Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - březen 2014

2. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 14.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit ekumenickou bohoslužbu za popravené, umučené a zemřelé politické vězně v rámci festivalu Mene Tekel. Více na www.menetekel.cz.

3. 3.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 18.00 hodin koná slavností mše svatá u příležitosti zahájení druhého funkčního období děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prokopa Brože, Th.D. Přítomen bude rektor univerzity prof. Tomáš Zima a kardinál Dominik Duka OP.

4. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti výročí translace sv. Václava na Pražský hrad.

5. 3.

Mši svatou na Popeleční středu, kterou vstoupí křesťané do čtyřicetidenní postní doby, bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražský arcibiskup během ní udělí popelec - kříž, který popelem vyznačí věřícím na čelo.

V rámci cyklu "Večery u kapucínů" se od 19.00 hodin koná program nazvaný "Moje rodinné etudy". S fejetony postřehů z rodinného života vystoupí Magdaléna Strejčková. Klavírními improvizacemi ji doprovodí Jakub Zahradník. Více na www.veceryukapucinu.cz.

Již podevatenácté se v kostele Nejsvětějšího Salvátora uskuteční tradiční Popelec umělců. Od 18.00 hodin proběhne v sakristii kostela koncert s názvem „Hlas kontra bas“, při němž se setkají dvě neobvyklé osobnosti české hudební scény: zpěvačka Ridina Ahmedová a kontrabasista Petr Tichý. V 19.00 hodin naváže v kostele mše sv. s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s udílením popelce. Od 20.30 hodin se koná vernisáž intervence Jaromíra Novotného nazvaná „Introdukce“. Více na http://ctu-uk.cz/.

6. 3.

Farnost sv. Antonína pořádá od 19.00 hodin v kostele sv. Klimenta (Praha 7, ulice Kostelní) besedu o lidských právech s biskupem Václavem Malým na téma: Lidská práva ve světě. Více na www.svatyantonin.cz.

6. – 7. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se ve Varšavě zúčastní setkání předsedů biskupských konferencí Viszegradské čtyřky.

9. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.30 hodin v Kolín nad Rýnem celebrovat mši svatou při příležitosti 25 let biskupské služby kardinála Joachima Meisnera.

12. 3.

Sestry Paulínky zvou ve spolupráci s Městkou knihovnou Praha na Komponovaný večer věnovaný papeži Františkovi. Diskutovat bude děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož, Th.D., sociolog, spisovatel a esejista Jan Jandourek, Ph.D. a další). Večer se koná od 19.00 hodin v Malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí. Více na www.paulinky.cz.

V kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská 9a) se po mši svaté, která začíná ve 20.00 hodin, koná přednáška dr. Václava Cílka „Krajiny vnitřní a vnější“, o tom, proč bychom měli pečovat o přírodu. Více na http://ads.cvut.cz.

12. – 14. 3.

Na Svaté Hoře se koná setkání pastoračních asistentů Arcibiskupství pražského.

13. 3.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském a Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zvou na cyklus postních kázání, který v kostele Všech svatých vždy ve čtvrtek od 18.00hodin pronesou biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. Josef Hřebík, Th.D. a Jaroslav Brož, Th.D. Letos se budou věnovat výkladu kajících žalmů.

17. 3.

Sestry karmelitky sv. Terezie zvou na setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem, který bude hovořit o papeži Františkovi. „Dialogy (u) karmelitek“ se konají od 19.00 hodin v Jinonické 22, Praha 5. Více na www.cestanahoru.org.

Na Svaté Hoře se konají exercicie na téma „Identita muže a ženy ve světle evangelia“. Více na http://svata-hora.cz/.

18. 3.

Biskup Václav Malý se od 17.30 hodin zúčastní akce „Den pro Kubu“, která vyvrcholí v kostele sv. Tomáše.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně třetí koncert cyklu duchovní hudby „Laudate Dominum omnes gentes“ od 18.00 hodin.

19. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin setká se studenty a pedagogy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Více na www.vscht.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého nové vojenské Bible.

V kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská 9a) se po mši svaté, která začíná ve 20.00 hodin, koná přednáška Karla Satorii o zkušenostech z kláštera, o důvodech návratu, ale především o umění hlubokého duchovního života, který je zároveň tak jednoduchý a prostý. Více na http://ads.cvut.cz.

20. 3.

V roce 1974 papež Pavel VI. udělil chrámu sv. Jakuba Většího na Starém Městě pražském čestný titul „Bazilika minor“.

24. 3.

Společnost pro duchovní hudbu spolu s Vedením Všeobecné fakultní nemocnice a pravoslavnou církví pořádají od 16.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti 329. výročí narození J. S. Bacha.

25. 3.

U příležitosti 10. výročí Oblastní charity Beroun bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 10.00 hodin mši svatou v kostele sv. Jakuba v Berouně.

26. 3.

V kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská 9a) se po mši svaté, která začíná ve 20.00 hodin, koná přednáška dr. Prokopa Remeše na téma „Nahá žena na střeše aneb Bible a psychoterapie“ o hagioterapii. Více na http://ads.cvut.cz.

27. 3.

Na Svaté Hoře se konají exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé. Více na http://svata-hora.cz/.

29. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 12.30 hodin sloužit v kostele sv. Jiljí mši svatou pro účastníky Pochodu pro život.

31.3.

Na Svaté Hoře se konají exercicie na téma „Proč nás dobrý Bůh nechává trpět“. Více na http://svata-hora.cz/.

Aleš Pištora 04. 03. 2014