Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - červen 2010

1. 6.

Korejský biskup Choi Ki-San, který navštíví korejskou komunitu v Praze, se setká s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

2. 6.

Farnost Panny Marie Sněžné pořádá od 19.19 hodin v Klubu u Panny Marie Sněžné večer poezie nazvaný „Básníci za mřížemi“. Poezii katolických básníků nespravedlivě vězněných v 50. letech 20. století, doplněnou komentáři o jejich osudech recituje Rudolf Kvíz, hudební doprovod Jana Vildová.

Ve středu v 19.30 hodin se v návaznosti na předchozí debatní večer revue Salve uskuteční v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze druhé setkání věnované vztahu křesťanství a filosofie, tentokráte za účasti nejmladší myslitelské generace. Moderovat bude děkan KTF UK Prokop Brož.

Biskup Karel Herbst navštíví duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a zasvěcené osoby (exercitátor je P. James Manjackal), které proběhne v rámci akce Česká republika pro Ježíše 2010. Cvičení bude v Masarykově táboře YMCA - Soběšín v údolí řeky Sázavy mezi Kácovem a Českým Šternberkem.

3. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 11.00 hodin zúčastní v Pardubicích „Dnů chleba“.

Eucharistické procesí o slavnosti Těla a krve Páně bude následovat po mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která začíná v 17.00 hodin a kterou bude slavit pražský arcibiskup Dominik Duka.

Česká křesťanská akademie, Arcibiskupství pražské a Jabok – VOŠ sociálně pedagogická a teologická pořádají od 17.00 hodin v aule VOŠ Jabok setkání k tématu „Pedagogický projekt Dívčí katolická škola. Dvacet let úspěšného vyrovnávání šancí pro vstup do samostatného života“. V rámci programu vystoupí s úvodním slovem biskup Václav Malý. Bližší informace na www.krestanskaakademie.cz.

5. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka zahájí tradiční Královský průvod, který vyjde v 9.00 hodin od katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a který na Karlštejn donese císařské korunovační klenoty.

6. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se ve Varšavě od 11.00 hodin zúčastní blahoslavení P. Jerzyho Popieluszka.

Již po deváté ožijí v neděli odpoledne Libčice nad Vltavou festivalovým děním. V rámci IX. ročník festivalu „Tichý hlas pro Svatou zemi“ se sejdou křesťané a Židé, aby společně dali najevo svou touhu po pokoji a míru ve Svaté zemi. Tradičně festival zahájí ekumenická bohoslužba ve 14.00 hodin. Bližší informace na www.peplum.cz.

9. 6.

Od 14.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka zúčastní znovuotevření Zlaté uličky na Pražském hradě.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích spolu s Karmelitánským nakladatelstvím pořádá další setkání v rámci cyklu besed věnovaných sociální nauce církve. V divadle Miriam v Praze-Strašnicích budou od 19.00 hodin hlavními hosty Věra Luxová a Michal Pehr. Hovořit budou o perspektivách křesťanské demokracie.

Centrum teologie a umění, Česká dominikánská provincie a revue Salve pořádají v 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí prezentaci knihy literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura (1918–1945), kterou uvede pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP.

11. 6.

Biskup Václav Malý přednese od 17.00 hodin na půdě Filosofické fakulty UK přednášku na téma „Svoboda, tolerance, totalita“.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se ve 20.00 hodin zúčastní zahajovacího koncertu festivalu Smetanova Litomyšl.

12. 6.

Od 16.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit bohoslužbu slova při příležitosti přijetí nových katechumenů. Po skončení bohoslužby se s nimi setká na Arcibiskupství pražském.

13. 6.

Od 9.00 hodin bude slavena hlavní mše svatá (zazní Mše D dur Antotnína Dvořáka) v rámci oslav 278. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské. Po mši následuje procesí, další mše svaté v 11.00 a 15.30 hodin, mariánská pobožnost ve 13.30, české nešpory v 16.15 hodin.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude na svátek sv. Antonína od 10.00 hodin slavit poutní mši svatou v kostele sv. Antonína v Praze – Holešovicích.

Roku 970 založil kníže Boleslav II. na Proseku románský kostel sv. Václava, který v říjnu téhož roku vysvětil sv. Vojtěch.

14. 6.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě slaví 950 let své existence. Mši svatou od 17.30 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě bude slavit pražský arcibiskup Dominik Duka.

15. 6.

Arcibiskup pražský při mši svaté v 18.00 hodin slavnostně zakončí v pražské arcidiecézi Rok kněží. Jeho celosvětové zakončení proběhne na náměstí sv. Petra ve Vatikánu 19. června 2010 v rámci Světového setkání kněží.

Při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v den titulární slavnosti budou rovněž uvedeni noví kanovníci Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Mši svatou bude od 18.00 hodin slavit pražský arcibiskup Dominik Duka.

17. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastní duchovní obnovy pro kněze, kterou v Hejnicích povede kardinál Joachym Maisner.

19. 6.

V sobotu se uskuteční již osmá Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu. Hlavní poutní mši svatou od 11.00 hodin bude sloužit arcibiskup Dominik Duka. Doprovodný program od 13.00 hodin připravuje Centrum pro rodinu. Bližší informace na http://cpr.apha.cz.

20. 6.

Roku 1255 král Václav I. a jeho sestra sv. Anežka Česká založili u dnešního Karlova mostu v Praze špitál Řádu křižovníků s červenou hvězdou.

27. 6.

Při nedělních bohoslužbách bude vykonána Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

29. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka převezme ve Vatikánu arcibiskupské pallium. (ap)

31. 05. 2010