Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – červen 2013

1. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit poutní mši svatou ve Věžnici u Polné za účasti členů a příznivců Kolpingova díla ČR a místních věřících. Během bohoslužby bude požehnána vlajka kolpingovy rodiny Hradčany. Více na www.kolping.cz.

Arcibiskupství pražské pořádá pouť do Hrusic. Děti i rodiče se mohou těšit na pohádku divadla "Fígl", výtvarné dílny a zajímavé besedy. Poutníky z Prahy dopraví do místa konání poutě zvláštní historický vlak, který pojede z Prahy-Smíchova do zastávky Mirošovice. Více na http://cpr.apha.cz.

U příležitosti 1150. výročí příchodu byzantských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádá Sázavský klášter výstavu děl předního současného českého ikonopisce Martina Damiana. Zahájení výstavy a setkání s autorem proběhne od 18.00 hodin. Navazuje mše svatá a noční adorace v poutním chrámu sv. Prokopa. Více na www.klaster-sazava.cz.

1. – 3. 6.

Biskup Václav Malý se zúčastní Českomoravské národní pouti ve švýcarském Einsiedeln. V neděli 2. června bude hlavním celebrantem poutní mše svaté. Více na www.slovaci.ch.

2. 6.

Farnosti pražské arcidiecéze se připojí k hodinové eucharistické adoraci, kterou povede Svatý otec od 17.00 do 18.00 hodin v rámci slavení Roku víry. Hlavním motivem adorace je chvála za dar víry, ale také prosba za šíření evangelia v naší diecézi a v našich farnostech.

3. - 6. 6.

V rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se na Univerzitě Karlově koná mezinárodní konference o cyrilometodějské tradici. Slavnostního zahájení 3. června se v 18.30 hodin zúčastní v prostorách Karolina také kardinál Dominik Duka OP.Více na www.cuni.cz.

4. 6.

Velení Armády České republiky si spolu s církvemi a zástupci ministerstva obrany připomenou 15. výročí duchovní služby v armádě. Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se coby delegát České biskupské konference pro duchovní službu zúčastní na pražském arcibiskupství od 13.00 hodin oslav tohoto výročí. Více na www.kaplani.army.cz.

5. 6.

V rámci pravidelných benefičních Večerů u kapucínů vystoupí v refektáři kláštera na Loretě od 19.00 hodin klezmerová skupina „Létající rabín“. Výtěžek benefice podpoří činnost mezinárodní nevládní organizace Adra, konkrétně projekt týkající se ochrany žen před domácím násilím v Gruzii. Více na www.veceryukapucinu.cz.

Paní Běla Jansen, prezidentka hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“, Pavel Vošalík, velvyslanec ČR u Svatého stolce, a P. Jaromír Zádrapa, ředitel centra Velehrad v Římě, zvou na otevření výstavy dětských kreseb s názvem „Ve stopách Cyrila a Metoděje“, která bude otevřena v 17.00 hodin v římském Centru Velehrad. Výstava se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

6. 6.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádá od 19.00 hodin „Nikodémovu noc“. Její podstatou je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti. Důležitým prvkem Nikodémových nocí je tma. Více na www.nikodemovanoc.cz.

Nadace Defiant requiem pořádá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 20.00 hodin koncertní drama „Verdi v Terezíně“. Nad touto poctou odvážným židovským obyvatelům ghetta Terezín, kteří zpěvem Verdiho Requiem vyjádřili svůj vzdor proti nacistům, převzal záštitu kardinál Dominik Duka, který se koncertu zúčastní. Více na www.defiantrequiem.org.

8. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit mši svatou v kapli Panny Marie v Davli při příležitosti 115. výročí jejího posvěcení. Akci organizuje Spolek Vltavan. Více www.vltavan-praha.cz.

Konference vyšších představených ženských řádů v ČR a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně pořádají „Pouť zasvěcených osob na Tetín“ u příležitosti roku víry a 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Mši svatou bude od 14.30 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.kvpzr.cz.

9. 6.

Svatá Hora zve na slavnost korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské. Hlavní mše svatá se koná od 9.00 hodin. Zazní Messe sollenelle od Charlese Gounoda. Po mši svaté následuje průvod se soškou. Více na http://svata-hora.cz.

Od 10.00 hodin bude ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zádušní mši svatou za barona kardinála Lva Skrbenského z Hříště při příležitosti 75 let od jeho úmrtí a 150 let od jeho narození. Více na www.farnost.sumvald.cz.

11. 6.

V Arcibiskupském paláci na Hradčanech předá pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v 18.00 hodin ocenění zasloužilým farníkům arcidiecéze.

12. 6.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam v Praze 10 – Strašnicích další přednášku projektu I 17-11 Sociální nauka církve. Cyklus přednášek pokračuje přednáškou P. Benedikta Mohelníka, provinciála Řádu bratří kazatelů. Tématem budou osobnosti papež Benedikt XVI. a nově zvolený papež František.

13. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP otevře a požehná v 10.00 hodin v Brně muzeum firmy Zetor Tractors. Více na www.zetor.cz.

15. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin zúčastní pietního aktu k 71. výročí vypálení obce Lidice. Více na www.lidice-memorial.cz.

Biskup Václav Malý bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou za Jindřicha Šimona Baara v kostele sv. Vavřince v Klobukách.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou ke cti sv. Víta. Během bohoslužby budou pražským arcibiskupem uděleny Svatovojtěšské medaile. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

V roce 1603 císař Rudolf II. propůjčil pražským arcibiskupům knížecí hodnost.

16. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin na Velehradě sloužit mši svatou, která zakončí program mezinárodní studijní konference o jáhenství, kterou na Velehradě od 13. do 16. června pořádá Mezinárodní jáhenské centrum. Více na www.idz-drs.de.

18. 6.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně od 17:00 již šestý koncert duchovní hudby. Na programu budou díla S. Ravala, A. B. Ciaja, A. Corelliho, J. P. Sweelinka, J. van Eycka, J. L. Krebse.

18. - 20. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Štrasburk. Ve štrasburské katedrále Notre Dame de Strasbourg bude sloužit mši svatou za Evropu. Tato bohoslužba má připomenout 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

20. 6.

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti Evropského svátku hudby od 16.30 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Na programu skladby M. A. Charpentiera, G. P. Palestriny, J. S. Bacha, G. F. Händla, P. Ebena, W. A. Mozarta, J. Hanuše, A. Caldary.

22. 6.

V 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijmou vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP kněžské svěcení jáhni David Horáček CSsR, Jan Primus a Vojtěch Smolka.

24. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v kostele Panny Marie pod řetězem od 16.00 hodin sloužit mši svatou ke cti sv. Jana pro Řád maltézských rytířů. Více na www.maltezskyrad.cz.

25. 6.

Provinční delegatura bosých karmelitánů v ČR zve na sedmnáctý den spirituality pod názvem „Vnitřní hrad“ sv. Terezie od Ježíše. Program v budově Českého svazu vědecko-technických společností na Novotného lávce 5 začíná v 9.00 hodin.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.30 hodin při příležitosti zakončení školního roku sloužit mši svatou ve Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Více na www.svatojanskakolej.cz.

26. 6.

Sdružení Bývalých politických vězňů ČR pořádá pietní akt na čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje na Ďáblickém hřbitově v Praze 8. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP povede od 10.00 hodin modlitbu za oběti komunismu. Více na www.politicti-vezni.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná u Nových mlýnů v 17.00 hodin nový hasičský vůz pro hasičskou stanici HS-9, Praha 1 – Hrad. Více na www.hzscr.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit mši svatou pro Opus Dei v kostele Matky Boží před Týnem. Více na www.tyn.cz.

27. 6.

Biskup Václav Malý se v Den památky obětí komunistického režimu zúčastní kampaně Proti ztrátě paměti, kterou v rámci projektu Příběhy bezpráví pořádá Člověk v tísni. Na Tylově náměstí v Praze se od 15.00 hodin podělí o svůj životní příběh. Více na www.protiztratepameti.cz.

28. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 8.00 hodin sloužit mši svatou v kostele sv. Voršily při příležitosti ukončení školního roku v tamní škole. Více na www.zssv.cz.

29. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit poutní mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích. Při bohoslužbě požehná opravenou kostnici.

30. 6.

Při nedělních bohoslužbách proběhne Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

29. 05. 2013