Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – duben 2016

 2. 4.

Šestnáctý ročník Národního pochodu pro život letos přinese řadu novinek. Průvodu městem bude předcházet bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude od 10.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Přímý přenos zajistí televize Noe. Cílem pochodu je upozornit, že i v těžkých životních situacích mohou nastávající matky najít podporu.

 

3. 4.

Ve Svatém roce milosrdenství vyhlášeném papežem Františkem pořádá farnost Kyje – Černý Most spolu s městskou částí Praha 14 od 15.00 hodin na Kopečku milosrdenství, na Černém Mostě (ulice Irvingova) odpolední program, který vyvrcholí mší svatou, celebrovanou od 17.00 hodin kardinálem Dominikem Dukou OP, a průchodem branou Božího milosrdenství za hudebního doprovodu houslisty Jaroslava Svěceného.

 

V Komunitním centru Matky Terezy se od 16.00 hodin koná Musica pro Santa Cecilia – Velikonoční koncert v kostele sv. Františka na Chodově. Na programu skladby A. Michny, T. L. da Victorii, renesanční tance a další. Vstupné dobrovolné.

 

Farnost u kostela sv. Anežky pořádá od 17.00 hodin divadelní představení Knoflíková válka, určeno nejen pro děti. Hrají členové Dismanova rozhlasového dětského souboru (6 až 13 let).Podle literární předlohy Luise Pergauda pro DRDS volně upravil Josef Tuček, výprava Barbora Veselá, režie Josef Tuček a Magdalena Podrazilová. Více na www.farnost-sporilov.cz

 

4. 4.

Ve svatovítské katedrále se od 18.00 hodin koná mimořádná mše svatá - slavnost Zvěstování Páně.

 

6. 4.

Ve středu 6. dubna ve 14.30 hodin posvětí Mons. Karel Herbst kapli v Domově pro seniory kardinála Berana. Její patronkou se stane na přání obyvatel domova Panna Marie Lurdská.

 

7. 4.

V refektáři Domova sv. Karala Boromejského se od 16.00 hodin předvede skladby od baroka po jazz saxofonové kvarteto ze Zličína. Více na www.domovrepy.cz.

 

9. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná při mši svaté od  15.00 hodin nově zrekonstruované varhany v kostele sv. Jana Křtitele v pražských Dolních Chabrech.

 

V areálu zámku před kostelem sv. Jakuba St. na Zbraslavi se letos již popáté konají lidové pašijové hry. Inscenace, v níž vystupují členové činohry Národního divadla (Radúz Mácha, Simona Postlerová, Jana Pidrmanová či Jan Novotný), se koná od 14.30 hodin.

 

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši pořádá na zámku

Dobříš (Zrcadlový sál) od 19.00 hodin 1. benefiční koncert "Sborová hudba v proměnách staletí" v podání Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň.

 

10. 4.

U příležitosti oslavy 1050. výročí křtu Polska navštíví Prahu poznaňský arcibiskup a  předseda konference polských biskupů Stanisław Gądecki. Spolu s pražským arcibiskupem

kardinálem Dominikem Dukou OP bude 10. dubna od 16.00 hodin sloužit mši svatou v  bazilice sv. Jiří na  Pražském hradě.

 

Farnost Liboc pořádá setkání s polskou komunitou pustelnia pl. v rámci příprav na Světové dny mládeže, které se konají letos v Krakově. Setkání proběhne ve farním centru Malejov po ranní mši, která začíná v 8.30 hodin.

 

U kostela sv. Anežky se 10. dubna od 19.30 hodin koná divadelní představení Mikve izraelské autorky Hadar Galron uvede divadelní soubor v režii Jany Frankové.

 

11. 4.

Sdružení křesťanských seniorů pořádá 14. dubna od 16.00 hodin přednášku prof.

PhDr. Luboše Kropáčka: Křesťansko-muslimské vztahy po II. vatikánském koncilu.

Více na www.kcmt.cz

 

11. – 17. 4.

Od 11. do 17. dubna proběhne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí čtvrtou nedělí velikonoční, nazývanou také nedělí Dobrého pastýře, na  kterou připadá Světový den modliteb za duchovní povolání.

 

12. 4.

V Brandýském zámečku se od 18.00 hodin bude konat přednáška biskupa Malého o ekumenismu pro ČKA.

 

Od 19.30 pořádá Pastorační centrum sv. Tomáše setkání cyklu Rok milosrdenství, hostem bude MUDr. Marie Svatošová, lékařka a spisovatelka, zakladatelka českého hospicového hnutí. Více na www.farnostdobris.cz.

 

13. 4.

Dominikánský knižní salón od 19.30 hodin ve foyer barokního refektáře (vchod z ul. Jilská 7a): Karel Šprunk představí přínos svatého Tomáše Akvinského k roku milosrdenství nazvaný: O lásce a milosrdenství. Diskusi čtenářů bude moderovat Tomáš Machula.

 

14. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit rekviem

při příležitosti pětistého výročí úmrtí Vladislava Jagellonského. Po skončení liturgie bude v přízemí Mladotova domu připomínka pokračovat přednáškou prof. Jana Royta.

 

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) diskuzní večer na téma „Vtělení nebo převtělování?“

 

16. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 16. dubna při mši svaté od 10.00 hodin dva nové zvony pro kostel sv. Václava v Libouni blízko Louňovic pod Blaníkem.

 

Ve dnech 16. a 17. dubna navštíví biskup Malý krajanské komunity v Paříži a Londýně.

 

17. 4.

Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně na farní dvůr na Tetíně. Program začíná ve14.00 hodin.

 

19. 4.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v úterý 19. dubna 2016 v 17 hod. Program: G. Ph. Telemann, J. J. Qantz, A. Wilschner, E. Bozza, M. Reger. Účinkuje:Kateřina Jansová – flétna, Jiří Zelba- hoboj, anglický roh,Irena Chřibková – varhany. Vstup volný.

 

16. 4.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou pořádá 81. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Mše svatá za dr. F. Noska v kostele sv. Havla (u řeky) začíná v 15.00 hodin.

 

21. 4.

Letošní setkání redaktorů farních časopisů a  farních webů proběhne od  17.00 hodin na  Arcibiskupství pražském. Organizátoři chtějí navázat na loňskou schůzku, z níž vzešlo velké množství podnětů.

 

V knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám.) se od  17.00 hodin koná setkání s autorem knihy „Tweetuj s  Bohem“ P.  Michelem Remerym, nizozemským knězem, který se mimo jiné věnuje pastoraci mládeže a katechezi a to vše propojuje se svými znalostmi z prostředí sociálních médií. Více na www.paulinky.cz.

 

V rámci oslav 180 let od poslední korunovace v Čechách se od 18.00 hodin v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Křižíkův sál (3. patro, místnost 319) koná přednáška Jaroslava Sojky na téma „Ferdinand V. Dobrotivý a Pražský hrad“.

 

21. – 24. 4.

Dvanáctiletou tradicí se může pochlubit akce nazvaná Studentský Velehrad. Jedná o setkání vysokoškolských studentů z celé České republiky na tomto starobylém poutním místě. Letošní ročník proběhne 21. – 24. dubna a ponese motto: Prostě žij!

 

23. 4.

Od 18.00 hodin se ve svatovítské katedrále koná mimořádná bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha. Mši svatou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP,který zároveň několika osobnostem udělí medaile sv. Vojtěcha.

 

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně otevírá v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně výstavu Josef Sudek – fotografie a Stanislav Hanzlík – sochy. Výstava bude otevřena soboty 10-18 hodin / neděle 12-18 hodin a potrvá do 31. října.

 

24. 4.

U příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. se koná bohoslužba za budoucnost Evropy v kostele na Krtni od 15.00 hodin. Mši celebruje P. St. Gora, kanovník karlštejnský. Po bohoslužbě následuje přednáška o historii kostela a prohlídka fresek ze 14. století. Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni založila podle pověsti královna Alžběta na poděkování za uzdravení svého manžela Karla IV. Více na www.farnostorech.cz.

 

28. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.30 hodin v Ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích sloužit mimořádnou mši svatou za nemocné.

 

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) diskuzní večer na téma „Může Bůh stvořit kámen, který neunese?“.

 

30. 4.

Pěší pouť do  kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na  Vinohradech v rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 30. dubna. Její hlavní trasa povede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech přes Lhotku. Zváni jsou poutníci ze všech pražských farností. Pouť vyvrcholí mší svatou od 14.30 hodin. Více na http://pout.modranskafarnost.cz

 

Stejně tak jako v  předchozích letech se i  letos bude 30. dubna v Arcibiskupském paláci konat setkání zvoníků pražské arcidiecéze. Na  programu je přednáška o  krakovském zvonu Zikmund či o opravách zvonů ve Francii. Debatovat se bude o tom, jak zvonit na velké zvony nad pět tun. Celý den bude završen mší svatou ke cti sv. Zikmunda. Od 18.00 hodin ji ve svatovítské katedrále bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP.

 

Papež František jmenoval 12. února 2016 Mons. Tomáše Holuba novým plzeňským biskupem. Jeho biskupské svěcení se bude konat 30. dubna od 10.30 hodin v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.

 

Jan Dlabač 01. 04. 2016