Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – duben 2015

1. 4.

V rámci cyklu „Večery u kapucínů“ proběhne od 19.00 hodin v historickém refektáři kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) jubilejní 50. benefice. S komponovaným pořadem slova a hudby nazvaným „Pašijová zastavení“ vystoupí pan Alfred Strejček a vokální soubor Cantica. Více na www.veceryukapucinu.cz.

2. 4.

Od 9.30 hodin se na Zelený čtvrtek koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Missa chrismatis.

Večerní mše svatá na památku Poslední večeře Páně bude slavena dle obvyklých zvyků v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin.

3. 4.

Během obřadů Velkého pátku od 18.00 hodin budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha provedeny Janovy pašije Františka Holíka. Zazní tradiční andaluské velkopáteční zpěvy a herec Tomáš Töpfer  bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha.

4. 4.

Během obřadů Velikonoční vigilie od 20.30 hodin slavených v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha podle starobylé tradice zazní biblická čtení v hlavních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování.

5. 4.

Při dopolední pontifikální mši svaté na Neděli Zmrtvýchvstání Páně bude od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které kardinál Duka udělí jménem římského velekněze.

7. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Karolinu zúčastní slavnostního zasedání při příležitosti 667. výročí založení univerzity Karlovy.

8. 4.

Biskup Václav Malý bude v rámci festivalu Jeden svět diskutovat na Malé scéně v Ústí nad Orlicí od 16.30 hodin o filmech „Opři žebřík o nebe“ a „Bojovníci ze severu“. Více na www.jedensvet.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 17.00 hodin novou ekumenickou kapli v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Více na www.uvn.cz.

V roce 1815 zemřel Jakub Jan Ryba, hudební skladatel, osvícenský pedagog, spisovatel, autor duchovních a  světských textů, varhaník. Od května 1788, až do své smrti působil jako kantor v Rožmitále pod Třemšínem.

9. 4.

V doprovodu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP navštíví katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha monacký kníže Albert II., který bude hostem pražského arcibiskupa.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 16.00 hodin nový zvon Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 v bývalé vodárenské věži v ulici Nové mlýny. Více na www.hasicipraha1.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pozdraví v Arcibiskupském paláci účastníky zasedání Učené společnosti profesora J. V. Koštíře.

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze pořádá od 19.30 večer v rámci cyklu Rozprav o církvi nazvaný „Svatí nebo zbyteční? Zasvěcený život v církvi“. Hosty budou Benedicta Hübnerová OP a Jan Poříz OCD. Více na www.dominikanska8.cz.

V roce 1905 byl slavnostně vysvěcen kostel sv. Vojtěcha v Praze - Libni. Původně postaven jako dřevěné provizorium se životem na 6 let. Toto provizorium stojí však dodnes. Roku 1987 vyhlášen kulturní památkou.

10. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vystoupí se svým příspěvkem na mezinárodní teologické konferenci, která se uskuteční v Praze ve dnech 9. – 12. dubna 2015. Pořádá ji Českobratrská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou, promluví čeští a zahraniční odborníci z řad teologů a historiků. Více na www.nase-reformace.cz.

Ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály se sejdou držitelé klíčů od  Korunní komory, aby společně oznámili svůj záměr podpořit projekt nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V roce 1695 pražský světící biskup a strahovský premonstrátský opat Vít Seidl slavnostně vysvětil Loretánské zvony. V letech 1683 až 1691 zvony vyrobil Claudius Frémy z Amsterodamu. Všech 27 různě velkých zvonků sestavil roku 1694 pražský hodinář Petr Neumann. Poprvé se rozezněly 15. srpna 1695.

11. 4.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 10.00 hodin koná oslava 25. výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka.

Účastníci výletu pro nezadané křesťany z různých církví vyráží tentokrát na Říp. Sraz je na Masarykově nádraží u pokladen v 9.15 hodin. Více na www.kmspraha.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na hlavním stadionu AC Sparta v Praze na Letné zúčastní od 19.00 hodin utkání mezi celky AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. Oběma týmům na začátku derby požehná. Více na www.sparta.cz.

12. 4.

Biskup Václav Malý požehná v 11.00 hodin obnovený Mariánský sloup na Náměstí Přemyslovců v Nymburku.

13. 4.

Od 19.00 hodin se v Salesiánském divadle koná benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže. Vystoupí violoncellová čtveřice Prague Cello Quartet ve složení: Ivan Vokáč, Jan Zeman, Petr Špaček, Jan Zvěřina. Více na www.strediskokobylisy.cz.

V roce 1995 zemřel Hugo Vaníček, katolický kněz, jezuita, který za 2. světové války působil jako vojenský kaplan ve  Francii a  Anglii. Po  válce byl internován v Želivě a  Hájku u  Kladna. Vyznamenán Čs. válečným křížem a  Čs. vojenskou medailí za  zásluhy II. stupně, v  roce 1995 povýšen do  hodnosti generálmajora in memoriam.

15. 4.

V kostele sv. Františka Serafínského bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit spolu s předsedou Ekumenické rady církví Danielem Fajfrem od 16.00 hodin ekumenickou bohoslužbu, při níž bude vyslán nový vojenský kaplan Jiří Pešek, který nastoupí do služby v Táboře. Více na www.kaplani.army.cz.

16. 4.

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze uvede od 19.30 hodin reprízu divadelního představení „František blázen“ o životě a smrti sv. Františka z Assisi. V roli světce se představí autor Jan Horák. Více na www.dominikanska8.cz.

17. 4.

V Císařské konírně Pražského hradu bude otevřena výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“. Z Brna se tam přesune na 2000 nejcennějších pokladů Velké Moravy pocházejících z archeologických výzkumů z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Více na www.kulturanahrade.cz.

17. – 18. 4.

Teologický institut univerzity v Erfurtu, Katolická teologická fakulta UK – Centrum teologie a umění, Akademická farnost Praha a Kulturní centrum Dominikánská 8 pořádají v kostele Nejsvětějšího Salvátora teologickou konferenci s názvem „Žít tajemství – Sekularizace jako šance. Více na http://ctu-uk.cz.

18. 4.

Pašijové hry na Zbraslavi se letos před kostelem sv. Jakuba staršího konají od 14.30 hodin. Více na http://pasije.webgarden.cz.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou pořádá již 80. tradiční pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Mše svatá za dr. Noska v kostele sv. Havla (u řeky) začíná v 15.30 hodin. Více na www.sfr.cz.

19. 4.

Jako každý rok, koná se i letos pouť farností vikariátu Podřipsko na Říp. Hlavním celebrantem mše svaté, která začne v 15.00 hodin před rotundou, bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. Více na www.farnostroudnice.php5.cz.

20. – 22. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Praze předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference.

20. – 25. 4.

Česká provincie řádu sv. Augustina pořádá XVII. Augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin řeholník“. Více na www.augustiniani.cz.

21. 4.

V komunitním centru sv. Prokopa se v rámci cyklu „Prokopská zastavení“ koná od 18.30 hodin přednáška prof. Ctirada Pospíšila „Jan Hus – svědek křesťanské víry“. Více na www.centrumbutovice.cz.

22. 4.

Arcibiskupství pražské podpořilo konferenci Stavebního veletrhu IBF - Obnova historických a církevních staveb 2015, která se bude konat od 10.30 hodin na brněnském výstavišti. Více na www.bvv.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní slavnostního otevření revitalizované části broumovského kláštera. Mši svatou ke cti sv. Vojtěcha bude sloužit od 17.00 hodin. Více na www.klasterbroumov.cz.

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá od 20.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje debatu s prof. Martinem C. Putnou o jeho knize „Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity“. Více na www.ads.cvut.cz.

23. 4.

Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech se od 14.30 hodin bude konat ekumenická bohoslužba při příležitosti vyslání nového vojenského kaplana k Hradní stráži. Více na www.kaplani.army.cz.

Od 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná setkání neofytů s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze pořádá od 19.30 hodin debatu nad tématem „Až na věky věků – církev a věčnost“. Pozvání přijali Jaroslav Brož a Jan Sokol. Více na www.dominikanska8.cz.

24. 4.

Katoličtí skauti organizací Junák - svazu skautů a skautek ČR a Federace evropských skautů a skautek ČR pořádají pod záštitou kardinála Dominika Duky OP pouť ke sv. Jiří. Mši svatou ke cti sv. Jiří bude od 18.00 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě sloužit biskup Karel Herbst SDB.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP připomene od 19.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 100 let od arménské genocidy. Kromě kardinála Duky se ekumenické bohoslužby zúčastní také archimandrita Církve Svatého Řehoře Osvětitele - Arménské apoštolské církve Barsegh Pilavchyan a velvyslanec Arménské republiky v České republice Tigran Seiranian. Více na http://cz.mfa.am.

25. – 26. 4.

Biskup Václav Malý navštíví krajanskou komunitu v Bruselu.

26. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se zúčastní oslav sv. Vojtěcha v Hnězdně. Spolu s ostřihomsko-budapešťským arcibiskupem kardinálem Péterem Erdö a polskými biskupy bude od 10.00 hodin slavit mši svatou ke cti patrona arcidiecéze Hnězdno celého Polska i Uher, ale také hlavního patrona Arcidiecéze pražské.

30. 4.

Již počtvrté se koná Den zvoníků pražské arcidiecéze. Zvoníci a přátelé zvonů si nejprve v 15.00 hodin poslechnou zvonkohru na pražské Loretě, poté v 16.00 hodin účastníky setkání pozdraví v  Arcibiskupském paláci kardinál Dominik Duka OP.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin sloužit mši svatou ke cti sv. Zikmunda.

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze pořádá od 19.30 hodin autorské čtení Anny Háblové a dalších vybraných současných básníků s  názvem Spiritualita současné poezie, doprovázené debatou na  téma duchovní poezie. Více na www.dominikanska8.cz.

Aleš Pištora 01. 04. 2015