Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – říjen 2014

1. 10.

Při příležitosti 100 let od posvěcení kostela sv. Antonína v Praze pořádá místní farnost ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky od 19.15 hodin diskusní večer s názvem „Večer s papežem Františkem“. Více na www.svatyantonin.cz.

V roce 2004 tehdejší arcibiskup kardinál Miloslav Vlk zřídil akademickou farnost u sv. Salvatora jako společenstvím studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců vysokých škol.

1. – 5. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Římě zúčastní plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí. Tématem bude rodina a její krize.

2. 10.

Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši zve na setkání s reportérem a fotografem Janem Šibíkem, které začíná v 19.30 hodin. Více na www.farnostdobris.cz.

2. – 4. 10.

Na festivalu malých nakladatelů TABOOK v Táboře, který se letos koná ve dnech 2. až 4. října 2014, se představí také práce kulturně-teologické revue Salve, jejímž dlouholetým šéfredaktorem je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Salve v sobotu 4. října v 10.00 hodin představí redaktoři Martin Bedřich a Norbert Schmidt. Více na www.tabook.cz.

4. 10.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze zve na tradiční „Drakiádu pod Petřínem“, která se uskuteční od 14.00 na zahradě nemocnice. Více na www.nmskb.cz.

Přátelé kostela v Počaplech zvou na vernisáž výstavy o historii místního kostela Nanebevzetí Panny Marie s názvem „Počapelský kostel v běhu dějin“. Akce začíná v 15.00 hodin.

V Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši se od 19.30 hodin koná setkání s biskupem Václavem Malým na téma „Potřebuje církev reformu?“. Více na www.farnostdobris.cz.

5. 10.

Farnost sv. Filipa a Jakuba v Praze na Zlíchově oslaví 300 let od postavení svého kostela. Program bude za účasti kardinála Miloslava Vlka, kněží z řad dominikánů a jezuitů a zástupců městské části Praha 5 probíhat celý den. Více na www.centrumbarrandov.cz.

7. 10.

Letošní v pořadí již 11. Slánské rozhovory budou věnovány historii a památkám města Smečna, města spojeného s významným rodem Martiniců. První část programu proběhne v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném a konferenci ukončí exkurze a „hudební tečka“ v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně. Více na www.pamatky.slany.cz.

8. 10.

V kostele sv. Bartoloměje se od 19.00 hodin koná bohoslužba Veni Creator Spiritus, zahájení akademického roku na ČVUT v Praze. Více na www.ads.cvut.cz.

Od 20.00 hodin v klášteře na Bílé hoře publikum uvidí a uslyší „site specific performance“ – Hexameron. Představení, které je součástí kulturního pásma Bílá hora 2014 (Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?), připravil tým studentů AMU a VŠE Praha. Více na http://ctu-uk.cz.

9. 10.

Již druhá konference na téma hudby v katedrále, která se koná od 13.00 hodin v Mladotově domě na Pražském hradě, si klade za cíl přispět k prohloubení teorie i praxe vztahu staré i nové hudby a katolické liturgie a to nejen v pražské katedrále, ale také v ostatních kostelech. Více na http://ctu-uk.cz.

Při příležitosti konference o liturgické hudbě se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konají od 18.00 hodin nešpory. V rámci nešpor bude provedena nová varhanní skladba složená Slavomírem Hořínkou speciálně pro tuto příležitost. Více na http://ctu-uk.cz.

11. 10.

Biskup Václav Malý se od 9.00 hodin zúčastní v Komunitní centru Matky Terezy v Praze na Chodově konference Hnutí Modlitby matek. Více na www.kcmt.cz.

11. a 12. 10.

V pražské arcidiecézi se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností.

12. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou v klášterním kostele v Sázavě. Požehná také opravený nedaleký hřbitov.

V Praze se koná připomínka 600 let obnoveného vysluhování podobojí. Součástí bohatého programu jsou také přednášky věnované pohledu katolické církve na přijímání podobojí a toho, co s tím souvisí. Více na www.e-cirkev.cz a www.nase-reformace.cz.

13. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se zúčastní letošního zasedání konference Fórum 2000. Na konferenci přednese svůj příspěvek.

13. – 15. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Erlebachově boudě spolu s ostatními biskupy zúčastní 99. plenárního zasedání České biskupské konference.

15. 10.

V rámci podzimního pásma „Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“ proběhne od 19.30 hodin v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře debatní setkání s autory dočasné úpravy hrobu padlý v roce 1620. Více na http://ctu-uk.cz.

16. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 19.30 hodin na Rohanském ostrově nové prostory radia Classic FM. Více na www.classicpraha.cz.

18. 10.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 10.00 hodin koná pouť lékařů ke sv. Lukášovi. Mši svatou bude sloužit biskup Václav Malý.

19. 10.

Biskup Karel Herbst SDB bude od 14.00 hodin sloužit ekumenickou bohoslužbu v kapli krčské Thomayerovy nemocnice s vysláním nemocničních kaplanů.

20. 10.

Při příležitosti 20. výročí úmrtí biskupa Katetána Matouška bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v kostele sv. Vojtěcha rekviem.

21. 10.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ se v kostele Panny Marie Pod řetězem koná od 17.00 hodin osmý koncert cyklu duchovní hudby Laudate Dominum Omnes Gentes.

22. 10.

V rámci podzimního pásma „Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“ se od 19.00 hodin v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně – Pražské Jezulátko koná přednáška s komentovanou prohlídkou, kterou povede prof. Jan Royt. Více na http://ctu-uk.cz.

23. 10.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 17.00 hodin rekviem za oběti Heydrichiády.

Při příležitosti vydání knihy Waltera Ciszka „S Bohem v Rusku“ pořádá od 19.00 hodin nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů moderovaný večer na téma Život v gulagu v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13). Více na www.paulinky.cz.

23. – 24. 10.

Pražské arcibiskupství bude na Výstavišti v pražských Holešovicích v rámci veletrhu PAMÁTKY 2014 prezentovat, jak pečuje o památky pražské arcidiecéze. Více na www.incheba.cz.

23. – 28. 10.

Biskup Karel Herbst SDB se v bulharském Kazanlaku zúčastní oslavy 20. výročí působení salesiánů.

24. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin sloužit v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové mši svatou pro celostátní setkání animátorů seniorů.

25. 10.

Při příležitosti 100 let od posvěcení kostela sv. Antonína v Praze bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 15.00 hodin sloužit mši svatou.

27. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Domě národnostních menšin zúčastní vernisáže fotografické výstavy Tempus fugit. Více na www.broumovfarnost.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní od 18.00 hodin během ekumenické modlitby za vlast oratorium Antonína Dvořáka „Svatá Ludmila, op. 71“ na texty Jaroslava Vrchlického. Účinkují Lívia Obručník Vénosová, Blanka Černá, Dušan Růžička a Pavel Vančura. Katedrální sbor Cantores Gradecenses, Severočeský filharmonický orchestr Česká Lípa – Liberec a Orchestr a sbor Divadla F. X. Šaldy Liberec řídí Josef Zadina.

28. 10.

V Komunitním centru Matka Terezy pořádá Ekumenická rada církví od 9.30 hodin Modlitbu za domov – celodenní akce,jejíž součástí je společná modlitba 14 církví za rodiny a domovy, divadlo pro děti, koncerty a výtvarné a tvůrčí dílny pro děti. Více na www.kcmt.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Vítkově zúčastní pietního aktu a na Hradčanském náměstí poté slavnostní vojenské přísahy. Více na www.hrad.cz.

Biskup Václav Malý předá v 18.30 hodin v kině Lucerna cenu Příběhů bezpráví, která se v rámci projektu Jeden svět na školách uděluje za odvážné postoje a činy v době komunistického režimu. Více na www.jedensvet.cz.

29. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájí v 10.00 hodin v pražském IKEM konferenci o etických otázkách dárcovství orgánů. V Den památky zesnulých 2 listopadu na ni naváže zádušní mše svatá za zemřelé dárce orgánů v katedrále sv. Víta. Více na www.ikem.cz.

30. 10.

V rámci podzimního pásma „Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“ se od 19.30 hodin v barokním refektáři - Dominikánská 8 (Jilská 7a) koná debatní večer na téma „Bílá hora a česká identita“. Diskutovat budou Peter Morée a Tomáš Petráček. Více na http://ctu-uk.cz.

31. 10.

Biskup Karel Herbst předá v 17.00 hodin v kapli Arcibiskupství pražského dekrety absolventům varhanního kurzu.

Janáčkova Glagolská mše rozezní od 19.30 hodin Smetanovu síň Obecního domu při 23. Benefičním koncertu Arcidiecézní charity Praha. Koncert podpoří Českou nemocnici v Ugandě. Více na www.praha.charita.cz.

Aleš Pištora 02. 10. 2014