Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - červenec 2011

1. 7.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude na žádost polského velvyslance v ČR Jana Pastwy od 18.00 hodin celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na zahájení polského předsednictví v Radě Evropské Unie. Mše svatá bude v češtině, polštině a angličtině.

1. – 2. 7.

3. ročník Oslav Prahy se pokusí představit bohatství našeho hlavního města. Účastníky slavnostního zahájení na Staroměstském náměstí pozdraví první den oslav v 19.40 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka OP spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou. Více na www.oslavyprahy.cz.

2. – 3. 7.

Na Svaté Hoře u Příbrami v bazilice Nanebevzetí Panny Marie koná oslava 279. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie. Hlavní nedělní mši svatou v 9.00 hodin celebruje P. Adolf Pintíř, generální vikář českobudějovické diecéze. Více na http://svata-hora.cz.

3. 7.

V předvečer svátku sv. Prokopa bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP od 10.00 hodin celebrovat poutní mši svatou v kostele sv. Prokopa v Praze v Braníku.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP požehná v 17.00 hodin zmodernizovaný hrací stůl varhan v kostele sv. Jakuba v Praze na Starém Městě (Malá Štupartská). Následovat bude varhanní koncert Ireny Chřibkové (Bach, Guilmant, Widor, Bonnet) a prohlídka varhan. Více na www.sanctijacobiorganum.com.

Kněží Mariáni zvou na tradiční Hrádecké poutě. V neděli 3. července bude hlavní poutní mše svatá v 11.00 (celebruje biskup Malý) a 10. července v 11.00 (celebruje biskup Herbst) a 17. července také v 11.00 hodin (celebruje P. Josef Pecinovský). Letos s tématem "Křest je dar Boží". U příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje bude také v úterý 5. července mše svatá v 11.00 hodin. Více na www.hradek.speaker.cz.

3. – 31. 7.

Historicky první varhanní festival v životě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze se uskuteční 3. - 31. července 2011. Koncerty jsou naplánovány na každou středu a neděli v týdnu vždy od 19.00 hodin. Záštitu nad tímto mezinárodním festivalem převzal pražský arcibiskup Dominika Duka OP. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

4. 7.

Na svátek sv. Prokopa bude Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský, od 18.00 hodin celebrovat pontifikální mši svatou v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Od 17.00 hodin začínají slavnostní nešpory Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

4. – 5. 7.

V rámci slavnosti sv. Cyrila a Metoděje a zároveň státního svátku, se na Velehradě uskuteční již dvanáctý ročník Dnů lidí dobré vůle. Chybět na nich nebude tradiční programová nabídka, představí se ale i řada novinek. Více na www.velehrad.eu.

14. 7.

V roce 1766 zemřel František Maxmilián Kaňka, barokní architekt a stavitel, který se podílel na dostavbě pražského Klementina.

16. – 17. 7.

V Mníšku pod Brdy se uskuteční tradiční Skalecká pouť. První sváteční den začne tradičním procesím na Skalku a mší svatou pod širým nebem, kterou bude celebrovat pomocný biskup pražský Václav Malý. Bohoslužba bude doprovázena Mníšeckým chrámovým sborem. Na podiu před kostelem sv. Máří Magdalény vystoupí Musica Podberdensis, proběhne vernisáž výstavy v interiéru kostela a další. Na náměstí F. X. Svobody proběhne koncert skupiny Kryštof. V neděli na účastníky čeká pouťová neckyáda či koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava. Více na www.mnisek.cz.

25. 7.

Na svátek sv. Jakuba bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit poutní mši svatou v kostele sv. Jakuba na Starém Městě v Praze.

26. 7.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se setká se zvoníky katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

27. 7.

Roku 1391 byl položen základní kámen Betlémské kaple v Praze, která se počátkem 15. století stala duchovním centrem husitského hnutí.

31. 7.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 10.30 hodin slavit mši svatou v kostele sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě. Odpoledne poté požehná dům pěstounské péče v Zubří, který vznikl díky občanskému sdružení Rodina sv. Zdislavy. Více na www.rodina-zdislavy.cz.

01. 07. 2011