Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – září 2015


47156

Foto: Jan Šilar

2. 9.

V rámci Večerů u kapucínů zazní od 19.00 hodin v kapucínském klášteře klášter na Hradčanech autorské písně mladé pražské kapely „Deepers“. Více na www.veceryukapucinu.cz.

4. 9.

Od 10.00 hodin se při příležitosti 75. výročí zapojení čs. letců do bitvy o Británii před budovou Generálního štábu Armády České republiky na Vítězném náměstí v Praze 6 - Dejvicích uskuteční slavnostní zahájení výstavy s názvem „Na nebi hrdého Albionu“. Výstavy bude zahajovat také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.army.cz.

5. 9.

V 10.00 hodin přijmou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z rukou pomocného biskupa Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovci Martin Chleborád, Lukáš Nosek, Michal Prívara a Jiří Zeman.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Hradci Králové zúčastní leteckého dnu CIAF. Více na www.airshow.cz.

V roce 1997 zemřela Matka Tereza.

V libeňském kostele sv. Vojtěcha se od 19.00 hodin uskuteční koncert při příležitosti 250 let narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jany Ryby. Více na www.osmicky.cz.

6. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná ve 14.00 hodin opravenou kapli v Břežanech nad Ohří.

10. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 14.00 zúčastní na půdě Akademie věd ČR sympozia o prof. Františku Dvorníkovi, knězi a historikovi, nejvýznamnějším českém byzantologovi. Více na www.cas.cz.

11. – 16. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Více na www.ccee.eu.

12. 9.

V Hrádku u Vlašimi se od 11.30 hodin bude konat poutní mše svatá obětovaná za P. Aloise Moce OFM. Více na www.hradek.speaker.cz.

13. 9.

Biskup Karel Herbst SDB udělí v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích při mši svaté od 10.30 hodin jáhenské svěcení Janu Svobodovi.

15. 9.

Biskup Václav Malý v Národním památníku na Vítkově promluví od 10.30 hodin na konferenci „Ivan Medek a jeho 20. století“. Více na www.nm.cz.

V rámci konference Forum 2000 se v Arcibiskupském paláci od 14.00 hodin koná diskuze na téma vzdělávání v České republice, které se zúčastní také biskup Václav Malý. Více na www.blf.cz.

16. 9.

Oslava památky svaté Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě začíná v 18.00 hodin. Mši svatou bude sloužit biskup Karel Herbst SDB.

V Komunitním centru Matky Terezy se od 19.30 hodin koná vernisáž fotografií Jaroslava Hodíka s názvem „Hledání a nalézání II.“. Více na www.kcmt.cz.

17. 9.

Bývalí příslušníci Pomocných technických praporů se setkají při mši svaté v kostele Panny Marie a sv. Benigny v Zaječově - Svaté Dobrotivé u Hořovic. Mši svatou bude od 9.30 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

18. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 11.00 hodin v Karolinu zúčastní konference „Jan Hus a Pražská univerzita“. Více na www.cuni.cz.

V kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích si připomenout 85. výročí posvěcení kostela 70 výročí smrti architekta Josefa Gočára. Od 17.00 hodin se koná přednáška Jana Kotase „Gočárův liturgický prostor – minulost, přítomnost, budoucnost“, od 18.00 hodin eucharistická bohoslužba k výročí posvěcení kostela obětovaná za Josefa Gočára. Více na www.farnostvrsovice.cz.

19. 9.

Generální vikáře pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík bude od 11.00 hodin sloužit poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily na Tetíně.

Při příležitosti 665. výročí položení základního kamene kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 17.00 hodin mši svatou. Více na www. kostelnakarlove.com.

20. 9.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.00 hodin sloužit v Příbrami - Březových Horách mši svatou při příležitosti 125. výročí konsekrace místního kostela sv. Vojtěcha.

V roce 1965 přednesl pražský arcibiskup kardinál Josef Beran na II. vatikánském koncilu při čtvrtém zasedání projev o náboženské svobodě v rámci diskuse o textu „Prohlášení o náboženské svobodě“.

23. 9.

Od 19.30 hodin se ve Smetanově síni Obecního domu uskuteční světová premiéra celovečerní kompozice Martina Kumžáka „Oratorium Svatý Václav“. Další koncert se koná také 24. 9. (Vladimír Javorský – recitace, Marie Fajtová – soprán, Dasha – alt, Jiří Brückler – baryton, Collegium Marianum, Martinů Voices a Symfonický orchestr hl. m. Prahy). Více na www.fok.cz.

24. 9.

V centru Dominikánská 8 se od 19.30 hodin koná umělecká intervence s názvem „Meziprostor“ – prostorová malba Patrika Hábla, akusmatická hudba Michala Rataje a světelná hra light designéra Vladimíra Buriana začleněná do barokního areálu dominikánského kláštera. Více informací na www.dominikanska8.cz.

V roce 1735 zemřel Petr Brandl, malíř, představitel českého vrcholného baroka a autor oltářních obrazů v Praze, který se spoluúčastnil na koncepci sochařské výzdoby Karlova mostu.

26. 9.

Od 10.30 hodin se v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči u Zákolan koná slavnostní mše svatá ke cti sv. Václava. Více na www.zakolany.cz.

Od 18.00 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově koná benefiční koncert „Stabat Mater“ od Antonína Dvořáka v podání Pražských filharmoniků a hostujících sborů z Německa – Münchner Brahms-Chor a Chor der Friedhelm Schnitzler Musikstiftung, pod taktovkou dirigenta Andrease Sczygiola. Výtěžek z koncertu bude použit na pořízení nového zvonu, který by se měl rozeznít 16. května 2016. Více na www. kostelnakarlove.com.

27. 9.

V Praze na Václavském náměstí se od 17.00 hodin koná „Svatováclavské duchovní zastavení“.

V bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi přivítají v 19.50 hodin věřící relikvii sv. Václava. Od 18.00 hodin bude následovat svatováclavský koncert a nešpory.

V roce 1885 byla pražským arcibiskupem Františkem Maria Schönbornem slavnostně posvěcena dostavěná bazilika sv. Václava v Praze na Smíchově.

28. 9.

Ve Staré Boleslavi se koná Národní svatováclavská pouť. Poutní mše svatá na  Mariánském náměstí začíná v 10.00 hodin (hlavní celebrant: Mons. František Radkovský, kazatel: kardinál Dominik Duka OP). Více na www.staraboleslav.com.

Od 13.00 hodin následuje duchovní a hudební program ve staroboleslavských chrámech.

V areálu raně středověkého hradiště Budeč u Zákolan se od 10.00 hodin konají Svatováclavské slavnosti na Budči. Více na www.omk.cz.

Biskup Václav Malý povede od 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava nešpory v den svátku sv. Václava.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 18.00 hodin koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha liturgie slavnosti sv. Václava. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

V 19.30 hodin začíná v Domově sv. Karla Boromejského Svatováclavský koncert v podání kvarteta Jiřího Žigmunda. Více na www.domovrepy.cz.

29. 9.

V kostele Panny Marie před Týnem se od 9.00 hodin koná mše svatá „Veni Sancte“.

V kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech se od 14.00 hodin koná slavnostní akt předání funkce hlavního kaplana Armády ČR. Více na www.kaplani.army.cz.

Aleš Pištora 31. 08. 2015