Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - březen 2011

2. 3.

Od 11.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka OP zúčastní v Klášteře sv. Anežky České vernisáže výstavy prací oceněných v rámci celostátní výtvarné soutěže "Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba", kterou vyhlásilo ministerstvo školství. Více na www.msmt.cz.

V 18.00 hodin při mši svaté zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu rok sv. Anežky České. Oslavy, jejichž součástí bude vědecká konference, koncerty, soutěže a další aktivity, vyvrcholí unikátní výstavou o sv. Anežce. Více na www.svataanezkaceska.cz.

Po skončení mše svaté v kostele sv. Františka z Assisi bude na východním předpolí Karlova mostu v 19.00 hodin odhalena pamětní deska svatováclavského sloupu, jehož původní umístění bylo objeveno během rozsáhlé rekonstrukce mostu.

V rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin další z benefičních večerů pořádaných v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech (Loretánské náměstí 6a). Vystoupí skupina „Ztracená kapela“. Více na http://vecery.kapucini.cz.

3. 3.

V 17.30 hodin bude v Praze Hostivicích v obci Břve uvedeno do provozu nové studio nekomerční televize Noe, které požehná arcibiskup Dominik Duka. Více na www.tvnoe.cz.

Od 19.00 hodin se v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (Ke Strašnické 10, Praha-Strašnice) koná koncert duchovní hudby. „Píseň písní – Intavolatury pro varhany a cembalo barokní Itálie“ a melodie A. Vivaldiho, A. Scarlattiho, F. Rognoniho ad. zazní v podání Aleny Hönigové, varhany a cembalo.

4. 3.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 16.30 hodin slavit mši svatou za duchovní povolání v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech.

4. – 6. 3.

Biskup Václav Malý se v Římě zúčastní zasedání papežské rady Iustitia et Pax.

6. 3.

V roce 1606 zemřel Zbyněk Berka z Dubé, katolický kněz, člen Řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1593 jmenován 10. pražským sídelním arcibiskupem. Provedl rozsáhlou přestavbu arcibiskupského paláce a zřídil v něm soukromou kapli sv. Jana Křtitele.

8. 3.

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s biologem, filosofem a spisovatelem prof. RNDr. Stanislavem Komárkem o smyslu biologických druhů a jejich ochrany. Beseda se koná od 17.30 hodin v přízemí kláštera Emauzy na Novém Městě pražském, Vyšehradská 49.

Sestry Paulínky zvou na veřejnou projekci dvoudílného filmu „Bakhita. Květ z Afriky“, která proběhne 8. března (1. díl) a 10. března (2. díl) od 19.15 hodin v Klubu U Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském. Více na www.paulinky.cz.

V roce 1731 zemřel Ferdinand Maxmilián Brokoff, sochař a řezbář českého baroka. Od roku 1709 pracoval na sousoší světců na Karlově mostě. Vytvořil náhrobek Václava Vratislava z Mitrovic pro chrám sv. Jakuba Staršího na Starém Městě pražském, morový sloup na Hradčanském náměstí s Pannou Marií a sochami apoštolů kolem sloupu.

9. 3.

Na Popeleční středu, kterou vstupují křesťané do postní doby, bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit od 18:00 hodin mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně Bohnice se od 15.30 hodin koná „Popelec zdravotníků“, při kterém promluví evangelický farář Miloš Rejchrt.

Během mše svaté od 17.00 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře „Česká mše z Andělské hory“ Josefa Olejníka. Více na www.svata-hora.cz.

Již po šestnácté se na popeleční středu uskuteční v  kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu v Praze tradiční Popelec umělců. Program bude mít tři části. V 17.45 hodin se v sakristii kostela odehraje literárně hudební pořad s názvem „Kdyby do zahrady naší vešel Pán“. V 18.45 hodin naváže v kostele mše sv. s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s udílením popelce. Ve 20.15 hodin v sakristii kostela Nejsv. Slavátora proběhne vernisáž „postního obrazu“ předního českého výtvarníka Stanislava Kolíbala. Více na www.salvator.farnost.cz.

13. 3.

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha pořádá cyklus postních kázání. O první postní neděli pronese od 16.00 hodin homilii P. Miloslav Kabrda SDB na téma „Svatá Anežka a prostota života“. V 17.00 hodin následuje modlitba nešpor. Více na www.mekapha.cz.

13. – 16. 3.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Strahov pořádá duchovní obnovu s misionářem o. Piotrem Kurkiewiczem, OFMCap. Více na www.kapucini.cz.

13. - 19. 3.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska absolvují v exercičním domě ve Vranově u Brna postní exercicie.

14. 3.

V rámci prvního roku tříleté přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, který je zaměřen na prohloubení chápání a prožívání svátosti křtu, připravilo Pastorační středisko Arcibiskupství pražského trojici postních přednášek o této iniciační svátosti. Přednášejícím bude Mons. Aleš Opatrný. Přednášky se budou konat v sále Pastoračního střediska (Kolejní ulice č. 4) 14., 21. a 28. března 2011 vždy v 19.00 hodin.

16. 3.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v divadle Miriam další besedu o sociální nauce církve a společenském rozměru křesťanství. Na téma „O ekumenismu kriticky“ promluví doc. Tomáš Machula a doc. Jaroslav Vokoun. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

Unie katolických žen pořádá od 14.30 hodin společenské odpoledne na téma: Čína II – Sečuan, Tibet ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

20. 3.

Od 18.00 hodin se pod záštitou ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Martina Hollého koná v kostele sv. Václava v areálu PL Bohnice benefiční koncert ve prospěch opravy střechy ústavního kostela sv. Václava, na němž vystoupí „Hipocondria ensemble“ a „Collegium 419“. Na programu je cyklus sedmi kantát Dietricha Buxtehudeho „Membra Iesunostri“.

20. – 25. 3.

Bratři kapucíni zvou do prostor svého kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha 1) k prožití velikonočních exercicií „v tichu kapucínského kláštera“, kterými budou provázet br. Augustin Šváček OFMCap. a br. Petr Petřivalský OFMCap. Více na www.kapucini.cz.

21. 3.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají od 16.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti 326. výročí narození J. S. Bacha.

22. 3.

V 15.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka na Arcibiskupství pražském setká se zaměstnanci církevních škol.

23. 3.

V 9.30 hodin navštíví pražský arcibiskup Dominik Duka jakožto předseda Rady České biskupské konference pro duchovní službu v armádě 211 taktickou letku v Čáslavi.

Od 9.30 hodin promluví na půdě Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského (Kolejní ulice č. 4) kardinál Miloslav Vlk na téma „Církev dnes neboli Kam kráčíš, církvi?“.

Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Diecézním teologickým institutem Biskupství královéhradeckého pořádá konferenci u příležitosti 800. výročí narození Anežky České „Osobnost – vlast – hodnoty“. Se svou přednáškou od 14.00 hodin vystoupí také pražský arcibiskup Dominik Duka. Více na www.diecezehk.cz.

24. 3.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přednese od 18.00 hodin v Evropském domě Jihlava přednášku na téma "Hospodářská krize - krize ekonomická nebo mravní?".

25. 3.

V roce 1631 byla na pražských Hradčanech slavnostně vysvěcena kaple Loreta, barokní kopie známého italského poutního místa, jejímž autorem je italský architekt Giovanni Domenico Orsi. Světitelem byl pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál hrabě z Harrachu.

25. – 27. 3.

Každoroční postní víkendová duchovní obnova „Postní Tammím“ bude probíhat v budově pražského Arcibiskupského semináře. Duchovní obnovu pro mladé muže připravují bohoslovci. Uzávěrka přihlášek je v úterý 22. března 2011. Více na www.tammim.spolco.cz.

26. 3.

P. Vojtěch Eliáš povede postní duchovní obnovu pro ženy od 10.00 do 16.00 hodin ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady). Více na 220 181 329, ukz@volny.cz.

V rámci obnovy areálu baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi pořádá Staroboleslavská kapitula od 9.30 hodin pracovní brigádu. Více na www.tyn.cz.

29.  – 31. 3.

V sídle Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České se ještě před datem ukončení výstavy věnované Karlu Škrétovi uskuteční druhá konference nazvaná „Karel Škréta (1610–1674) – doba a dílo“. Na výstavě, která potrvá do 10. dubna, se svými zápůjčkami podílí také Arcibiskupství pražské.
01. 03. 2011