Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – červen 2015

30. května – 6. června

Na začátku června se v Praze koná týdenní ekumenický projekt Dny víry. Jeho cílem je představit víru a životní styl současných křesťanů. Více na www.dnyviry.cz.

1. červen

V kostele sv. Benedikta (Hradčanské nám., Praha 1) od 18.00 hodin se koná závěrečné setkání o modlitbě na téma Misionářský oheň, apoštolská plodnost kontemplace. Přednáší P. Pavel Pola OCD.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského a Česká křesťanská akademie Prahy 6 pořádají v rámci Dnů víry klavírní koncert Radoslava Kvapila, který se uskuteční v klášteře Emauzy od 19.00 hodin. Na programu jsou skladby L. van Beethovena, A. Dvořáka a B. Smetany.

V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad pořádá od 19.30 hodin dr. Jiří Grygar přednášku na téma „Věda a víra“.

2. června

Roku 1392 byl položen základní kámen ke stavbě nové části katedrály a to za přítomnosti krále Václava IV., zhořeleckého vévody Jana ad., ředitele stavby Václava z Radče a mistra Petra z Gmündu.

Komunitní Centrum Matky Terezy pořádá od 9.30 hodin přednášku Romana Cardala, Ph.D. „Co každý může poznat o Bohu“. Více na www.kcmt.cz

V Arcibiskupském paláci vyhlásí v 15.00 hodin Mons. Václava Malý výsledky soutěže výuky náboženství.

V rámci Dnů víry se v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí koná od 19.15 hodin panelová diskuze „Blázni pro Boha“ moderovaná Danielou Drtinovou.

3. června

V rámci pravidelných benefičních Večerů u kapucínů se 3. června od 19:00 koná koncert „Toulky světem s barevným flétnovým kvartetem“ (koncert kvarteta zobcových fléten z Brna Flautas de colores). Výtěžek benefice podpoří činnost Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Více na www.veceryukapucinu.cz

Na Náměstí Jiřího z Poděbrad se uskuteční v rámci Dnů víry od 19.00 hodin Openheart – worship koncert pod širým nebem. 

V rámci Dnů víry bude přednášet Tomáš Halík na téma „Proměny náboženství v naší Době“ na FFUK (Nám. Jana Palacha, Praha 1) od 19.30 hodin.

4. června

Ve čtvrtek od 17.00 hodin bude kardinál Dominik Duka sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou na slavnost Těla a Krve Páně, po níž bude následovat tradiční eucharistické procesí z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Občanského sdružení Paprskovec ve spolupráci s dětským centrem Paprsek pořádá v kostele sv. Václava ve Vršovicích v Praze od 19.00 hodin benefiční koncert Rodiny Pěruškovy pro podporu Střediska Setkání. Více na www.paprskovec.cz.

5. červen

V Paláci Lucerna od 18.00 hodin vystoupí britský křesťanský hudebník a skladatel Martin Smith (pop-rock, worship).

Při akci Dny víry navštíví Prahu německý gospelový sbor pod vedením Sigrida Wildta, který představí africké zpěvy a spirituály v moderní úpravě od 19.00 hodin v kostele Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce 36, Praha 4).

6. červen

Konec Dnů víry završí v 19.00 hodin závěrečný Večer Světla: koncert Hradišťanu a hostů s následujícím programem v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1).

7. červen

Ve všech kostelích se bude konat sbírka na Národní eucharistický kongres.

8. června

V bazilice sv. Markéty se 8. června od 19.00 hodin pořádá benefiční koncert Hradišťan domova svaté rodiny. Více na www.hradistan.cz

V kostele sv. Petra a Pavla se koná od 19.30 hodin v rámci cyklu Kulturní osmičky hudební večer Žalozpěvy – akustická hudba z Vysočiny. Vesele i vážně (nejen) o životě. Účinkují Jiří Nohel (kytara, zpěv), Markéta Šťouračová (příčná flétna), Aleš Tomek (housle, zpěv) a Petr Novotný (basa, zpěv). Více na www.osmicky.cz

9. – 13. červen

Ve dnech 9. - 13. 6. se koná ignaciánská exercicie v Matice svatohostýnské, kterou povede P. Josef Čunek. Více na www.hostyn.cz

10. červen

Pastorační centrum sv. Tomáše pořádá od 19.30hodin přednáškové a diskusní setkání nad otázkami souvisejícími s křesťanskou vírou „Co Vás zajímá?“.

Od 19.00 hodin se v kostele Narození Páně bude konat koncert Perly baroka v podání souboru Societas Musicalis.

11. červen

Od 17.30 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově sloužena mše svatá za umučeného římskokatolického kněze, středoškolského profesora P. Karla Kratinu, který byl jako jediný kněz pražské arcidiecéze nacisty popraven gilotinou dne 16. 2. 1945 v tragicky proslulé pankrácké sekyrárně.

11. – 14. červen

Ve dnech 11. - 14. 6. se koná duchovní obnova pro manžele v duchovním centru sv. Františka z Pauly.  Více na www.dc-vranov.cz.

Ve dnech 11. - 14. 6. pořádá duchovní centrum sv. Františka z Pauly duchovní cvičení pro všechny pracovníky charity, zdravotníky, pomáhající profese a dobrovolníky.

13. červen

Biskup Václav Malý bude při příležitosti 73. výročí vyhlazení obce Lidice sloužit od 9.00 hodin v Lidicích na místě, kde stával lidický kostel, bohoslužbu za mír.

14. červen

V domově sv. Karla Bomejského od 17.00 hodin se koná kytarový koncert se zpěvem v podání Hany Němcové, Jana Jandy, Michala Čvančary, Martina Křehnáče. Na programu: G. F. Händel, J. Dowland, J. G. Scheidler, G. F. Telemann, kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. Více na www.domovrepy.cz.

15. června

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavit mši svatou ke cti sv. Víta. Připomene zároveň 671. výročí „položení základního kamene“ svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

16. červen

Od 17.00 hodin pořádá Společnost Vyšehrad z. s. slavnostní shromáždění a varhanní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

V kostele svaté Rodiny se koná od 19.00 hodin operní reminiscence orchestrální řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka. Na program B. Smetana, G. Rossini, P. I. Čajkovskij a G. Bizet. Vstupné dobrovolné. Vice na www.domovrepy.cz.

V rámci cyklu Varhanní nešpory Maltézských rytířů pořádá od 18.00 Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v zahradě Velkopřevorského paláce (při nepříznivém počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně šestý koncert cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Cantate Domino Canticum novum. Na programu budou díla: J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Rejchy a F. Farkase. Účinkuje: Afflatus Quiintet. Vstup na koncert je volný.

19. červen

Od 14.00 hodin v Domově pro seniory v Mukařově odhalí a požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka pamětní desku na upomínku kardinála Josefa Berana.

20. červen

V 19.00 hodin se v kostele Panny Marie před Týnem na Starém Městě koná ekumenická bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

21. – 26. červen

Ve dnech 21. – 26. června 2015 se v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích koná vzdělávací seminář trvalých jáhnů s tématy Radost evangelia – exhortace papeže Františka a Eucharistický rok.

23. červen

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení VFN pořádá od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2. Účinkuje Fenix - spolek pro vokální a komorní hudbu. Na programu díla F. Schuberta, G. F. Händela, W. A. Mozarta. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2, vstup na koncert je volný.

24. červen

Kolegium katolických lékařů pořád od 18.30 hodin přednášku prof. Martina Weise z Jihočeské Univerzity s názvem Sonda do tzv. druhého života Mistra Jana Husa. V knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

27. červen

Při mši svaté od  10.00 hodin přijmou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP kněžské svěcení Petr Havlík a Jaroslav Suroviak OCD.

28. červen

Při nedělních bohoslužbách se v kostelech bude konat Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

30. červen

V roce 1364 zemřel v Roudnici první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, pohřben byl v kostele P. Marie v Kladsku. Za svého života dal na své náklady postavit kapli v čele nového chóru svatovítské katedrály a dal jí vyzdobit skleněnými okny a sám jí vysvětil.
Aleš Pištora 01. 06. 2015