Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - březen 2010

3. 3.

V rámci probíhajícího Roku kněží pořádá Pastorační středisko Arcibiskupství pražského v postní době dvě přednášky na téma služebného kněžství. První z nich přednese v 19:00 hodin v sále Pastoračního střediska doc. Aleš Opatrný.

4. 3.

Pedagogická sekce České křesťanské akademie pořádá setkání s doc. Ludmilou Muchovou na téma „Náboženská dimenze života ve vzdělávací atmosféře české základní školy“. Přednáška začíná od 17:00 hodin v refektáři kláštera Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2).

5. 3.

V rámci akce s názvem "Dnes jím jako Afričan", kterou v březnu 2010 organizuje Salesiánská asociace Dona Boska, je od 10:00 hodin v Salesiánském centru v Kobylisích možné ochutnat africká jídla. Podle organizátorů je postní doba vhodnou příležitostí k tomu, abychom pamatovali na chudobu Afriky.

Březnová eucharistická adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech se koná jako obvykle v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Adorace bude zakončena mší svatou, kterou od 16:30 hodin celebruje biskup Václav Malý.

5. – 7. 3.

Bohoslovci českých diecézí za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze pořádají postní víkendové setkání pro mladé muže, které se koná v Arcibiskupském semináři v Praze.

8. 3.

Od 10:30 hodin se v zasedací místnost České biskupské konference v Praze – Dejvicích koná kulatý stůl věnovaný půstu, který pořádá Tiskové středisko ČBK. Jako hosté se svými příspěvky vystoupí Kateřina Lachmanová, rabín Moshe Chajim Koller, P. Jan Kotas a P. Vojtěch Eliáš.

Od 12:00 hodin se kardinál Miloslav Vlk zúčastní prvního zazvonění zvonu Václav na prostřední věži nově opravené Malostranské besedy. Zvon kardinál Vlk požehnal 19. prosince 2009.

Od 18:00 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná slavnostní mše svatá u příležitosti zahájení funkčního období děkana P. Prokopa Brože, Th.D. Mše, kterou bude slavit kardinál Miloslav Vlk, se kromě dalších významných hostů zúčastní také rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

V kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích proběhne od 19:30 hodin „Lamentatio“, postní program sestavený z a cappellových děl autorů vrcholné renesance. Zazní výběr z Gallusových Lamentací proroka Jeremiáše, Moralesových postních motet a responsorií z dílny Carla Gesualda a Tomáse Luise de Victoria. Účinkuje Collegium 419.

9. 3.

Přednáška o využití Facebooku ve farnostech a církevních organizacích, kterou přednese Jan Šedo, se uskuteční od 18:00 hodin v zasedací místnosti ČBK v Praze – Dejvicích. Přednáška reaguje na papežovu výzvu, aby se ve službě Slovu využívala nová média.

V roce 1995 podepsali předseda Německé biskupské konference biskup Karl Lehmann a předseda ČBK kardinál Miloslav Vlk společné prohlášení českých a německých biskupů u příležitosti 50. výročí konce druhé světové války.

9. – 16. 3.

Nově jmenovaný arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka absolvuje pouť do Svaté země.

10. 3.

V kostele a klášteře sv. Jiljí v Praze na Starém Městě proběhne od 18:30 hodin „Slavnostní večer k poctě Petra Ebena“. Začne děkovnou bohoslužbou za celoživotní dílo Petra Ebena za hudebního doprovodu předního německého odborníka na liturgickou hudbu a varhaníka prof. Wolfganga Bretschneidera a Scholy Gregoriany Pragensis. Pokračovat bude od 20:00 hodin debatou s Wolfgangem Bretschneiderem a Davidem Ebenem.

V Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského přednese P. Vojtěch Kodet O.Carm od 19:00 hodin přednášku na téma služebného kněžství.

10. – 11. 3.

Religionistický časopis Dingir a Husitské teologická fakulta UK pořádají v budově Husitské fakulty konferenci „Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás“. Kromě jiných vystoupí na této konferenci 10. března od 9:40 hodin také kardinál Vlk se svým příspěvkem na téma „Pronásledování a útlak katolické církve v letech nesvobody“.

11. 3.

Od 16:00 hodin pořádá Česká křesťanská akademie prohlídku kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze, kterou povede a svým výkladem doplní prof. Pavel Štěpánek.

Od 18:30 hodin přednese německý odborník na liturgickou hudbu prof. Wolfgang Bretschneider na Katolické teologické fakultě UK přednášku na téma „Liturgická hudba po II. vatikánském koncilu“. Následovat bude diskuse.

12. 3.

Vyšší odborná škola JABOK pořádá v Salmovské ulici kurz s názvem „Katolická sociální nauka dnes“, který se koná od 9:00 do 16:30 hodin. Mezi přednášejícími vystoupí prof. Lubomír Mlčoch a další.

13. 3.

Kardinál Miloslav Vlk bude spolu s apoštolským nunciem arcibiskupem Diegem Causero v 11:00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně celebrovat mši svatou u příležitosti 2. výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.

14. 3.

Při nedělních bohoslužbách proběhne v kostelech pražské arcidiecéze sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2009 bylo na účet Arcidiecézní charity Praha odesláno celkem 719 780, 90 Kč.

16. 3.

Tiskové středisko České biskupské konference pořádá na svých internetových stránkách od 16:00 do 17:00 hodin on-line rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem.

17. – 18. 3.

Biskupství královéhradecké spolu s Univerzitou Hradec Králové pořádá odbornou konferenci "Krize a kairos". Konference se účastní představitelé různých akademických institucí u nás i v zahraničí. Jako slavnostní host vystoupí kardinál Miloslav Vlk a zúčastní se ho také Mons. Dominik Duka, jmenovaný arcibiskup pražský.

19. 3.

Kardinál Miloslav Vlk v 16:00 hodin požehná a slavnostně otevře bezbariérový vstup do kostela sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích. Požehnání se zúčastní také starosta Městské části Praha 6 pan Tomáš Chalupa.

20. 3.

Oslava XXV. světového dne mládeže se koná od 9:00 hodin v Salesiánském středisku mládeže (Kobyliské nám. 1, Praha 8). Dopoledne proběhne katecheze biskupa Karla Herbsta, přednášky a diskuse na duchovní témata. V 16:15 hodin bude v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše slavit mši svatou kardinál Miloslav Vlk.

21. 3.

Při bohoslužbě v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě zazní od 9:00 hodin Messa a quattro voci Claudia Monteverdiho v podání sboru Cantus Amici (diriguje Lukáš Dobrodinský, na varhany hraje Josef Lecian).

22. 3.

Kardinál Miloslav Vlk se sejde s předsedou Apelačního soudu Městského státu Vatikán Mons. Lucio Ruizem.

Česká křesťanská akademie u příležitosti vydání nového čísla revue Salve pořádá v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského od 20:00 hodin debatní večer s Klárou Jelínkovou a Oldřichem Seluckým na téma „Církev ve Francii“.

23. 3.

Farnost u kostela Panny Marie Sněžné pořádá od 19:19 hodin ve Farním klubu u P. M. Sněžné setkání věnované občanskému sdružení „Cesta 121“. Pozvání přijal Antonín Randa, předseda sdružení Cesta 121 a šéfredaktor Katolického týdeníku.

Po studentské mši svaté ve 20:00 hodin pořádá Římskokatolická akademická farnost v kostele Nejsvětějšího Salvátora Praha debatní večer s P. Tomášem Petráčkem, historikem a studentským farářem z Hradce Králové, na téma „Výklad Písma v církvi“.

24. 3.

Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA pořádá v prostorách Katolické teologické fakulty od 18:00 hodin přednášku Sr. Mgr. Benedikty Hübnerové, OP na téma „O duchovním přátelství mezi mužem a ženou (Diana d´Andalo a Jordán Saský 1223 -1236)“.

26. 3.

Kardinál Miloslav Vlk požehná v 10:00 hodin kapli sv. Anny na zámku v Táboře – Měšicích. Majitel zámku Jan Berwid-Buquoy zde založil Český Institut Mezinárodního Setkání organizující každý rok řadu přednášek a různých osvětových akcí.

27. 3.

V roce 1991 byl kardinál Miloslav Vlk, tehdejší českobudějovický biskup, jmenován pražským arcibiskupem.

28. 3.

Na Květnou neděli posvětí kardinál Miloslav Vlk ratolesti v 9:00 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyjde již tradiční průvod s ratolestmi do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde začne v 9:30 hodin mše svatá.

Na Květnou neděli od 15:00 hodin pořádá farnost u kostela Panny Marie Sněžné křížovou cestu na Petřín. Rozjímání o cestě Ježíše Krista začíná u prvního zastavení.

Od 16:00 hodin zazní v Komunitním centru Matky Terezy „Pašije podle Jana“ od J. S. Bacha v podání Dramatické dílny KSK Praha.

31. 3.

Připomeneme si 20. výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka. (ap)

03. 03. 2010