Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – prosinec 2013

2. 12.

Mše svaté s tradičním zpěvem staročeských rorátů budou slouženy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha po celou adventní dobu od 2. do 23. prosince 2013 vždy od pondělí do pátku od 5.45 hodin. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 na olomouckém arcibiskupství zúčastní slavnostního zakončení cyrilometodějského roku. Více na www.ado.cz.

3. 12.

Od 18.00 hodin v Lucemburském sále Kláštera minoritů (Malá Štupartská 6, Praha 1) koná autorské čtení a beseda nad knihou „Tichá srdce - kláštery a jejich lidé“ autorů Aleny Ježkové a Jiřího Chalupy. Více na www.alenajezkova.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní ve Španělském sále Pražského hradu koncertu na podporu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Více na www.sons.cz.

4. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka bude od 5.45 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit mši svatou s rorátními zpěvy. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Městská knihovna v Praze uvede v 18.00 hodin film o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí. Projekce se zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.mlp.cz.

Adventní koncert pořádaný Domovem svaté rodiny pro osoby s mentálním postižením se od 19.00 hodin uskuteční v Michnově paláci v Praze. Více na www.domovsvaterodiny.cz.

V obecním domě se od 19.30 hodin koná mimořádný koncert na závěr Cyrilometodějského roku. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan spolu se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. Koncert pořádají Symfonický orchestr hl. m. Prahy, hl. m. Praha a Arcibiskupství pražské.

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá po mši svaté, která začíná od 20.00 hodin, debatní večer v kryptě kostela sv. Bartoloměje na téma „Proč nezanedbatelné procento gayů a leseb volí raději manželství?“ Hostem večera bude dr. Jeroným Klimeš. Více na http://ads.cvut.cz.

5. 12.

V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně se od 17.00 hodin uskuteční mikulášské odpoledne pro děti. Na zajímavé povídání rektora kostela o sv. Mikuláši P. Vojtěcha Eliáše jsou zvány všechny děti v doprovodu rodičů. Více na www.stnicholas.cz.

Biskup Václav Malý předá v 17.00 hodin v knihovně Libri prohibiti Cenu Jaromíra Šavrdy. Více na www.pant.cz.

V barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) se od 19.30 hodin koná hudebně literární večer o Písni písní, duchovní poezii vůbec a jejím místě v náboženském životě. Debatovat budou Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka a Peter Vrábel. Více na www.dominikanska8.cz.

6. 12.

Ve svatovítské katedrále se potkají v 11.00 hodin stovky dětí a přátelé Hnutí "Na vlastních nohou" při děkovné mši celebrované kardinálem Dominikem Dukou OP. Účinkuje na tři sta dětí z dětských pěveckých souborů z celé republiky a hudba Hradní stráže. Mši svatou bude v přímém přenosu vysílat Česká televize. Více na www.stonozka.org.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 15.00 hodin na Pražském hradě zúčastní oslav 95. výročí vzniku Hradní stráže. Více na www.hrad.cz.

V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně se od 17.00 koná slavnostní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše. Mši svatou celebruje biskupský vikář a rektor kostela P. Vojtěch Eliáš. Více na www.stnicholas.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 16.00 hodin koná adventní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Koncert svým slovem zahájí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

7. 12.

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci s fotografy Romanem Albrechtem a Irenou Grimovou pořádá výstavu fotografií s názvem „Katedrála a živá setkání“. Výstava probíhá v termínu od 7. prosince 2013 do 12. ledna 2014 v prostorách Mladotova domu na Pražském hradě. Více na www.clovekavira.cz.

Domov sv. Karla Boromejského pořádá od 19.00 hodin v kostele sv. Rodiny koncert „Hornického pěveckého sboru Kladno“ pod vedením prof. Romana Makaria, slovem provází P. Prokop Siostrzonek. Více na www.domovrepy.cz.

8. 12.

Dcery sv. Pavla (Paulínky) zvou na mši svatou, při které budou děkovat za 20 let působení v ČR. Bohoslužbu bude v kostele sv. Petra na Poříčí od 10.30 hodin sloužit emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Více na www.paulinky.cz.

Od 16.00 hodin se v kostele sv. Ludmily na Tetíně koná adventní koncert smíšeného pěveckého sboru „Comodo“.

V roce 1653 byl položen základní kámen ke stavbě pražského areálu Klementina. Stavitelem první jezuitské koleje byl italský architekt Carlo Lugano.

9. 12.

Při tradiční adventní sousedské návštěvě se pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP na Pražském hradě setká s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Jako obvykle předá kardinál Duka prezidentovi vánočku od Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pořádá v Arcibiskupském paláci na Hradčanech setkání s členy diplomatického sboru.

10. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 17.00 v Kunštátu sloužit mši svatou ke cti bl. Adolpha Kolpinga a na připomínku 20 let působení Kolpingova díla v Kunštátu.

11. 12.

Pěvecký sbor Notre Dame působící při chrámu Matky Boží před Týnem pořádá od 19.00 hodin společně s Týnskou farností adventní koncert v kostele sv. Haštala (Praha 1, Haštalské náměstí). Na koncertě zazní skladby výhradně adventního charakteru, např. Missa adventus a Liturgické zpěvy P. Ebena, Tota pulchra es Maria A. Brucknera, Rorando coeli J. C. Vodňanského a další. Více na www.tyn.cz.

V barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) se od 19.30 hodin koná debata o knize Jacquesa Maritaina a Raissy Maritainové „Stavy lidstva a svatosti“. Více na www.dominikanska8.cz.

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá po mši svaté, která začíná od 20.00 hodin, debatní večer v kryptě kostela sv. Bartoloměje na téma „Súdán a Jižní Súdán očima pražského světícího biskupa Mons. Václava Malého“. Více na http://ads.cvut.cz.

12. – 16. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zamíří do Vatikánu. Během své návštěvy se setká s bývalým papežem Benediktem XVI. a bude koncelebrovat mši svatou spolu se současným papežem Františkem.

13. 12.

Biskup Karel Herbst SDB se od 17.00 hodin v divadle ABC zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěž Farma roku 2013. Více na www.asz.cz.

14. 12.

V roce 993 pražský biskup sv. Vojtěch vysvětil chrám nově založeného kláštera řehole sv. Benedikta v Břevnově u Prahy.

15. 12.

Německy mluvící komunita v Praze pořádá o třetí adventní neděli od 14.00 hodin varhanní koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Více na www.kathprag.cz.

Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně pořádá od 16.00 hodin přednášku doc. Václava Ventury „Východní spiritualita“. Více na www.srdcepane.cz.

16. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pořádá v Arcibiskupském paláci na Hradčanech slavnostní adventní setkání se zástupci Armády ČR.

17. 12.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá od 17.00 hodin Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně 10. koncert duchovní hudby.

18. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se setká s primátorem Vratislavi  Rafałem Dutkiewiczem.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v kostele sv. Anny (Pražská křižovatka) sloužit od 18.00 hodin rekviem za Václava Havla. Bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat Česká televize. Více na www.prazskakrizovatka.cz.

19. 12.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní od 19.00 hodin tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání poslanců a senátorů Parlamentu ČR a žáků, učitelů a rodičů Základní umělecké školy Praha – Hostivař. Více na www.zus-hostivar.cz.

20. 12.

Do pražské arcidiecéze dorazí v 15.00 hodin Betlémské světlo. Z rukou skautů ho převezme pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.betlemskesvetlo.cz.

21. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP odhalí a požehná v Praze Suchdole pomník generálmajorovi Rudolfu Pernickému. Více na www.praha-suchdol.cz.

22. 12.

V rámci adventních koncertů v kostele sv. Václava v Bohnicích zazní od 17.00 hodin koncert korejských hudebníků a zpěváků ze sboru od Jákobova žebříku. Více na www.bohnice.cz.

24. - 25. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit půlnoční mši svatou ze slavnosti Narození Páně. Program v katedrále, který se bude skládat ze zpěvu koled a čtení poezie, začíná již ve 23.30 hodin bude během něho poprvé veřejnosti představeno nové osvětlení.

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s pražskými farnostmi připravilo i pro letošní rok akci „Betlémy 2013“. Od poloviny prosince 2013 bude v zapojených pražských kostelech k dispozici informační brožurka s detaily. Brožurka bude doplněna také o údaje o akci „Betlémské světlo“, kterou organizuje Junák – svaz skautů a skautek. Více na www.krestanskevanoce.cz.

25. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou ze slavnosti Narození Páně.

Tradiční vánoční oběd pro chudé, bezdomovce, uprchlíky a všechny osamělé lidi, který v Arcibiskupském paláci pořádá laické katolické hnutí Komunita Sant´Egidio, zahájí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě se od 16.00 hodin koná zpívání českých koled u chlebových jesliček. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zve všechny děti a jejich rodiče.

V pražské Loretě zazní od 19.00 tradiční „Vánoční troubení z loretánské věže“. Pásmo koled a pastorel v úpravě pro žestě a zvonohru zahrají R. Rejšek, V. Janata a členové Hradní stráže. Více na www.loreta.cz.

Kapucínský betlém v kostele u Panny Marie Andělské na Hradčanech bude otevřen od 25. prosince do 6. ledna vždy od 10.00 do 17.00, 31. prosince pouze do 15.00. Více na www.loreta.cz.

30. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se ve Štrasburku zúčastní evropského setkání Taizé. Více na www.taize.fr.

31. 12. – 1. 1.

Půlnoční mši svatou na závěr kalendářního roku v předvečer slavnosti Matky Boží Panny Marie bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v poutním kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové Hoře u Příbrami.

Aleš Pištora 04. 12. 2013