Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - červen 2009

1. 6.

Kardinál Miloslav Vlk navštíví Domov sociální péče Hagibor zřizovaný židovskou obcí. Setká se při té příležitosti s vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem.

4. 6.

V 15:15 hodin kardinál Miloslav Vlk navštíví Českou mincovnu v Jablonci nad Nisou, která připravuje ražbu pamětní medaile u příležitosti papežské návštěvy v ČR.

V 18:00 hodin začne v Sále kardinála Berana koncert současného hudebního skladatele Františka Xavera Thuriho, který komponuje výhradně ve stylu hudby 17. a 18. století, čímž si vysloužil označení „poslední český žijící barokní skladatelem“.

6. 6.

Proběhne Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu u Příbrami. Mše svatá v bazilice začíná v 11:00 hodin. Hlavím celebrantem bude Mons. Aleš Opatrný.

7. 6.

Kardinál Miloslav Vlk požehná v 18:00 hodin při mši svaté novou místnost pro setkávání na sídlišti Černý Most.

9. 6.

V rámci cyklu besed věnovaných sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství, který je pořádán ve strašnickém divadle Miriam, promluví od 19:00 hodin MUDr. Marie Svatošová na téma „Hospice a umění doprovázet“.

10. 6.

Od 18:00 bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou v kostele Narození P. Marie v Novém Strašecí. Po ní bude následovat beseda s věřícími.

11. 6.

U příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 17:00 hodin kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou. Eucharistické procesí, které bude po této bohoslužbě následovat, půjde z katedrály přes Hradčanské náměstí k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

12. 6.

Komunitní centrum sv. Prokopa spolu s P. Jiřím Šlégrem pořádá od 19:00 hodin benefiční koncert pro papežské misie.

12. - 13. 6.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní zasedání sdružení Adalbert Stiftung, při němž bude předána cena sv. Vojtěcha. V sobotu 13. 6. bude kardinál Vlk od 17:00 hodin celebrovat pro účastníky tohoto zasedání mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

15. 6.

V 18:00 hodin bude na počest titulárního světce sv. Víta slavena mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

16. 6.

Kardinál Miloslav Vlk bude u příležitosti oslav 60 let Katolického týdeníku v 18:00 hodin v kostele sv. Markéty v Břevnově celebrovat mši svatou.

19. 6.

Rok kněží zahájí v Arcidiecézi pražské kardinál Miloslav Vlk mší svatou o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 18:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a slavnostně pak také následující den v sobotu 20. června v 10:00 hodin rovněž v katedrále u příležitosti udělování kněžského svěcení. Rok kněží vyhlásil 16. března 2009 Svatý otec při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye, faráře arského. Jeho tématem bude „Věrnost Kristova, věrnost kněze“ a potrvá od 19. června 2009 do 19. června 2010.

Neděle 19. června 1949 se stala mezníkem v dějinách katolické církve v komunistickém Československu. V pražské katedrále se kardinál Josef Beran pokusil přečíst tzv. božítělový pastýřský list. Přerušila jej provokace Státní bezpečnosti, po níž byl kardinál Beran internován. StB obsadila pražskou konzistoř a rezidenci kardinála postavila pod přísný dohled.

20. 6.

V 10:00 hodin udělí kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení MUDr. Jiřímu Kordovi, jáhnovi pražské arcidiecéze.

Hnutí fokoláre pořádá v rámci cyklu „Zlatá Praha“ pod záštitou kardinála Miloslava Vlka od 20:00 hodin v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci (HAMU) klavírní recitál Paola Vergariho ve prospěch školských zařízení v misii Fonjumetaw v Kamerunu, kde působí kněz pražské arcidiecéze P. MUDr. František Slavíček. Na programu budou skladby Franze Liszta.

21. 6.

V 9:00 hodin proběhne na Svaté Hoře u Příbrami Poutní slavnost u příležitosti 277. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské.

23. 6.

V kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích bude od 19:30 hodin představen hudebně dramatický útvar „Popelka Nazaretská“ podle nejznámějšího díla Václava Renče. K této básnická skladbě, která vznikla kolem roku 1955 v leopoldovské věznici, složil hudbu Vít Petrů.

Roku 883 přijal na Velehradě křesťanskou víru a od Metoděje byl pokřtěn první český křesťanský panovník kníže Bořivoj, zakladatel nejstarších kostelů v Čechách.

24. – 25. 6.

V těchto dnech navštíví kardinál Miloslav Vlk svůj titulární kostel Svatého Kříže Jeruzalémského v Římě.

26. 6.

Roku 1089 zemřel pražský biskup Jaromír – Gebhard, jeden se synů přemyslovského knížete Břetislava.

28. 6.

Ve svátek sv. Petra a Pavla bude kardinál Miloslav Vlk od 10:00 hodin sloužit poutní mši svatou v kostele  sv. Petra a Pavla v Radotíně . Při této příležitosti vysvětí kardinál Vlk nový zvon kostela.

Při bohoslužbách tuto neděli proběhne Svatopetrská sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 556.898 Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek pro studenty v Teologickém konviktu v Olomouci, dar pro Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům na oslavu Vánoc.

Římskokatolická farnost Jirny pořádá poutní slavnost sv. Petra a Pavla. Program ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech začíná v 10:00 hodin seznámením s historií kostela a zvonice, mše svatá začíná v 11:00 hodin.

29. 6.

Kardinál Miloslav Vlk bude od 16:30 hodin sloužit poutní mši svatou v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Bude tak ukončen Jubilejní rok sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. při příležitosti 2000. výročí narození Pavla z Tarsu.

30. 6.

Roku 1364 zemřel Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a diplomat ve službách císaře Karla IV., kterého dne 2. září 1347 korunoval českým králem. V roce 1348 se stal kancléřem nově založené pražské univerzity a roku 1344 položil základní kámen k chrámu sv. Víta na Pražském hradě. (ap)
29. 05. 2009