Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - duben 2009

3. 4.

Kardinál Vlk přednese svůj příspěvek v rámci výročního zasedání Společnosti německých katolických publicistů ve Freisingu na téma „Svoboda pro církev a svoboda církve. Církev a společnost v Čechách a sousedních zemích“.

4. 4.

Od 9:00 hodin se bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře konat postní duchovní obnova: „Přejít ze smrti do života - uvedení do velikonoční liturgie", kterou povede P. Jan Kotas, S.L.L. Na programu je katecheze, kající pobožnost, adorace, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá v 11:00 hodin, koncert duchovní hudby ve 12:00 hodin.

5. 4.

Od 9:00 hodin povede kardinál Vlk obřady Květné neděle se svěcením ratolestí v kostele sv. Havla na Starém Městě. Odtud poté vyráží průvod do kostela Panny Marie před Týnem, kde bude od 9:30 hodin celebrována mše svatá. V tento den bude pro veřejnost kvůli státní návštěvě uzavřen areál Pražského hradu spolu s katedrálou.

V Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Hájích provedou na Květnou neděli děti a mládež z Jižního Města dramatizaci Bachových Pašijí podle Jana. Program začíná v 17:00 hodin.

6. 4.

Roku 1974 zemřel kardinál Štěpán Trochta, katolický kněz-salesián. Od roku 1947 sídelní biskup litoměřický. V letech 1948–1949 mluvčí katolických biskupů při jednání se státem. V letech 1949–1955 internován, roku 1968 rehabilitován a znovu se ujal biskupského úřadu. V roce 1973 jmenován kardinálem.

9. 4.

Na Zelený čtvrtek v 9:00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa Chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k udílení svátostí.

V 18:00 hodin bude kardinál Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat mši na památku Večeře Páně.

Proběhne ekumenická křížová cesta v Praze na Petříně. Začátek je ve 21:00 hodin v kostele sv. Vavřince na Petříně, průvod prochází křížovou cestu v parku u kostela.

10. 4.

Na Velký pátek od 15:00 hodin povede kardinál Miloslav Vlk pobožnost křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze.

Velkopátečním obřadům – památce umučení Páně bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedat od 18:00 hodin kardinál Miloslav Vlk. Od 19:00 hodin se kardinál Miloslav Vlk setká na Starém proboštství s katechumeny, kteří přijmou křest v katedrále.

Na Velký pátek je na celém světě každoročně pořádána sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Ta proběhne ve farnostech pražské arcidiecéze také letos.

11. 4.

Na Bílou sobotu ve 20:30 hodin začíná vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a křest dospělých, který v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha udělí kardinál Miloslav Vlk.

12. 4.

V 9:30 hodin bude kardinál Miloslav Vlk sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

13. 4.

Od 16:30 hodin zazní v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.

13. - 15. 4.

Kardinál Vlk se v německém Špýru zúčastní setkání k nedožitým 80. narozeninám Klause Hemmerleho, cášského biskupa a prvního moderátora biskupů – přátel hnutí fokoláre.

15. 4.

Od 19:00 hodin proběhne v Kostel Nejsvětějšího Salvátora Velikonoční benefiční koncert Scholy Nejsvětějšího Salvátora. Zazní Jazzová mše Zdeňka Tošnara.

17. 4.

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích pořádá od 18:00 hodin koncert studentů 5. ročníku HAMU „Pocta všem andělům“ na podporu restaurování beuronských maleb v kostele Sv. rodiny. Zazní skladby Brahmsovy, Dvořákovy, de Sarastreovy, Massenetovy a dalších.

18. 4.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu spolu s farností Poříčí pořádají pouť do Poříčí nad Sázavou 2009 do poříčského kostela sv. Havla, kde bude v 16:00 hodin obětována mše sv. za dr. Františka Noska (1886–1935), františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika.

19. 4.

Na 2. neděli velikonoční se v 10:30 hodin kardinál Miloslav Vlk setká s nově pokřtěnými v Sále kardinála Berana v Arcibiskupské paláci.

Kardinál Miloslav Vlk bude od 15:00 hodin celebrovat poutní mši v kostele Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.

V tento den byl v druhém dni volby, po 4. skrutiniu zvolen 265. papežem římskokatolické církve německý kardinál Joseph Ratzinger. Na papežský stolec byl, coby papež Benedikt XVI., uveden 24. dubna 2005.

20. – 24. 4.

V Kláštere sv. Tomáše na Malé Straně proběhne v těchto dnech již  XI. Augustiniánský týden. Součástí programu bude také koncert Vladimíra Merty a Jany Lewitové „Sefardské variace“. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O promluví o „Conversio“ v křestní liturgii sv. Pavla a sv. Augustina a Markéta Langová o náboženství severní Afriky od doby sv. Augustina až po současnost.

21. 4.

Od 19:00 hodin bude v Kostel Nejsvětějšího Salvátora sloužena Ekumenická bohoslužba ke Dni Země. Po ní bude následovat debata na ekologické téma v sakristii. Program pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií. Moderuje Jiří Nečas.

22. - 24. 4.

Biskupové pražské arcidiecéze se v těchto dnech v exercičním domě kapucínů na Hradčanech zúčastní 76. plenárního zasedání ČBK.

23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona naší arcidiecéze, bude připomenut titulární slavností v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svaté bude od 18:00 hodin předsedat kardinál Miloslav Vlk.

Roku 1929 vysvětil v Římě pražský arcibiskup František Kordač kapli a budovu koleje Nepomucena určenou pro bohoslovce všech diecézí z tehdejší ČSR.

25. 4.

Proběhne již čtvrtá etapa Cyrilometodějské pouti Levý Hradec - Velehrad 2009, která byla zahájena v sobotu 14. února 2009 na Levém Hradci.

26. 4.

Roku 1934 zemřel arcibiskup František Kordač, katolický kněz a teolog. Rektor semináře a profesor bohosloví v Litoměřicích a křesťanské filosofie v Praze. V letech 1919–1931 arcibiskup pražský. Podílel se na uzavření „modu vivendi“ mezi ČSR a Vatikánem.

27. 4.

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní konference Caritas Europe - Social Policy, která je pořádána v hotelu Marriott Prague Flora.

Biskup Václav Malý přednese přednáška pro Iustitia et Pax ve Vídni.

30. 4.

V tento den si připomínáme 665 let arcibiskupství. Dne 30. dubna 1344 papež Klement VI. povýšil bulou „Ex supernae providentia maiestatis“ pražské biskupství, založené v roce 973, na arcibiskupství. Prvním pražským arcibiskupem byl tehdy jmenován Arnošt z Pardubic. (ap)

31. 03. 2009