Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – červen 2011

1. 6.

V prostorách kapucínského kláštery v Praze na Hradčanech zazní od 19.00 hodin zpěv vokálního souboru Oktet. Dobrovolným příspěvkem mohou návštěvníci podpořit Klub přátel červenobílé hole, který pomáhá lidem se souběžným postižením zraku a sluchu. Více na  www.veceryukapucinu.cz.

Liberální institut pořádá přednášku amerického filosofa argentinského původu Alejandra A. Chafuena, který je autorem knihy „Víra a svoboda“. Předmluvu k českému vydání knihy napsal arcibiskup Dominik Duka, který bude jedním z řečníků.

3. 6.

Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem se uskuteční při pontifikální bohoslužbě v 10.00 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Mši svatou bude celebrovat královéhradecký biskup Jan Vokál, homilii pronese pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 16.30 hodin sloužit mši svatou za duchovní povolání v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech.

4. 6.

V sobotu se uskuteční devátá Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu. Hlavní poutní mše svatá začíná v 11.00 hodin. Sloužit ji bude farář z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha P. Ondřej Pávek. Doprovodný program začíná ve 13.00 hodin. Více na http://cpr.apha.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se setká s členy a příznivci Kolpingova díla ČR. Poutní mši svatou bude pražský arcibiskup sloužit v 10.00 hodin v kapli blahoslaveného Adolpha Kolpinga ve Věžnici. Více na www.kolping.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 14.00 hodin zúčastní setkání mladých v Lednických polích v Polsku. Mladí věřící spolu s pražským arcibiskupem a také českými věřícími budou děkovat za blahořečení Jana Pavla II. Více na www.lednica2000.pl.

Ekologická sekce České křesťanské akademie a občanská sdružení ze severu Prahy zvou na ekumenickou bohoslužbu za krajinu s kázáním Josefa Cepla z Církve adventistů sedmého dne a s hudebním vystoupením Slávka Klecandra. Bohoslužba bude v 15.00 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách. Bohoslužbě bude předcházet pěší pouť od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (odchod v 10:00). Více na www.drahan.chabry.cz

V sobotu se koná Mariánská pouť Sekulárního františkánského řádu Prahou. Na mši svatou v 10.00 hodin v kapucínském kostele Panny Marie Andělské naváže zahájení pouti v Loretě. Více na www.kapucini.cz.

5. 6.

V kostele sv. Václava v Praze – Nuslích zazní při mši svaté v 10.30 hodin Mše na český liturgický text od Antonína Hixe v podání chrámového sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského. Za varhany usedne Ondřej Valenta.

7. 6.

V kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1) se od 18.00 hodin uskuteční koncert posluchačů HAMU pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Účinkují: Petra Havránková – soprán, Aleš Nosek – varhany, Hana Hrachovinová – harfa, Eduard Šístek – violoncello. Dobrovolné vstupné bude použito na nákup vybavení Oddělení paliativní péče nemocnice. Více na www.nmskb.cz.

O slavnosti posvěcení loretánského kostela Narození Páně povede liturgii Mons. Aleš Opatrný. Po mši svaté následuje loretánská pobožnost. Více na www.kapucini.cz.

8. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP navštíví Plzeň. Od 17.00 hodin přednese přednášku pro Křesťanskou akademii na plzeňském biskupství, od 19.00 hodin bude sloužit mši svatou pro vysokoškolské studenty v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Františkánská ul., Plzeň). Více na www.krestanskaakademie.cz.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle MIRIAM besedu z cyklu „Iniciativa 17–11“. P. Jaroslav Brož, vedoucí katedry biblických věd KTF UK, promluví na téma „Skrytý oheň Matky Terezy“. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

Koncert k 15. výročí služby Domova sv. Karla Boromejského nemocným seniorům začíná v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1) v 19.00 hodin. Vystoupí Jakub Zahradník & STREAM. Výtěžek koncertu bude použit na vybudování odpočinkové zahrady pro pacienty Domova. Více na www.domovrepy.cz.

9. 6.

V 17.30 hodin v kostele sv. Floriana a Šebestiana v Praze-Liboci vysvětí Mons. Václav Malý ke službě trvalého jáhna ThLic. Jaroslava Lormana, Th.D.

10. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Praze – Podskalí při příležitosti 140 let od založení spolku Vltavan. Pražský arcibiskup také převezme diplom čestného členství. Více na www.vltavan-praha.cz.

10. -11. 6.

Ve farním kostele sv. Ludmily na Vinohradech proběhne projekt Bible24. Jde o 24 hodin trvající četbu Písma svatého, která se koná již potřetí. Inspirována římskou četbou celého Písma „Bibbia giorno e notte“ v roce 2008 se rok na to první celodenní četba odehrála v Uherském Brodě. Druhý ročník se konal v Brně.

U příležitosti Roku sv. Anežky bude v Doksanech probíhat pouť ke sv. Anežce České. Jejím mottem je „Hledejme kořeny a budoucnost naší země“. V sobotu 11. června, ve výroční den obláčky sv. Anežky, kterou byla přijata mezi sestry klarisky do kláštera Na Františku, se bude v kostele Narození Panny Marie v Doksanech konat poutní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Spolu s ním se budou slavnosti účastnit mnozí biskupové Čech a Moravy. Více na www.dltm.cz.

11. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích. Rovněž požehná kostel po rekonstrukci.

Kandidáti katechumenátu budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, kterou povede pražský arcibiskup Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 16.30 hodin. Poté následuje setkání na Arcibiskupství pražském.

Od 20.00 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka ekumenickou svatodušní vigilii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Přítomen bude rovněž biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal a patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Kazatelem bude farář Církve bratrské Pavel Černý.

O druhé sobotě v měsíci v 18.00 hodin liturgii v Loretě doprovází pěvecké sbory.  Tentokrát přijede dětský sbor Harmonie z Kraslic. Hlavním celebrantem mše svaté bude P. Vladimír Kelnar. Po mši svaté následuje krátký koncert. Více na www.kapucini.cz.

Od 20.00 hodin se koná vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Svatého v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

12. 6.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) arcibiskup pražský Dominik Duka OP udělovat svátost biřmování při mši svaté v 9.30 hodin. O hudební doprovod se postará dětský sbor „Jitro“ z Hradce Králové pod vedením sbormistra prof. Jiřího Skopala.

V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích zazní při mši svaté v 18.00 hodin Missa in F od Františka Xavera Thuriho v podání chrámového sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského.

15. 6.

V den titulární slavnosti katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude mši svatou ve svatovítském chrámu slavit v latině od 18.00 hodin kardinál Justin Rigali, arcibiskup filadelfský. Pražský arcibiskup Dominik Duka bude mít homilii. Během pontifikální mše svaté zazní Missa solemnis Vojtěcha Mojžíše z roku 2010. Pozván bude americký velvyslanec v České republice Norman Eisen.

16. 6.

Od 18.00 hodin proběhne slavnost posvěcení klášterního kostela Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech. Bohoslužbu povede P. Jiří Korda. Více na www.kapucini.cz.

16. – 17. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se spolu se svými pomocnými biskupy pražskými zúčastní v Prachaticích 85. plenárního zasedání České biskupské konference.

18. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v Prachaticích zúčastní pouti ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi v rámci oslav 200. výročí jeho narození. Jako papežský legát se pouti zúčastní také kardinál Justin Rigali, arcibiskup filadelfský.

19. 6.

Pomocný biskup pražský Karel Herbst bude od 11.00 hodin slavit mši svatou v kostele sv. Prokopa v Praze - Nových Butovicích při příležitosti 10. výročí posvěcení Komunitního centra sv. Prokopa.

21. 6.

Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají v 16.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti Evropského svátku hudby.  Biblické písně A. Dvořáka a Čtyři vážné zpěvy J. Brahmse přednese barytonista Pavel Červinka za doprovodu Jaroslava Šarouna, skladby J. S. Bacha a J. K. Kuchaře Otomar Kvěch.

22. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP navštíví v 10.00 hodin plzeňskou Škodovku, kde po odnětí „státního souhlasu k duchovní správě“ v roce 1975 patnáct let pracoval jako rýsovač. Pražský arcibiskup také požehná novou tramvaj, která se zde vyrábí pro Prahu.

Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze pořádá od 18.30 hodin přednášku P. Marka Orko Váchy, Ph.D. na téma „Role etiky v současné společnosti“. Přednáška se koná v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U nemocnice 1, Praha-Nové Město Více na www.akkl.webpark.cz.

23. 6.

Na slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla) bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit mši svatou v 17.00 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po bohoslužbě následuje eucharistický průvod z katedrály do Strahovské baziliky.

24. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 15.30 hodin slavit mši svatou v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně. Během mše bude také dekorován „čestným a konventuálním velkokřížem“ Suverénního řádu Maltézských rytířů.

25. 6.

V 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijmou vkládáním rukou a modlitbou pražského arcibiskupa Dominika Duky OP kněžské svěcení dva jáhni pražské arcidiecéze Radim Cigánek a Martin Sklenář. Věřící jsou zváni k účasti a kněží ke koncelebraci.

Poutní sobota začne v 16.00 hodin v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech přednáškou, po níž následuje v 18.00 hodin mše svatá. Přednášejícím a zároveň hlavním celebrantem liturgie bude P. Bogdan M. Sikora OFMConv. Více na www.kapucini.cz.

26. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 19.00 hodin v kostele Panny Marie Vítězné slavit mši svatou u příležitosti přítomnosti relikvií blahoslavených manželů Martinových, rodičů sv. Teresie z Lisieux, v České republice.

Při nedělních bohoslužbách proběhne Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Vybrané finanční prostředky budou použity na stravné bohoslovců, příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům.

V 10.00 hodin v Komunitním centru Matky Terezy v Praze bude vkládáním rukou a modlitbou biskupa Václava Malého vysvěcen k jáhenské službě PhDr. Radek Tichý a ke službě trvalého jáhna Mgr. Jiři Laňka.

28. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 16.30 hodin zúčastní v Muzeu hlavního města Prahy vernisáže plastiky katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

29. 6.

Od 10.30 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka OP zúčastní setkání Konfederace politických vězňů na Žofíně.

Na slavnost sv. Petra a Pavla bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 18.00 hodin slavit mši svatou v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě při příležitosti 60. výročí kněžství papeže Benedikta XVI.

Ve 20.30 hodin v kapucínské zahradě na Hradčanech proběhne divadelní vystoupení nazvané "Kvítky svatého Františka" v podání souboru Malé divadlo kjógenu. Více na www.kapucini.cz.

30. 6.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 8.00 hodin v kostele sv. Voršily na Národní třídě v Praze sloužit děkovnou mši svatou na závěr školního roku.

01. 06. 2011