Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – říjen 2015


Jednou z nejvýznamnějších událostí v měsíci říjnu je Národní eucharistický kongres v Brně. Představena bude nová encyklika papeže Františka, karmelitáni zakončí rok sv. Terezie z Ávily, lékaři budou putovat za sv. Lukášem a v pražské katedrále proběhne ekumenická modlitba za vlast v předvečer státního svátku.


48045

Foto: Richard Horák

2. 10.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče zve na benefiční Koncert pro hospice. Koncert tradičně otevírá kampaň ke Světovému dni hospiců a paliativní péče. Koná od 19.00 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze. Vlachovo kvarteto přednese díla Antonína Dvořáka. Více na http://asociacehospicu.cz.

2. – 3. 10.

Emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk bude od 14.00 hodin ve Slavkově u Brna předsedat ekumenické bohoslužbě, která zakončí jubilejní dvacátý ročník Slavkovských dnů smíření. Součástí bohoslužby bude přijímání nových členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Více na www.slavkov.cz.

5. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se zúčastní debaty s Timothy Snyderem nazvané „Politika života a smrti“.

V budově Akademie věd ČR (Národní třída 3) se od 18.00 hodin koná představení českého vydání encykliky papeže Františka Laudato si´. Více informací najdete na http://paulinky.cz.

5. – 9. 10.

Biskup Václav Malý se v Římě setká s českými krajanskými duchovními a zúčastní se valné hromady Českého náboženského střediska Velehrad.

7. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předá Pamětní medaili České biskupské konference JUDr. Josefu Plockovi za dlouholetou aktivní odbornou a publikační činnost v oblasti sociální nauky církve.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v souvislosti s migrační krizí setká na Arcibiskupství pražském se státním tajemníkem pro církevní záležitosti, národní menšiny a civilní záležitosti Maďarska Miklósem Soltészem.

V rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin v historickém refektáři kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) benefiční koncert s výběrem klasické hudby 20. a 21. století i populární hudby 60. - 90. let vystoupí mužská vokální skupina VOSK. Výtěžek benefice podpoří sdružení Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Více na www.veceryukapucinu.cz.

8. 10.

V rámci Dne otevřených dveří v Psychiatrické nemocnici Bohnice bude příležitost vyslechnout si v nemocničním kostele sv. Václava od 14.00 hodin zamyšlení PhDr. Petra Goldmanna na téma "Pomáháme z lásky k bližnímu?", po němž bude od 15.00 hodin následovat koncert Václava Návrata s názvem "Anděl houslí". Vstup zdarma.

11. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná rekonstruovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích. Mši svatou bude sloužit od 9.30 hodin.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předá klíče kostela sv. Ducha na Starém Městě pražské Arménské farnosti, která bude do budoucna kostel využívat.

12. – 15. 10.

Bosé karmelitky srdečně zvou na zakončení roku sv. Terezie z Avily do kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí. Úvahy na téma „Marta a Marie u sv. Terezie“ přednese vždy od 18.00 hodin P. Jan Poříz OCD. Mši svatou 15. října celebruje od 7.15 hodin P. Vojtěch Kodet O.Carm.

14. 10.

Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) svolává shromáždění za náboženskou svobodu a solidaritu s pronásledovanými křesťany křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém a Středním východě, kterého se zúčastní také biskup Václav Malý. Setkání se koná na Hradčanském náměstí od 17.00 hodin.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v kostele sv. Kříže v ulici Na Příkopě mši svatou za zemřelé bezdomovce.

Akademická duchovní správa ČVUT v Praze zve na slavnostní zahájení akademického roku 2015/16 bohoslužbou „Veni Creator Spiritus“. Mši svatou bude v kostele sv. Bartoloměje od 20.00 hodin sloužit plzeňský biskup František Radkovský. Následuje neformální setkání s otcem biskupem a představiteli školy v kostele. Více na http://ads.cvut.cz.

16. 10.

Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora zve na Noční pouť na Svatou Horu. Více na www.farnostsalvator.cz.

16. – 17. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s poutníky z pražských farností zúčastní Národního eucharistického kongresu v Brně. Více na www.nek2015.cz.

18. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP posvětí při slavnostní liturgii od 10.00 hodin nový oltář v kostele Panny Marie Vítězné. Více na www.pragjesu.cz.

Putování Cesty sedmi kostelů bude tentokrát směřovat do vesničky Skvrňov. Na pouť z blízkého Vavřince se vyráží ve 13.00 hodin. Od 15.00 bude biskup Karel Herbst SDB slavit mši svatou v kostele sv. Havla. Více na www.farnostjanovice.cz.

Vrcholem misijního úsilí církve bude Světový den misií, u nás známý jako Misijní neděle. Sirky se speciálními nálepkami a misijní kalendáře jsou poděkováním za příspěvek do sbírky na fond solidarity Papežského misijního díla. Více na www.missio.cz.

19. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 14.30 hodin zúčastní slavnostního otevření mezinárodního laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha poutní mši svatou ke cti sv. Lékaře. Tato poutní mše je každoročně příležitostí k setkání lékařů.

20. 10.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně již osmý koncert duchovní hudby od 17.00 hodin.

20. a 21. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Bukovanském mlýnu u Kyjova předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference. Více na http://tisk.cirkev.cz.

21. 10.

V roce 1125 zemřel Kosmas, český kronikář, kanovník svatovítské kapituly.

22. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vyslechne koncert církevní školy z Oregonu na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou.

22. 10. – 9. 11.

Biskup Václav Malý jako předseda Rady pro krajany v zahraničí vykoná pastorační návštěvu krajanských komunit v Austrálii.

23. a 24. 10.

Na začátku června letošního roku se v Praze konaly Dny víry. Tento evangelizační týden přinesl celou řadu zkušeností cenných pro další podobné aktivity. Arcibiskupství pražské pořádá v Pastoračním středisku (Kolejní 4) konferenci věnovanou právě reflexi této misijní akce. K účasti je třeba přihlásit prostřednictvím webového formuláře na www.apha.cz.

24. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Hilbertově secesně-neorománském kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích slavit od 18.00 hodin mši svatou při příležitosti 100. výročí posvěcení kostela. Zazní Oratorium sv. Jana Nepomuckého a představena bude rovněž nová publikace o kostele. Více na www.stechovice.farnost.cz.

25. 10.

Při příležitosti 900. výročí rodu Czerninů bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit mši svatou v kapli sv. Zikmunda svatovítské katedrály, někdy nazývané také kaplí Černínskou, podle hrobů několika příslušníků rodu.

26. 10.

V kapli Italského kulturního institutu se od 19.00 hodin koná prezentace knihy „Spravedlivý riskuje“. Přítomni budou čestní hosté: kardinál Dominik Duka OP; italský velvyslanec Aldo Amati, autor knihy Alberto Tronchin, prof. Francesco Leoncini z university Ca Foscati vedoucí Seminario Masaryk a neteř Karla Weiricha Helena Weirichová. Karel Weirich byl navržen na udělení státního vyznamenání in memoriam 2015. Více na www.iicpraga.esteri.it.

27. 10.

Pro odbornou veřejnost proběhne již v předvečer svátku Otevřená konference "Mít pevnou půdu pod nohama" místních akčních skupin České republiky. Dne 27. října od 13.00 hodin vystoupí v sále kardinála Berana v Arcibiskupství pražském starostové obcí, spolky, soukromí zemědělci, ale i představitelé státu nad tématikou ochrany půdy a krajiny a také nad rozvojovými projekty našeho venkova. Více na www.modlitbazadomov.cz.

Od 18.00 hodin následuje ekumenická slavnosti a koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Modlitba za vlast, kterou vede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Více na www.modlitbazadomov.cz.

Již devátý ročník setkání lidí dobré vůle - Modlitba za domov se v Den vzniku samostatného československého státu bude konat od 9.30 hodin v Komunitním centru Matky Terezy. Pro děti bude na festivalu připraveno divadlo Míši Dolinové a také výtvarné a tvůrčí dílny s Mistrem Janem Husem. Více na www.modlitbazadomov.cz.

V roce 1935 byl slavnostně posvěcen kostel blahoslavené Anežky v Praze-Spořilově.

28. 10.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Pražském hradě zúčastní oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

31. 10.

Od 12.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná zádušní mše za 294 zavražděných československých vlastenců - příbuzných a spolupracovníků členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. Mši svatou bude celebrovat pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Ve Smetanově síni Obecního domu se od 19.30 hodin koná každoroční benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. V podání Prague Cello Quartet a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK zazní hudba Petra Iljiče Čajkovského, Antonína Dvořáka či Freddieho Mercuryho.

Příjmy ze vstupného jsou určeny na podporu nemocnice v africkém ugandském městě Buikwe. Více na http://praha.charita.cz.

Domov sv. Karla Boromejského pořádá při příležitosti 150. výročí založení ženské trestnice v Řepích od 5. do 31. října výstavu o působení boromejek u odsouzených žen. Více na www.domovrepy.cz.

Aleš Pištora 01. 10. 2015