Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - březen 2015

1. 3.

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná od 14.00 hodin, završí tradiční festival Mene Tekel. Více na www.menetekel.cz.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na nešpory spojené s instalací nového probošta Mons. Aleše Opatrného. Nešpory začínají v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě v 18.00 hodin. Více na www.kkvys.cz.

2. 3.

Karmel sv. Josefa zve na další setkání o modlitbě. Přednáška P. Davida Peroutky OCD na téma „Setkat se s Pánem ve středu vlastního srdce“ začíná v 18.00 hodin.

3. 3.

V evangelickém kostele U Salvátora bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin diskutovat o aktuálních otázkách.

V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bude k vidění výstava fotografií zachycujících loňskou návštěvu papeže Františka ve Svaté zemi. Výstava bude otevřena do 10. května. Více na www.stnicholas.cz.

4. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti výročí „translace“, tedy přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě.

Biskup Václav Malý se od 17.00 hodin zúčastní na Metropolitní univerzitě diskuze o křesťanech na Blízkém východě. Více na www.mup.cz.

5. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Poslanecké sněmovně PČR zúčastní slavnostního setkání při příležitosti 165. výročí narození T. G. Masaryka.

7. 3.

V souvislosti s přípravou Dnů víry pořádá pražské arcibiskupství od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách kostela sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6) seminář pod vedením irského misionáře P. Patricka Collinse s názvem „Jak se dělá misie?“. Více na http://dnyviry.evangelizace.cz.

8. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Neratovice. Od 9.30 hodin bude sloužit mši svatou v kostele sv. Vojtěcha. Poté se setká se vedením obce a navštíví místní domov důchodců.

9. 3.

Na pražské arcibiskupství bude za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a velení Armády České republiky podepsána zakládací listiny Vojenského fondu solidarity.

V roce 1995 podepsali předseda Německé biskupské konference Karl Lehmann a předseda ČBK kardinál Miloslav Vlk společné prohlášení českých a německých biskupů u příležitosti 50. výročí konce druhé světové války.

10. 3.

Centrum Dominikánská 8 pořádá v barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) od 18.00 hodin divadelní představení „František blázen“ o životě a smrti sv. Františka z Assisi. Více na www.dominikanska8.cz.

11. 3.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá v kostele sv. Vojtěcha (Kolejní 4) od 9.30 hodin v rámci Akademie nejen pro seniory přednášku Kateřina Lachmanové na téma „Karikatury Boha“.  Více na www.apha.cz/ps.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 14.50 hodin na Přírodovědecké fakultě UK (Viničná ul.) přednášet o křesťanských misiích v Latinské Americe.

Čtyři večery o evangelizaci v dnešním světě se v kostele sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6) konají 11., 18., 25. března a 8. dubna 2015 vždy od 19.00 hodin. Více na http://dnyviry.evangelizace.cz.

Centrum Dominikánská 8 pořádá v barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) od 19.30 hodin debatu o knize Thomase Mertona „Žádný člověk není ostrov“. Více na www.dominikanska8.cz.

12. 3.

V centru Dominikánská 8 pořádá Centrum pro rodinu od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatu k synodu o rodině očima papežského teologa Wojciecha Giertycha. Více na www.dominikanska8.cz.

13. – 14. 3.

V rámci iniciativy s názvem „24 hodin pro Pána“ se v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí nabízí možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Celá akce začíná 13. března od 18.00 hodin mší svatou a pokračuje celou noc a celý den až do 18.00 hodin 14. března. Více http://pms.ofm.cz.

13. – 15. 3.

Bohoslovci zvou mladé muže na postní duchovní obnovu. Téma je „Pramen v poušti“. Více na http://tammim.spolco.cz.

13. – 16. 3.

Biskup Václav Malý povede v Novém Yorku v USA rekolekce pro krajany a v Českém centru se zamyslí na téma statečnosti v souvislosti s výročím okupace Československa v roce 1938. Více na http://new-york.czechcentres.cz.

14. – 16. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Varšavu. Na Papežské teologické fakultě ve Varšavě mu bude udělen čestný doktorát.

17. 3.

Odbor vnějších vztahů pražského arcibiskupství pořádá od 17.00 na Arcibiskupství pražském (Hradčanské nám. 16) setkání redaktorů farních časopisů a farních webů.

V kostele Panny Marie Pod řetězem (Lázeňská ul., Praha 1) se od 17.00 hodin koná koncert cyklu duchovní hudby Cantate domino canticum novum.

18. 3.

U příležitosti 25. výročí obnovení církevního školství u nás udělí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s biskupem Václavem Malým ocenění 41 pedagogům církevních škol, kteří významně přispěli k dnešní vysoké úrovni církevního školství.

Na Pražském hradě se koná setkání držitelů klíčů od Korunní komory, kterého se jako jedni z držitelů těchto klíčů zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a biskup Václav Malý. Tématem jednání budou připravované nové varhany pro pražskou katedrálu a výročí Karla IV. Více na www.hrad.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.30 hodin spolu prof. Pavlem Klenerem zúčastní v nové budově Národního muzea debaty v rámci cyklu „Cestovatelské středy. Tématem bude putování za vědou dříve a nyní. Více na www.nm.cz.

19. 3.

V roce 1995 Česká biskupská konference rozhodla, aby se neděle, která je nejbližší svátku sv. Josefa, slavila jako „Neděle uprchlíků“.

21. 3.

Unie katolických žen pořádá 21. března 2015 od 9.00 do 16.00 hodin ve farním klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám., Praha 1) postní duchovní obnovu pro ženy. Duchovním průvodcem při této obnově bude kardinál Miloslav Vlk. Přihlášky do 15. března na ukz@volny.cz.

Ve 14.15 hodin bude na pražském Mariánském náměstí zahájen XV. Národní pochod pro život. Jeho součástí je každoročně také mše svatá, kterou bude v kostele u sv. Jiljí od 12.30 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na http://pochodprozivot.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Nepomuku zúčastní od 16.00 hodin otevření Svatojánského muzea. Více na www.sjmn.cz.

23. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 13.00 hodin zúčastní slavnostního otevření barokního hospitalu Kuks, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Více na www.hospital-kuks.cz.

24. 3.

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti 330. výročí narození J. S. Bacha od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.

26. 3.

V roce 1905 se narodil kardinál Štěpán Trochta, katolický kněz-salesián. Od konce 30. let správce chlapeckého domova v Praze-Kobylisích. Za války vězněn v koncentračních táborech v Mauthausenu a v Dachau. Roku 1947 jmenován sídelním biskupem v Litoměřicích.

27. 3.

Kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit rekviem za kardinála Bedřicha Schwarzenberga. Od jeho úmrtí letos uplyne 130 let.

28. 3.

Světový den mládeže pražské arcidiecéze začíná v 9.30 hodin v Salesiánském středisku mládeže v Praze 8 – Kobylisích. V pátek 27. března mu od 19.30 předchází modlitba se zpěvy z Taizé v kostele sv. Ignáce. Více na www.adcm.cz.

Karmel sv. Josefa zve na připomínku pětistého výročí narození sv. Terezie od Ježíše. Slavnou mši svatou bude od 11.00 hodin v kostele sv. Benedikta sloužit P. Petr Glogar OCD.

29. 3.

Na Květnou neděli požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v 10.00 hodin palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyjde průvod s chlapcem na oslíku v čele do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se koná mše svatá celebrovaná kardinálem Dukou.

Od 18.30 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konají pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí představí na Květnou neděli tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hudba Jaroslava Krčka v provedení souboru Musica Bohemica. Režie Václav Lautner.

31. 3.

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk oslaví 25 let své biskupské služby. Slavnostní bohoslužba se bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat 11. dubna od 10.00 hodin.

Aleš Pištora 16. 03. 2015