Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - červenec 2010

9. 7.

Pěvecký sbor Acant a Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem pořádají mezinárodní koncert dvou universitních sborů „Hatfield College Chapel Choir“ z Durham University ve Velké Británii a „Acant“ Univerzity Karlovy. Koncert v kostele sv. Haštala na Starém Městě v Praze začíná v 19.00 hodin.

10. 7.

Arcibiskup Dominik Duka se od 10.00 hodin zúčastní v katedrále sv. Alžběty v Košicích mše svaté, při níž Mons. Bernard Bober převezme úřad arcibiskupa košického.

11. 7.

Na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy, bude od 8.00 hodin arcibiskup pražský Dominik Duka slavit mši svatou s komunitou sester karmelitek z Karmelu sv. Josefa na Hradčanech.

Proběhne druhá, nejslavnější pouť ze tří červencových poutí na Hrádku u Vlašimi. Hlavní mši svatou bude od 11.00 hodin venku před kostelem celebrovat P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm., farář farnosti sv. Fabiána a Šebestiána v Praze – Liboci.

17. 7.

Od 11.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit poutní mši svatou v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Touto mší vyvrcholí pouť rodin a nemocných z královéhradecké diecéze ke sv. Zdislavě.

Ve dnech 17. a 18. července se v Mníšku pod Brdy uskuteční tradiční Skalecká pouť. Mši svatou v barokním areálu na Skalce celebruje od 10.00 hodin generální vikář pražské arcidiecéze Michael Slavík, Th.D. Podrobnější informace na adrese www.mnisek.cz.

18. 7.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastní třetí pouti na Hrádku u Vlašimi. Mši svatou bude venku před kostelem sloužit od 11.00 hodin.

24. 7.

Od 15.15 hodin bude arcibiskup pražský Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou jako vzpomínku na Ferdinanda I. pro poutníky z Německa. Rekviem připomene císaře a českého krále, který 26. září 1562 po 140 letech sedisvakance formálně obnovil pražské arcibiskupství a po husitských válkách pomohl vzkřísit katolickou církev v Čechách.

27. 7.

V roce 1375 zemřel Beneš Krabice z Veitmile, český kronikář, pokračovatel Kosmův a pražský kanovník, který od roku 1335 řídil stavbu chrámu sv. Víta, kam roku 1373 nechal přenést ostatky českých knížat a králů, ale také biskupů.

29. 7.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily v Praze na Vinohradech pořádá netradiční hudební akci. Koncert „Na schodech“ začíná v 17.30 hodin.

31. 7.

O svátku sv. Ignáce z Loyoly navštíví pražský arcibiskup Dominik Duka Římskokatolickou farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Mši svatou bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavit od 18.00 hodin, poté následuje beseda s farníky. Účast přislíbil také primátor Dan Jiránek.

Při příležitosti svátku sv. Anny se v poutním areálu kostela sv. Anny v Sudějově uskuteční ve 14.00 hodin taneční představení s názvem „Legenda o svaté Anně“. Od 21.00 hodin proběhne představení také před kostelem sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích. (Aleš Pištora)

08. 07. 2010