Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – prosinec 2014

1. - 24. 12.

Po celou dobu adventní se od 1. do 24. prosince 2014 konají v mnohých kostelích pražské arcidiecéze ranní mše svaté se zpívanými roráty, tedy adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů. Více zde http://www.apha.cz/adventni-roraty-opet-rozezni-kostely-2014.

3. 12.

Mše sv. k poctě sv. Anežky České bude od 18.00 hodin sloužena v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Anežském klášteře. Bohoslužba připomene 140. výročí Anežčina blahořečení (1874) a uzavře její oslavy v tomto jubilejním roce. Mši svatou bude sloužit velmistr Křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý a kázání pronese Prof. Petr Piťha.

3. 12.

Kapucíni zvou na 46. benefici v rámci cyklu „Večery u kapucínů“, která se koná od 19.00 hodin v klášterním kostele Panny Marie Andělské. Během večera vystoupí sbor Acant. Program: Kinley Lange, Petr Eben, Veronika Kopecká, Charles Albert Tindley. Výtěžek bude věnován ukrajinskému dětskému domovu v Mukačevu. Více na www.veceryukapucinu.cz.

Farnost sv. Antonína v Praze – Holešovicích zve na představení Divadla U stolu (Brno) „Ježíškova košilka od Jana Zahradníčka“, které se koná od 19.00 hodin v kostele sv. Antonína. Vstupné 100 Kč, děti do 10 let zdarma. Jedná se o pražskou premiéru, vhodné pro děti i dospělé.

5. 12.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 11.00 slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro nadaci Hnutí na vlastních nohou - Stonožka. V arcibiskupském paláci se poté setká s dětmi, které jsou do tohoto hnutí zapojeny. Více na www.stonozka.org.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Pražském hradě od 15.00 hodin zúčastní 96. výročí založení Hradní stráže.

Prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník oslaví 60. výročí kněžského svěcení.

5. 12. – 11. 1.

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a autoři projektu Člověka víra zvou na výstavu fotografií s názvem „Katedrála a živá setkání – tradice a víra v obrazech“, která bude pro veřejnost v Mladotově domě na Pražském hradě otevřena 5. prosince 2014. Výstava potrvá do 11. ledna 2015. Více na http://clovekavira.cz.

7. 12.

Při nedělních bohoslužbách se koná Mikulášská sbírka na bohoslovce.

8. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude během mše svaté, která začíná v 16.30 hodin, korunovat oltářní sochu Panny Marie v Olešnici (okres Blansko). Korunu téměř před rokem požehnal papež František. Více na http://olesnice.katolik.cz.

Mons. Tomáš Halík přednese ve Velké aule Univerzity Karlovy od 17.00 hodin jednu ze svých „slavnostních Templetonovských přednášek“. Na prof. Halíka naváže světově uznávaný filosof Charles Taylor. Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima mu při této příležitosti udělí zlatou medaili Univerzity Karlovy. Více na www.cuni.cz.

Farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pořádá od 19.30 hodin diskusní večer mezi představiteli různých náboženství nazvaný „Násilí a duchovní život“. Více na www.srdcepane.cz.

V roce 1934 byl položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích.

9. 12.

Žáci a učitelé Veselé školy (církevní ZŠ a ZUŠ) zvou do Soukenické ulice č. 20 na tradiční Adventní trhy, který se koná od 15.00 hodin. Připraveny jsou hudební vystoupení školního orchestru, rukodělné výrobky, bohaté pohoštění i malé překvapení. Více na www.veselaskola.cz.

Česká křesťanská akademie zve na přednášku „Druhé Vaticanum v konfliktu interpretací“, kterou v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského od 20.00 hodin prosloví doc. Tomáš Petráček.

10. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Českou mincovnu v Jablonci nad Nisou.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 19.30 hodin sloužit mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové pro studentský klub Salaš a poté se zúčastní diskuze se studenty.

11. 12.

V kostele Církve československé husitské Na Zderaze v Resslově ulici se od 16.00 hodin za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP koná vyslání dvou vojenských kaplanů. Více na www.ccsh.cz.

12. 12.

Na Novém děkanství (K Rotundě 10, Praha-Vyšehrad) se od 9.00 hodin bude konat odborný seminář, který představí vyšehradského probošta Štulce jako význačnou postavu církevních i kulturních dějin 19. století. V den jeho narození 20. prosince bude v basilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě v 15.00 hodin mše svatá a po ní vzpomínkové zastavení u Štulcova pomníku ve Štulcových sadech na Vyšehradě. Více na www.kkvys.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví kněžský domov ve Staré Boleslavi, kde bude spolu s kněžími na odpočinku sloužit od 12.00 hodin mši svatou.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze zve na „Předvánoční těšení pod Petřínem s Gospel Limited“. Součástí programu je malý jarmark v aule nemocnice od 14.30 hodin a benefiční koncert Gospel Limited od 17.00 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Více na www.nmskb.cz.

14. 12.

Čtvrtý ročník Cesty sedmi kostelů začne poutní rorátní mší svatou v kostele sv. Václava v Horních Krutech. Vychází se v 5.00 hodin za tmy s lucernami ze Skvrňova od kostela sv. Havla. Více na www.farnostjanovice.cz.

Farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pořádá od 16.00 hodin přednášku prof. Petra Piťhy na téma „Jak pozvednout a naplnit odkaz listopadu 1989“. Více na www.srdcepane.cz.

16. 12.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ se od 17.00 hodin koná v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 desátý koncert cyklu duchovní hudby „Laudate Dominium onmes gentes“. Na programu budou díla J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Ph. Telemanna, W. A. Mozarta, A. Michny z Otradovic a dalších.

Na pražském arcibiskupství se koná tradiční adventní setkání s představiteli Armády České republiky.

17. 12. – 1. 3.

V Týnském chrámu se koná výstava fotografií z návštěvy papeže Františka ve Svaté zemi 2014. Na výstavě spolupracuje Arcibiskupství pražské s izraelskou ambasádou. Více na http://embassies.gov.il.

18. 12.

Jako již každý rok bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v kostele sv. Anny – Pražská křižovatka rekviem za prezidenta Václava Havla. Více na www.prazskakrizovatka.cz.

19. 12.

Při mši svaté od 10.30 hodin se v kostele sv. Václava ve Vršovicích pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP setká se zaměstnanci Arcidiecézní charity Praha. Více na http://praha.charita.cz.

Z Davidova města Betléma doputuje v 15.00 hodin do katedrály sv. Víta Betlémské světlo, kde ho převezme pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.betlemskesvetlo.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako již každý rok koná od 19.00 hodin koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v provedení žáků a rodičů ZUŠ Hostivař. Více na www.zus-hostivar.cz.

20. 12.

Od 12.00 hodin budou skauti rozdávat Betlémské světlo a bude fungovat i Betlémská pošta. Ne každý má možnost si odnést domů plamínek Betlémského světla. Ale ve světle jeho plamínku bude mít možnost napsat vánoční přání svým přátelům, rodině a tímto způsobem jim předat trochu Betlémského světla. Více na www.krestanskevanoce.cz.

22. 12.

Od 14.00 se v Azylovém domě sv. Terezie koná mše svatá za přežití zimy. Zváni jsou nejen lidé, pro které je azylový dům útočištěm, ale i veřejnost. Mši svatou bude sloužit P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha. Více na http://praha.charita.cz.

24. 12.

U Jeslí v Kostele sv. Ludmily na Tetíně se od 15.30 hodin koná již třetí Štědrovečerní setkání - společné zpívání koled u Jesliček, vánoční hra v podání dětských vycházejících hvězd a Betlémské světlo. Více na http://ludmila-tetin.cz.

Arcibiskupství pražské i letos vydává průvodce po betlémech, které budou v pražských kostelech k vidění od 24. prosince 2014. Více na www.krestanskevanoce.cz.

24. / 25. 12.

Půlnoční mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 24.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Pásmo české vánoční hudby začíná již od 23.30 hodin.

25. 12.

Na slavnost Narození Páně bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10.00 hodin.

V Arcibiskupském paláci se koná tradiční vánoční oběd pro chudé, který pořádá laické katolické hnutí Komunita Sant´Egidio a který zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.santegidio.org.

25. 12. – 6. 1.

Vždy od 10.00 do 17.00 hodin bude v kostele u Panny Marie Andělské na Hradčanech přístupný Kapucínský betlém. Více na www.kapucini.cz.

26. 12.

V Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši se od 16.00 hodin koná putování „Pojďme spolu do Betléma“. Vychází se od kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši k živým „jesličkám“ na zahradě centra sv. Tomáše. Více na www.farnostdobris.cz.

29. 12. – 2. 1.

V Praze se koná evropské setkání mládeže, které organizuje komunita Taizé. Více na www.taizepraha.cz.

30. 12.

Na výstavišti v pražských Letňanech se od 19.00 hodin koná večerní modlitba Taizé, které bude přítomen také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a kterou bude v přímém přenosu vysílat ČT. Více na www.taizepraha.cz.

31. 12.

V pražském evangelickém kostele u Salvátora se bude od 13.00 hodin v rámci setkání s Taizé konat polední modlitba, které bude přítomen také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.taizepraha.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na poděkování za uplynulý kalendářní rok.

Aleš Pištora 01. 12. 2014