají od 19.00 hodin Moravské Pašije v podání Teátru Víti Marčíka. Více na www.kcmt.cz.

11. 3.

V sále kostela sv. Anežky se od 19.00 hodin koná přednáška Jiřího Zajíce na téma: Výchova ve společnosti ovládané médii. Více na www.farnost-sporilov.cz.

13. 3.

Křížová cesta v Lidicích 13. března 2016 v 15.00 hod. Místo: základy kostela sv. Martina v areálu památníku v Lidicích.

15. 3.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v úterý 15. března 2016 v 17.00 hodin.

V neděli 13. března se bude při všech bohoslužbách konat sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi.

V rámci Farní akademie se koná od 16.00 hodin přednáška doc. Antonie Doležalové „Boží milosrdenství z pohledu ekonomie“. Přednáška se koná ve videosále v I. patře zadního traktu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady (vchod přes zahrádku). Více na www.srdcepane.cz.

Farnost u kostela Panny Marie Královny míru pořádá 13. března od 16.30 hodin přednášku RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D.: Jedy v historii, detektivkách a současnosti. Více na www.lhoteckafarnost.cz.

14. 3.

Pro Sdružení křesťanských seniorů se 14. března od 16.00 hodin koná v klubovně KCMT přednáška jáhna Mgr. Pavla Urbana s aktuálním tématem Velikonoce. Více na www.kcmt.cz.

15. 3.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v úterý 15. března 2016 v 17.00 hodin. Program: J. S. Bach, S. Barber, P. Kšica, J. Rivier, L. Vierne, P.-Max Dubois.

V komunitním Centru sv. Prokopa v Nových Butovicích se od 18.30 hodin koná přednáška z cyklu Prokopská zastavení – Na křídlech do Santiaga. O svých zážitcích a zkušenostech se podělí Sofie Riegrová, která 270 km dlouhou trasu do galicijského Santiaga de Compostela překonala na mechanickém vozíku. Více na www.centrumbutovice.cz.

17. 3.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském ve Svatém roce Božího milosrdenství zve na Cyklus postních kázání Tři biblické příběhy o milosrdenství. Začátek v 18:00 hod. v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském Hradě. Promluvy přednesou biblisté KTF UK: Doc. Jaroslav Brož a Doc. Josef Hřebík.

V rámci oslav 180 let se od poslední korunovace v Čechách od 18.00 hodin se koná další přednáška. Přednášející: Mgr. Martin Aschenbrenner, pedagog na Gymnáziu v České Lípě, autor knih a článků o dějinách a obyvatelích císařských rezidencí v Zákupech a Ploskovicích.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) diskusi na téma "Stvořil milosrdný Bůh peklo?".  Více na www.dominikanska8.cz.

18. 3.

Schola Gregoriana Pragensis pod uměleckým vedením Davida Ebena, patřící mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby, a slovenský pěvecký sbor Adoremus, známé celoslovenské vokální těleso pod vedením sbormistra Dušana Billa, dramaturgicky zaměřené na sakrální hudbu, vystoupí společně na výjimečném koncertě v 19.30 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

V pátek a v sobotu před Květnou nedělí se v rámci Světového dne mládeže uskuteční setkání mládeže pražské arcidiecéze. Program začíná v pátek 18. března ve 20.00 hodin v kostele Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech a hlavní program vypukne v sobotu 19. března v 9.00 hodin v Selesiánském centru Kobylisy. Na programu budou zajímavá témata a kvalitní přednášející, večer milosrdenství, svátost smíření, sport, setkání a slavení eucharistie s otcem kardinálem Dominikem Dukou a mnohé další.

19. 3.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na bohoslužbu za oběti totality z řad kněží, řeholníků a řeholnic v předvečer dne mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého v 18.00 hodin do baziliky sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Po mši svaté následuje modlitba u Památníku obětí totalit na vyšehradském hřbitově.

20. 3.

Pontifikální mše svatá na Květnou neděli začíná v bazilice sv. Jiří v 10.00 hodin. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka posvětí ratolesti a poté vyjde liturgický průvod z baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude pokračovat mešní bohoslužba, při které budou provedeny Lukášovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana Dismase Zelenky „In monte Oliveti“. Od 17.00 hodin se konají zpívané kapitulní nešpory.

Svatovítská katedrála se opět stane dějištěm dramatického zpracování příběhu o utrpení a smrti Ježíše Krista. Výpravné pašijové hry, které se každoročně konají na Zbraslavi, zahrají tentokrát v katedrále zbraslavští farníci, ochotníci, ale také profesionální herci (Alois Švehlík, Radúz Mácha, Simona Postlerová, Jana Pidrmanová) na Květnou neděli od 15.00 hodin v režii Oldřicha Vlčka.

U příležitosti 8. výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, se od 16.00 hodin uskuteční setkání v zasedacím sále úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 15. Více na www.focolare.cz.

23. 3.

Kolegium katolických lékařů pořádá od 18.30 hodin přednášku Prim. MUDr. Petra Popova s názvem: Česká drogová scéna. V knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

24. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka bude na Zelený čtvrtek od 9.30 hodin hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně bude slavena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dle obvyklých zvyků od 18.00 hodin.

Komunita Chemin Neuf pořádá Velikonoce pro mládež od 12 do 16 let na faře v Bartošovicích v Orlických horách. Na programu bude společné slavení liturgie, čas na ztišení a přednášky, sport, tvůrčí ateliéry, sdílení ve skupinkách a oslava vzkříšeného Krista. Více na www.chemin-neuf.cz.

25. 3.

Obřadům památky Umučení Páně bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů budou provedeny Janovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a vedle improperií a lidového zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Jiří Bartoška bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

V kostelech pražské arcidiecéze se koná velkopáteční sbírka na Svatou zemi.

26. 3.

Katedrální kapitula a pražský arcibiskup kardinál Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Celý den bude otevřen kostel Všech svatých pro celodenní rozjímaní u „Božího hrobu“.

Velikonoční vigilie - Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice, které začnou žehnáním ohně před katedrálou, zazní biblická čtení v některých světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

27. 3.

Při dopolední pontifikální mši svaté na Neděli velikonoční sloužené arcibiskupem Dukou od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní v novodobé premiéře Missa Františka Xavera Brixiho. Od 17.00 hodin se konají slavnostní nešpory.

V roce 1991 Papež Jan Pavel II. jmenoval dosavadního českobudějovického biskupa Miloslava Vlka novým pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála Františka Tomáška.

V roce 1696 se narodil Jan Rudolf Sporck, katolický kněz, a sběratel uměleckých děl. Byl kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a od roku 1720 pražským světícím biskupem. Přičiňoval se o kanonizaci sv. Jana Nepomuckého. Měl velký kreslířský talent, některá díla jsou dochována a uložena ve Strahovské knihovně. (+ 21. 1. 1759).

28. 3.

V kostele sv. Rodiny předvede od 17.00 hodin velikonoční koncert břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara. Více na www.domovrepy.cz.

29. 3.

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti 331. výročí narození J. S. Bacha od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje Lucie Hůlová - barokní housle, Martin Sedlák – violoncello, Jiřina Dvořáková – varhanní positiv. Na programu díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta.

31. 3.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) diskusi na téma „Sex za branami ráje?“. Více na www.dominikanska8.cz.

Aleš Pištora 03. 03. 2016