Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - červenec 2009

3. 7.

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech, která je zakončena slavnostní mší svatou v 16:30. Společnou adoraci povedou bratři benediktini a sestry Kongregace Školských sester de Notre Dame.

4. 7.

V den svátku sv. Prokopa se v 10:30 uskuteční kněžská pouť na Sázavě, kterou pořádá Římskokatolická farnost Sázava. Následující den, v neděli 5. července, v 10:30 bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat slavnostní poutní mši svatou v kostele sv. Prokopa na Sázavě.

4.–5. 7.

V těchto dnech se na Velehradě uskuteční Dny lidí dobré vůle. Národní pouť se bude konat v neděli 5. července na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté bude kardinál Jozef Tomko, koncelebrují biskupové Čech a Moravy.

7.-12. 7.

Bosí karmelitáni ve Slaném pořádají duchovní cvičení Pramen 09 s tématem: „Nazval jsem vás přáteli“. Letošním motivem bude pohled na přátelství v různých rovinách a na jeho úlohu v životě.

9. 7.

Dne 9. července 1609 byla Rudolfem II., pod tlakem českých stavů, vydána listina (později nazývaná „Rudolfův Majestát“), která potvrzovala svobodu vyznání v českých zemích a zároveň potvrzovala Českou konfesi. Platnost Majestátu zrušil v roce 1620 císař Ferdinand II.

18. 7.

Proběhne druhá celonárodní pracovní brigáda v rámci přípravy poutního místa ve Staré Boleslavi na návštěvu papeže Benedikta XVI. (28. září 2009). Přípravu pořádá Staroboleslavská  kapitula  a  Římskokatolická farnost Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město. Další brigády proběhnou v termínech 8. srpna 2009, 29. srpna 2009, 12. září 2009, 19. září 2009, 22.září 2009, 24. září 2009. Začátek je vždy v 9:30.

19. 7.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Liberci. Pražský arcibiskup, který sám esperanto ovládá, bude od 10:00 celebrovat mši svatou v esperantu v děkanském kostele sv. Antonína.

22. 7.

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk bude v kapli Arcibiskupského paláce celebrovat mši svatou pro dobrodince, kteří nezištně pomohli Arcibiskupství pražskému.

30. 7.

Roku 1419 vedl radikální husitský kněz Jan Želivský ozbrojenou demonstraci od pražského kostela Panny Marie Sněžné přes kostel sv. Štěpána k Novoměstské radnici. Demonstrace vyvrcholila tzv. první pražskou defenestrací, která byla začátkem husitských bouří.

31. 7.

Roku 1179 zemřel pražský biskup Bedřich. (ap)

02. 07. 2009