Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - březen 2009

3. 3.

V 16:30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Svatováclavský kult v hudbě včera, dnes a zítra“ Viktor Velek. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera.

4. 3.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích spolu s Karmelitánským nakladatelstvím pořádá od začátku roku cyklus besed „Iniciativa 17-11“ věnovaných sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství. Třetím hostem bude od 19:00 ve strašnickém divadle Miriam Jiří Zajíc.

5. 3.

V 16:30 přednese dr. Jan Klípa v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země pokračování své přednášky „Svatováclavský kult za vlády Václava IV.“. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera.

Komunita Chemin Neuf a Misijní centrum Arcibiskupství pražského zvou na další setkání z cyklu "Večery v kavárně", které se koná od 20:00 v Kavárně u sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze (roh s Francouzskou ulicí). Na programu bude dokumentární film z cesty kolem světa s interaktivní besedou.

Roku 1849 zemřel 5. března 26. arcibiskup pražský Alois Josef Schrenk.

6. 3.

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se od 16:00 koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech, která je zakončena slavnostní mší svatou, které bude předsedat generální vikář Mons. Michael Slavík. Společnou adoraci povedou seminaristé.

8. 3.

Mší svatou oslaví v kostele sv. Jakuba (Praha 1) kardinál Miloslav Vlk od 10:30 100 let P. Bernardina Mráze. Bernardin Josef Mráz OFMConv. se narodil 5. března 1909 v Levoči na Slovensku, většinu svého kněžského života však prožil v Čechách, v pražské arcidiecézi, v konventu minoritů u Sv. Jakuba Staršího na Starém Městě pražském.

Slavnostní nešpory v rámci výstavy „Svatý Václav - ochránce České země“, které připomenou přenesení ostatků sv. Václava do Prahy datované na 4. března, se uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Celebrovat bude kardinál Miloslav Vlk. Zazní Svatováclavské fanfáry pro žestě a Hymnus ke sv. Václavu.

9. 3.

Přednášku v rámci ČKA Prahy 6 na téma „In God We Trust – Which One? aneb Křesťanství na americký způsob“ přednese od 20:00 v Pastorační středisku (Thákurova 3, Praha 6) M. C. Putna, který se nedávno vrátil ze svého studijního pobytu v Bostonu.

12. 3.

Mezinárodní seminář s názvem "Rodina - nároky, úskalí, východiska" se pod záštitou České biskupské konference koná v Emauzském klášteře v Praze od 9:30. Účastníky konference pozdraví ve svém proslovu také kardinál Miloslav Vlk.

Ve dnech 12.-15. března povede exercicie pro zdravotníky Mons. Aleš Opatrný v Exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami.

V 16:30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství“ dr. Štěpánka Chlumská z Národní galerie. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera.

Emeritní biskup pražské arcidiecéze Jaroslav Škarvada oslaví 60 let od kněžského svěcení, které přijal v roce 1949.

13. 3.

Bohoslovci českých diecézí pořádají ve dnech 13.–15. března v Arcibiskupském semináři v Praze víkendové postní setkání pro muže ve věku od 15-ti let. Setkání je určeno všem, kteří hledají svou životní cestu a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem.

14. 3.

Kardinál Miloslav Vlk se v Římě zúčastní mše za Chiaru Lubichovou, od jejíhož úmrtí uplyne v tento den jeden rok.

V sobotu proběhnou v Akademické farnosti Praha jednodenní rekolekce s filmem „Sny Akiro Kurosawy“. Odpolední částí provází filmový historik a pedagog UP Olomouc doc. PhDr. Vladimír Suchánek. Bližší informace a přihlášky na exercicie@hotmail.com (nutné přihlášení předem).

Unie katolických žen zve všechny zájemce na postní duchovní obnovu pro ženy, od 9:00 do 16:00, která se uskuteční ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady). Duchovním průvodcem bude P. Josef Čunek, SJ. Program bude zakončen odpoledne mší svatou.

16. 3.

Od 16.–18. března pořádá Arcibiskupství pražské podobně jako i v minulých letech setkání pro své zaměstnance – pastorační asistentky a asistenty. Jako alternativní termín se nabízí 9.–11. října 2009. Místem konání je vždy exerciční dům na Svaté Hoře u Příbrami. Obě povede P. Mgr. Vladimír Málek, ředitel Pastoračního střediska.

18. 3.

Unie katolických žen zve všechny zájemce na společenské odpoledne na téma: Cesta kolem světa III, Nový Zéland - příroda. Akce se uskuteční od 14:30 – 16:30 ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady). Přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

ČKA ve spolupráci s Unií katolických žen zve všechny zájemce na přednášku Ženská spiritualita s názvem "Sebeuplatnění ženy – Edita Stein a současnost", která se uskuteční od 18:00. Přednáší Mgr. Ing. Marie Oujezdská. Přednáška se uskuteční v budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, v učebně P1.

19. 3.

Připomeneme si 280 let od kanonizace sv. Jana Nepomuckého v roce 1729. Při této příležitosti také bude na Karlův most vrácena barokní svatojánská mřížka s reliéfem, která po staletí (než ji komunisté odstranili) připomínala místo, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy.

Na slavnost sv. Josefa bude biskup Karel Herbst SDB v kostele sv. Josefa na Novém Městě pražském slavit poutní mši svatou od 18:00.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají v 15:30 koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2 u příležitosti 324. výročí narození J. S. Bacha. Účinkuje Ludmila Peterková – klarinet a varhaník Týnského chrámu Petr Čech. Vstup je volný.

Dne 19. března 1379 byl Jan z Jenštejna jmenován třetím pražským arcibiskupem. V letech 1376-1384 kancléřem českého krále Václava IV. V r. 1386 vyhlásil svátek Navštívení Panny Marie, který v dubnu 1389 slavnostně pro celou západní církev vyhlásil papež Urban VI. Dne 2. června 1392 položil základní kámen ke stavbě chrámové lodi katedrály sv. Víta. Napsal 31 homiletických, liturgických i teologických spisů. Složil i krátké mariánské a eucharistické písně.

21. 3.

Od 9:00 do 13:30 nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Vladimír Málek a paní Marie Fišerová. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství.

Dne 22. března uplyne čtyři sta let ode dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník. V sobotu 21. března v 10:00 bude na stejném místě slavena bohoslužba, na níž přislíbil účast apoštolský nuncius Mons. Diego Causero a moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

22. 3.

Kardinál Miloslav Vlk vysvětí nový zvon pro kostel sv. Václava v Nehvizdech. Mše svatá začne v 10:00.

Biskupové ČR přijali iniciativu Sekce pro mládež ČBK nazvanou „Mladí pro církev – církev pro mladés podtitulem „Týden modliteb za mládež“. V pražské arcidiecézi a v českobudějovické a ostravsko-opavské diecézi bude probíhat už od 22. do 28. března. V dalších diecézích se bude konat od 29. března do 4. dubna 2009 (sobota před Květnou nedělí).

V pražské arcidiecézi se bude při všech bohoslužbách konat sbírka na charitní činnost. V roce 2008 bylo v pražské arcidiecézi vybráno celkem 601 218,- Kč

Bude zakončena výstava „Svatý Václav – ochránce České země“, kterou pořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Výstava byla zahájena 19. prosince 2008 a pro veliký zájem veřejnosti byla prodloužena o 14 dní do 22. března.

25. 3.

Den modliteb za úctu k životu zvláště k nenarozenému si připomínáme 25. března. Česká biskupská konference již v roce 1991 stanovila den modliteb na tento úmysl, který byl pak zaveden jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“.

Mše svatá na slavnost Zvěstování Páně bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužena od 18:00.

28. 3.

V Salesiánském středisku v Praze-Kobylisích se uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže. Setkání se vedle mnoha jiných zajímavých osobností zúčastní kardinál Miloslav Vlk, který od 10:00 povede skupinku na téma „K čemu je vlastně kněz?“ a který v 16:15 bude sloužit mši svatou v kobyliském kostele sv. Terezie. Na setkání jsou pozvání také biskupové Václav Malý a Karel Herbst SDB.

V Praze se uskuteční celorepublikový Pochod pro život 2009. Před vlastním pochodem bude ve 13:00 sloužena mše svatá v kostele sv. Jiljí v Husově ulici v Praze. Po mši projde průvod přes Staroměstské náměstí směrem k Václavskému náměstí. U sochy sv. Václava bude Pochod pro život zakončen Svatováclavským chorálem.

29. 3.

Kardinál Miloslav Vlk bude sloužit od 10:30 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě mši s komunitou Communione e Liberazione, která vznikla v Itálii v roce 1954 z iniciativy otce Luigi Giussaniho a působí také u nás.

 

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem pořádá ve spolupráci s místní duchovní správou ve 14:30 Svatopostní odpoledne v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Praze 2 na Karlově. Na programu bude pobožnost Křížové cesty, meditativní postní zamyšlení prokládané zpěvy a prohlídka kostela. Hudební doprovod zajišťuje sbor Notre Dame. (ap)

03. 03. 2009