Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - březen 2012

1. 3.

Kolegiátní kapitula Všech svatých a farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha pořádají cyklus postních kázání, který v kostele Všech svatých na Pražském hradě pronesou biblisté Katolické teologické fakulty UK. První kázání zazní ve čtvrtek od 19.30 hodin.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (vchod Jilská 7a) přednášku Róberta Kisse Szemána a následnou debatu o maďarské katolické literatuře. Více na www.dominikanska8.cz.

V Národním památníku na Vítkově bude otevřena výstava o životě a mučednické smrti kněze Jana Buly, který byl spolu s knězem Václavem Drbolou v roce 1951 ve spojitosti s případem Babice odsouzen v inscenovaných soudních procesech k trestu smrti. Od 17.00 hodin přednese moderátor kanonizačních řízení Biskupství brněnského Jan Růžička přednášku o obou mučednících. Více na www.nm.cz.

2. 3.

V den úmrtí sv. Anežky České budou mít všechny Anežky (po předložení dokladu se jménem a fotografií) na výstavu "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice" vstup zdarma. Výstava v Klášteře sv. Anežky České potrvá již jen do 25. března. Více na www.ngprague.cz.

V den úmrtí sv. Anežky České bude od 18.00 hodin kardinál Dominik Duka celebrovat mši svatou v Klášteře sv. Anežky České. V těchto unikátních prostorách, kde sv. Anežka působila a zemřela, probíhá v současné době až do 25. března výstava věnovaná právě sv. Anežce.

V roce 1282 zemřela sv. Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Otakara I. Od roku 1234 abatyše kláštera Na Františku, spoluzakladatelka mužského rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.

4. 3.

Během nešpor v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi uvede 4. března 2012 v 18.00 hodin probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána P. Vladimír Kelnar za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Duky nové kanovníky. Jsou jimi P. Michal Procházka a P. Zdeněk Wasserbauer.

5. 3.

Česká biskupská konference pořádá společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí od 9.30 hodin v Arcibiskupském paláci na Hradčanech kulatý stůl o rodinné politice. Tématem kulatého stolu bude mimo jiné diskuse nad prioritami rodinné politiky. Více na http://tisk.cirkev.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin sloužit v kostele sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě mši svatou za generála Mons. Metoděje Kubáně, který byl před 70 lety umučen v koncentračním táboře Dachau.

6. 3.

Centrum Dominikánská 8 pořádá v úterý 6. března 2012 v 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu o výsledcích sčítání lidu v ČR s ohledem na projevy religiozity. Diskutovat budou doc. Iva Ritschelová, doc. Zdeněk R. Nešpor a Mons. Tomáš Holub. Více na www.dominikanska8.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví v 17.15 hodin Ekumenické středisko sociálních, kulturních a duchovních služeb Oáza v Lidicích.

V Lidické galerii v Lidicích (Tokajická 152) se od 18.00 hodin uskuteční zajímavé setkání. Do Křesla pro hosta usedne kardinál Dominik Duka a rozmlouvat s ním bude Zdeněk Mahler. Debatu doprovodí na varhany Marcel Javorček. Více na www.lidice-memorial.cz.

V rámci salesiánských aktivit nazvaných „SaVIO“ (salesiánské vzdělávací informační okruhy), což je cyklus besed, přednášek a vzdělávacích programů pro širokou veřejnost, vystoupí v 19.00 hodin v brněnském sportovním sále v Salesiánském středisku mládeže Brno-Líšeň (Kotlanova 13) s přednáškou "Vztahy mezi křesťanskými církvemi u nás i ve světě" pražský pomocný biskup Václav Malý. Více na http://www.salesko.cz.

7. 3.

V rámci Večerů u kapucínů zazní od 19.00 hodin v Klášteře kapucínů Praha-Hradčany písně z repertoáru Michaela Pospíšila a jeho přátel. Program je nazván: „Putování Za Spásou aneb Křížem Krážem s Křížem Prostorem i Časem – Pusť Půst k Ústům, Mlč a Zpívej!“. Více na www.veceryukapucinu.cz.

8. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin na Novoměstské radnici setká při besedě s členy neziskové, nevládní a nezávislé organizace, která sdružuje mladé lidi z rozličných oborů, Young MBSA.

10. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.30 hodin v Karolinu zúčastní slavnostního shromáždění k výročí 150. let od založení první jednoty Sokola v Praze.

12. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin v Arcibiskupském paláci zúčastní dalšího zasedání Komise k přípravě Cyrilometodějského jubilea.

13. 3.

Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši pořádá od 19.30 hodin přednášku biblisty Ladislava Heryána s názvem „Bible a vina / novozákonní pohled apoštola Pavla“. Více na www.farnostdobris.cz.

14. 3.

Prof. Tomáš Halík převezme v 18.00 hodin na Polském velvyslanectví z rukou velvyslance Polské republiky Jana Pastwy vysoké státní vyznamenání Rytířský kříž řádu za zásluhy Polské republiky, které mu jako uznání za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy udělil prezident Polské republiky Bronislaw Komorowski.

Římskokatolická farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství pořádají besedu v rámci Iniciativy 17-11. Hostem od 19.00 hodin v Divadle Miriam bude historik a pedagog Mgr. Vojtěch Vlček. Téma jeho přednášky a následné debaty bude „Političtí vězni - mučedníci svědomí“. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

16. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 12.00 hodin ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit mši svatou pro Konfederaci evropských špitálníků.

16. – 18. 3.

Arcibiskupský seminář v Praze pořádá ve dnech 16. – 18. března v Arcibiskupském semináři (Thákurova 3, Praha 6) duchovní obnovu pro mladé, která nese název TAMMÍM. Hlavním tématem setkání bude „biřmování“. Uzávěrka přihlášek je 10. března. Více na www.tammim.spolco.cz.

17. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou ke cti sv. Prokopa v sázavském kostele sv. Prokopa. Výročí úmrtí tohoto světce, který zemřel v roce 1053, si připomeneme 25. března.

20. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v kostele sv. Karla Boromejského pod Petřínem zúčastní od 18.00 hodin benefičního koncertu pro paliativní odd. Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Více na www.nmskb.cz.

23. – 25. 3.

Unie křesťanských pedagogů připravila seminář věnovaný odkazu svaté Anežky Přemyslovny. Akce se uskuteční v klášteře bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné na pražském Jungmannově náměstí. Hlavním bodem semináře bude přednáška prof. Petra Piťhy zaměřená na téma "Svatá Anežka Přemyslovna a dnešní doba". Více na http://pms.ofm.cz.

24. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužit mši svatou při příležitosti 200. výročí narození zakladatele Kongregace školských sester de Notre Dame P. Gabriela Schneidera.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 13.00 hodin sloužit v kostele sv. Jiljí mši svatou pro účastníky Pochodu pro život.

V roce 1802 se narodil Alois Josef Schrenk z Nötzingu, 26. pražský arcibiskup. Schválil založení Jednoty pro dostavění katedrály na Pražském hradě.

25. 3.

V kostele sv. Josefa na nám. Republiky v Praze bude od 18.00 hodin provedena italská hra "Zraněný pastýř" na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange.

V Klášteře sv. Anežky končí výstava „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Více na www.ngprague.cz.

V roce 1297 se narodil Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup (1344–1364). Spolupracovník a rádce krále Karla IV. Přeorganizoval církevní život, zasloužil se o rozkvět věd a umění. První kancléř pražské univerzity.

26. 3.

Při příležitosti zakončení výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ pořádá Arcibiskupství pražské od 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně duchovní koncert ke cti sv. Anežky s promluvou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

V den slavnosti Zvěstování Páně bude od 18.00 hodin biskup Karel Herbst slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou.

Při příležitosti výročního dne posvěcení Svaté Chýše na Loretě (1631) bude žižkovský farář od sv. Prokopa P. Miloš Szabo od 18.00 hodin sloužit mši svatou.

27. 3.

V roce 1357 císař a král Karel IV. založil kolegiátní kapitulu na hradě Karlštejn.

28. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předá při slavnostní večeru v 18.00 hodin cenu Dr. Františka Ulricha, jednu z výročních cen města Hradec Králové. Více na www.hradeckralove.org.

29. 3.

Senát Parlamentu České republiky pořádá od 9.00 hodin konferenci o částečném narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Konference se zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Více na www.senat.cz.

31. 3.

V 11.00 hodin navštíví pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP Zoologickou zahradu v pražské Tróji. Zúčastní se slavnostního zahájení sezóny a požehná nové logo i samotnou zahradu. Více na www.zoopraha.cz.

V Salesiánském centru v Kobylisích se bude od 9.00 hodin konat setkání mládeže pražské arcidiecéze. Na setkání budou přítomni biskup Karel Herbst, Mons. Tomáš Holub, P. Jan Regner, Pavel Fišer a další zajímavé osobnosti. Více na www.sdb.cz.

29. 02. 2012