Vyhledávání Menu

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A VÝROČÍ – LEDEN 2016


Měsíc leden začal slavností Matky Boží Panny Marie. Čeká nás Tříkrálová sbírka, kterou jako každý rok zahájí průvod tří králů na živých velbloudech. Biskup Václav Malý bude sloužit mši svatou uprchlíky, kteří zemřeli na cestě do Evropy.


55063


3. 1.

Prahou projde průvod Tří králů. Ve 14.00 hodin začíná v kostele sv. Tomáše na Malé Straně bohoslužba slova s požehnáním koledníkům a ve 14.30 hodin vyjde od kostela sv. Tomáše přes Josefskou ulici tradiční průvod Tří králů na velbloudech spolu s  tříkrálovými koledníky.

5. 1.

V chrámu Matky Boží před Týnem se od 19.30 hodin uskuteční vánoční koncert pěveckého sboru Notre Dame.

6. 1.

Na Svaté Hoře u Příbrami se od 18.00 hodin koná Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru.

Kapucíni pořádají 57. benefici Večerů u kapucínů, která tradičně proběhne ve velkém refektáři hradčanského kláštera. Tato benefice začíná mimořádně už v 18.00 hodin! Během večera zazní středověká a raně renesanční hudba v podání souboru Societas Musicalis. Více na www.kapucini.cz.

7. 1.

V roce 1972 složil Dominik Duka slavné sliby v dominikánském řádu.

Od 18.00 hodin biskup Václav Malý ve vršovickém divadle Mana (Moskevská 34) diskutovat na téma milosrdenství. Večer se koná v rámci cyklu přednášek a diskuzí o sociálním rozměru křesťanství Iniciativa 17-11.

Od 19.30 hodin pořádá pěvecký sbor Notre Dame, působící při chrámu Matky Boží před Týnem v Praze, vánoční koncert s podtitulem Gloria in excelsis Deo. Zazní Vánoční Luboše Fišera, Ceremony of Carols Benjamina Brittena.

10. 1.

V chodbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně bude v 10.00 hodin zahájena výstava věnovaná uprchlíků s názvem „Lidé na cestě“. Výstava potrvá do 7. února a bude přístupná vždy ve čt, pá a neděli odpoledne od 15.00 do 18.00 hodin.

12. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Domov důchodců v Uhlířských Janovicích, kde zároveň v 9.00 hodin požehná nové kapličce. 

13. 1.

Od 19.30 hodin se v barokní refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí (vstup Jilská 7a) koná debata nad novými překlady děl sv. Augustina do češtiny. Více na www.dominikanska8.cz.

14. 1.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu ve výroční den úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly Vratislava. Mši svatou bude v bazilice sv. Petra a Pavla spolu s kapitulou od 18.00 hodin sloužit Mons. Aleš Opatrný. 

19. 1.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní  Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně první letošní koncert duchovní hudby v úterý 19. ledna 2016 v 17  hod. Program: J.S Bach, G.F.Händel, A. Vivaldi.

20. 1.

Biskup Václav Malý bude v kostele sv. Václava ve Vršovicích sloužit mši svatou uprchlíky, kteří zemřeli na cestě do Evropy.

22. 1.

V rámci výstavy věnované strastiplné cestě uprchlíků s názvem „Lidé na cestě“ se bude od 19.30 hodin konat v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad debata na téma uprchlíků s prof. Janem Sokolem.

23. 1.

Ve dnech 23. - 25. ledna se kardinál Dominik Duka OP zúčastní oslav 800. výročí založení provincie dominikánského řádu ve Vechtě (SRN). 

24. 1.

Od 10.00 hodin bude biskup Václav Malý sloužit requiem za Olgu Havlovou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

26. 1.

V rámci výstavy věnované strastiplné cestě uprchlíků s názvem „Lidé na cestě“ se bude od 19.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad konat večer s vyprávěním dobrovolníků, kteří pomáhali uprchlíkům na hranicích.

Aleš Pištora 03. 01. 2016