Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – červen 2012

1. 6.

V 18.00 hodin začíná nejen v pražské arcidiecézi, ale v celé republice a rovněž v zahraničí Noc kostelů. Více na www.nockostelu.cz.

V Kostelci nad Černými lesy bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 17.00 hodin slavit mši svatou za vévodkyni Marii Terezii Savojskou.

2. 6.

Od 13.00 do 22.00 hodin budou na pražském parku Kampa probíhat 9. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše a školy sv. Augustina. Na programu je koncert Svatotomášského sboru, divadelní představení: „Alžběta, jedna z nás“, dílny, společné hry pro prarodiče a další. Více na www.augustiniani.cz a www.skolasvatehoaugustina.cz.

Od 10.00 hodin bude P. Augustin Šváček OFMCap. v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech sloužit mši svatou, po níž bude zahájena tradiční Mariánská pouť Prahou.

3. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Kudově - Čermné (Tscherbeney) od 12.00 hodin sloužit poutní mši svatou ke cti bl. Gerharda Hirschfeldera.

Při večerní mši svaté na slavnost Nejsvětější Trojice zazní v Loretě od 18.00 hodin skladby C. Grassi: Aleluja, O. Ravanello: Offertorium "Benedictus sit Deus", W. A. Mozart: Ave Verum a další. Účinkuje soubor Societas Musicalis a hosté.

4. 6.

Česká křesťanská akademie zve na přednášku prof. P. Ludvíka Armbrustera, SJ o mezináboženském dialogu z perspektivy japonské církve. Přednáška se koná v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražské (Kolejní 4) od 20.00 hodin. Více na www.krestanskaakademie.cz.

5. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou spolu s bohoslovci Teologického konviktu v Olomouci.

6. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 17.30 hodin sloužit poutní mši svatou ke sv. Norbertu v Praze Střešovicích.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam další besedu o sociální nauce církve a společenském rozměru křesťanství. Hostem tentokrát bude ekonom pražského arcibiskupství a dlouholetý účastník jednání mezi vládou a církvemi ing. Karel Štícha. Více na http://www.i17-11.cz.

V rámci pravidelných benefičních Večerů u kapucínů zazní od 19.00 hodin „Reynkarnace – zhudebněné básně Bohuslava Reynka“ a vlastní tvorba skupiny HUKL (Petr Hudec a Petr Číhal). Návštěvníci mohou podpořit Domov na půl cesty „Maják“, který poskytuje bydlení a zázemí mladým lidem, kteří odcházejí z dětských domovů a jiných zařízení. Více na www.veceryukapucinu.cz.

7. 6.

Biskup Václav Malý bude od 12.00 hodin přednášet na Právnické fakultě Univerzity Karlovy na téma "Odpovědnost".

Kardinál Dominik Duka OP zve k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde nově z katedrály kolem Hradčanského náměstí.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavnostně převezme záštitu nad projektem farnosti Kutná Hora – Sedlec, která vlastní jednu z nejstarších dochovaných monstrancí ze 14. století. V Arcibiskupském paláci bude představena věrná kopie této vzácné památky.

8. 6.

V rámci oslav 20. výročí vzniku Arcibiskupského gymnázia obdrží letos v závěru mše svaté od 11.00 hodin jeho absolventi maturitní vysvědčení netradičně v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z rukou kardinála Dominika Duky OP. Gymnázium si současně připomíná 100. školní rok od založení Arcibiskupského gymnázia v Bubenči, na jehož tradici volně navazuje. Průvod školy se ze Strahova směrem k Hradčanům vydá přibližně v 9.30 – 10.30 hodin. Více na www.arcig.cz.

9. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělí při mši svaté od 17.00 hodin biřmování v Komunitním centru Matky Terezy, které si letos připomíná 5 let od svého založení. Více na www.kcmt.cz.

10. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin zúčastní pietního aktu k 70. výročí vypálení Lidic. Kardinál Duka také povede společnou modlitbu, které se zúčastní také prezident republiky Václav Klaus. Více na www.lidice-memorial.cz.

12. 6.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 19.00 hodin pod záštitou kardinála Dominika Duky OP a Dagmar Havlové uskuteční charitativní koncert ve prospěch Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Nadace HANNA MARIA s názvem „Vita Carolus Qartus“.

16. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.45 hodin v Senicích u Poděbrad zúčastní vzpomínkové akce k 70. výročí působení skupiny Silver A.

Při příležitosti titulární slavnosti katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit mši svatou ve svatovítském chrámu.

Při příležitosti oslav posvěcení klášterního kostela Panny Marie Andělské na Hradčanech bude mši svatou od 18.00 hodin sloužit strahovský opat P. Michael Pojezdný O.Praem.

17. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.30hodin při mši svaté udělovat svátost biřmování v Českém Brodě. Současně také požehná tamní nové komunitní centrum, které bylo vybudováno v letech 2011 – 2012 a bude zasvěceno svatému Farářovi Arskému. Více na www.farnostbrod.cz.

Svatá Hora zve na slavnost korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské. Hlavní mši svatou bude od 9.00 hodin celebrovat Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius. Po mši svaté následuje průvod se soškou. Více na http://svata-hora.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 19.30 hodin zúčastní koncertu v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.

19. 6.

V rámci cyklu „Královský nástroj ve všední den“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně od 17.00 hodin již třetí  koncert duchovní hudby. Na programu budou díla Ch.M, Widora, J.S.Bacha, L. Vierne, A.Corelliho, L.J.Welly, B.Marcella, L. Boelmanna, G.F.Telemanna a A. Guilmanta.

20. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájí druhý ročník varhanního festivalu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Festival v 19.00 hodin otevře varhanník Aleš Bárta. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

21. 6.

V rezidenci primátora hl. m. Prahy Mariánské nám. Praha 1 se od 10.00 hodin uskuteční konference o nemocničním kaplanství. Cílem konference je představit odborné veřejnosti pojetí, úkoly a podoby nemocniční duchovenské péče, seznámit se s různými modely začlenění duchovenské péče do systému zdravotnictví a pojmenovat otazníky současného stavu a možnosti budoucího rozvoje. Registrace na www.nemocnicni-kaplan.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v 15.00 hodin v Národním divadle zúčastní udělování Ceny Ď za rok 2012.

Společnost pro duchovní hudbu a Arcidiecézní charita Praha spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají od 16.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti Evropského svátku hudby. Na programu skladby G.P.Telemanna, G.F.Händela, J.S.Bacha, K.B.Kopřivy.

23. 6.

V 9.30 hodin přijme vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení jáhen pražské arcidiecéze Radek Tichý.

24. 6.

V rámci pietního aktu k 70. výročí vyhlazení obce Ležáky bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 8.30 hodin mši svatou. Bohoslužby se zúčastní také prezident republiky Václav Klaus. Více na www.lezaky.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude na zámku Potštejn slavit mši svatou na připomínku protinacistické odbojové organizace Petiční výbor „Věrni zůstaneme“.

25. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude slavit od 15.30 hodin mši svatou v kostele Panny Marie pod řetězem řádu Maltézských rytířů.

26. 6.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude biskup Václav Malý od 9.00 hodin sloužit mši svatou na zakončení školního roku. Mše svaté se zúčastní žáci a studenti církevních škol pražské arcidiecéze. Televize Noe tuto mši zprostředkuje přímým přenosem.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin na Ďáblickém hřbitově v Praze zúčastní pietního aktu za oběti rudého teroru.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit mši svatou pro Opus Dei v kostele Matky Boží před Týnem. Více na www.tyn.cz.

27. 6.

Apoštolský nuncius Mons. Guiseppe Leanza bude od 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit mši svatou k výročí zvolení papeže Benedikta XVI. Kazatelem bude kardinál Dominik Duka OP.

29. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin zúčastní koncertu před zahájením rekonstrukce zámku Kuks. Více na www.kuks.cz.

30. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělí při mši svaté od 14.00 hodin v kostele Panny Marie a sv. Benigny v Zaječově svátost biřmování a připomene 750. výročí založení kláštera v Zaječově - Svaté Dobrotivé u Hořovic. Více na www.augustiniani.cz.

29. 05. 2012