Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – červen 2014

28. 5. – 1. 6.

V Řezně se konají 99. Německé katolické dny. Mezi desetitisíci lidí z Německa i celé Evropy letos bude také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který se zúčastní jedné z debat a 1. června bude jedním z koncelebrantů závěrečné mše svaté od 10.00 hodin.

3. 6.

Od 18.00 pořádá Základní umělecká škola v Sedlčanech a v Sedlci a iniciativa Cesta sedmi kostelů mezigenerační představení s názvem „Kořeny a křídla sv. Ludmily“. Premiéra pohybového divadla se uskuteční v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. Více na www.zus-sedlcany.cz.

4. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocení v Arcibiskupském paláci zasloužilé farníky pražské arcidiecéze.

V klášteře bratří kapucínů v Praze na Hradčanech se od 19.00 hodin v rámci cyklu „Večery u kapucínů“ koná již 42. benefiční koncert na podporu Občanského sdružení Smíšek.  Představí se soubor historického tance Anello a žáci hudebního oboru ZUŠ U Půjčovny (Praha 1). Více na www.veceryukapucinu.cz.

5. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Pardubicích zúčastní „Dnů chleba“, které každoročně pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů. Kardinál Duka chléb symbolicky požehná. Více na www.svazpekaru.cz.

6. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.30 hodin sloužit ve vinohradském kostele sv. Ludmily mši svatou za duchovní povolání.

V roce 1134 zemřel sv. Norbert, patron českého království, arcibiskup v Magdeburgu, zakladatel premonstrátského řádu. Jeho tělesné ostatky byly v roce1627 převezeny do Prahy a uloženy v premonstrátském klášteře na Strahově.

7. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Litoměřicích od 9.00 hodin zúčastní „Hasičských slavností Litoměřice", což je celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky, který je pořádán jedenkrát za tři roky. Tato dvoudenní akce je největším hasičským svátkem svého druhu v naší zemi. Více na www.hzscr.cz.

Od kostela sv. Antonína v Praze-Holešovicích přes Letnou a zpět (2 km) se jako součást akce Corpus Domini (běh Praha-Řím-Orvieto) uskuteční běžecká etapa humorně laděné sportovní akce pro kněze i laiky. Etapa bude odstartována ve 13.00 hodin. Je možné se zaregistrovat na adrese IV.vikar.Pha@gmail.com.

Od 20.00 hodin se v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná Ekumenická modlitební vigilie. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Od 20.00 hodin se ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla koná svatodušní vigilie. Více na www.kkvys.cz.

7. - 8. 6.

Biskup Václav Malý se v Augsburgu zúčastní 65. Sudetoněmeckých dnů.

8. 6.

Na slavnost Seslání Ducha svatého udělí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP svátost biřmování připraveným kandidátům při mši svaté, která v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začíná v 10.00 hodin.

10. 6.

V roce 1854 byl položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, který posvětil pražský arcibiskup kardinál Bedřich Josef ze Schwarzenberga, za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti Alžběty.

12. 6.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích zve spolu s Karmelitánským nakladatelstvím v rámci cyklu I 17-11 na besedu, která se koná od 19.00 hodin v Divadle Miriam v Praze 10-Strašnicích. Hosty budou bývalý dlouholetý farář P. Marian Klener a P. Jan Houkal, který rovněž ve farnosti působil. Vzpomínkový večer zahajuje oslavy 20. výročí posvěcení kostela a 85. výročí založení strašnické farnosti. Více na www.farnoststrasnice.cz.

13. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní v Litomyšli zahájení festivalu Smetanova Litomyšl.

V roce 2004 byl posvěcen nový kostel sv. Alžběty v Praze-Kbelích podle realizačního projektu Ing. Jana Korenčíka.

14. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin sloužit v Lidicích vzpomínkovou bohoslužbu za P. Josefa Štemberku a požehná obraz Panny Marie Lidické, který bude v keramickém provedení umístěn v presbytáři bývalého kostela v nacisty vyhlazené obci Lidice. Více na www.lidice-memorial.cz.

Od 10.00 hodin se pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zúčastní pietního aktu 72. výročí vypálení obce Lidice. Více na www.lidice-memorial.cz.

15. 6.

Hlavní oslavy 670. výročí „položení základního kamene“ Svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství začínají na svátek sv. Víta v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou bude celebrovat magdeburský biskup Gerhard Feige.

V rámci bohoslužby bude provedena „Missa cum populo“ Petra Ebena. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

16. 6.

Společnost pro duchovní hudbu spolu s Vedením Všeobecné fakultní nemocnice pořádají od 18.00 hod. koncert v kapli Sv. Kříže (v budově Gynekologicko-porodnické kliniky VFN, Apolinářská 18, Praha 2) u příležitosti Evropského svátku hudby 2014. Zazní díla B. Smetany, Z. Fibicha, P. Křížkovského, J. B. Foerstera, B. Martinů, Z. Lukáše, A. Dvořáka.

17. 6.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v zahradě Maltézského paláce (v případě nepříznivého počasí v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně šestý koncert cyklu duchovní hudby od 18.00 hodin. Na programu budou díla S. Schmidta T. Susata, Kryštofa Haranta z Polžic, Paul Peurla, Claudie Gervaise, J. S. Bacha, J. Ch. Demantiuse.

V roce 1994 byl posvěcen nový kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem.

19. 6.

Podobně jako v minulých letech se v Praze koná oslava slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.

20. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v budově Generálního štábu Armády České republiky zúčastní pietního aktu k uctění generála Heliodora Píky. Více na www.acr.army.cz.

V roce 1884 zemřel Václav Beneš Třebízský, katolický kněz, spisovatel, vlastenec.

21. 6

V 11.00 hodin slavnostní mší svatou vyvrcholí oslavy posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 Strašnicích. Hlavním celebrantem kardinál Miloslav Vlk. Od 16.00 hodin v Divadle Miriam zahraje divadlo Máj pohádku „Vodník Mařenka“. Více na www.farnoststrasnice.cz.

23. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v kostele Panny Marie pod Řetězem sloužit od 16.00 hodin mši svatou pro Řád maltézských rytířů.

24. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude při příležitosti 100 let od vypuknutí první světové války sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavnostní rekviem. Současně bude vyhlášení války připomenuto také 26. července ve všech kostelech pražské arcidiecéze při zádušních mších svatých. Lidé budou mít možnost zapálit za své padlé v 1. světové válce ve svatovítské katedrále svíčku.

25. 6.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 9.30 hodin koná mše svatá pro církevní školy na konec školního roku. Hlavním celebrantem bude biskup Václav Malý.

26. 6.

Slavnostním requiem, které bude od 18.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, připomene 650 let od úmrtí Arnošta z Pardubic na roudnickém hradě. Hodinu před začátkem bohoslužby se v ambitu proboštství uskuteční hudebně dramatický pořad, který připomene důležité události Arnoštova života a jeho doby. Více na www.farnostroudnice.php5.cz.

27. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v kostele Panny Marie před Týnem mši svatou pro Opus Dei.

28. 6.

Při mši svaté od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP kněžské svěcení jáhen Tomáš Kábele.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit na zámku Konopiště rekviem za Ferdinanda d´Este. Více na www.zamek-konopiste.cz.

29. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit mši svatou v kapli sv. Kiliána na ostrově v Davli, kde kdysi stál klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově.

Při nedělních bohoslužbách proběhne ve farnostech pražské arcidiecéze Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

V roce 1374 zemřel Jan Milíč z Kroměříže, katolický kněz a teolog, kazatel. Plně se věnoval kazatelství v pražských kostelích a to u sv. Mikuláše, sv. Jiljí a Panny Marie před Týnem.

30. 6.

V den, kdy si připomínáme 640 let od smrti prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, bude současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit rekviem v kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Více na www.farnost-pardubice.cz.
Aleš Pištora 09. 06. 2014