Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - duben 2010

1. 4.

Na Zelený čtvrtek bude kardinál Miloslav Vlk hlavním celebrantem mše svaté, při které obnoví kněží z celé arcidiecéze závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k udílení svátostí. Missa chrismatis začíná v 9:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Od 18:00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat mši svatou na památku Večeře Páně.

2. 4.

Od 8:00 hodin se kardinál Miloslav Vlk zúčastní modlitby se čtením a ranními chválami s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Od 15:00 hodin povede kardinál Miloslav Vlk pobožnost křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

V 18:00 hodin začínají v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřady Velkého pátku - Památka umučení Páně. 

3. 4.

Od 8:00 hodin se kardinál Miloslav Vlk zúčastní modlitby se čtením a ranními chválami s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v chórové kapli katedrály sv. Víta. Václava a Vojtěcha.

Od 20:30 hodin bude kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat Velikonoční vigilii se křtem dospělých.

4. 4.

Kardinál Miloslav Vlk bude od 9:30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat slavnostní liturgii na Boží hod velikonoční.

7. 4.

Pastorační centrum sv. Tomáše (ŘK farnost Dobříš, www.farnostdobris.cz) pořádá od 19:30 hodin přednášku P. Marka Orko Váchy na téma „Evoluce nebo stvoření?“.

10. 4.

V 10:00 hodin převezme Mons. Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha úřad arcibiskupa pražského. Bohoslužbě bude předcházet společná modlitba od 8:45 hodin. Po setkání s významnými hosty v Arcibiskupském paláci navštíví Mons. Duka Břevnovský klášter, místo spojené se sv. Vojtěchem, hlavním patronem pražské arcidiecéze.

11. 4.

Arcibiskup pražský Dominik Duka bude od 9:30 hodin slavit mši svatou v kostele sv. Jiljí.

Od 20:00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou s biřmováním v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

V kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově od 17:00 hodin zazní pod záštitou starostky MČ Praha 3 Mileny Kozumplíkové velikonoční koncert Filharmonie Hradec Králové. Pod vedením dirigenta Thomase Franka bude provedeno oratorium „Stvoření“ od Josepha Haydna. Více informací na www.farnost-zizkov.cz.

13. 4.

V Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pražských Nových Butovicích (metro Hůrka) se od 19:30 hodin koná koncert „Třináctého na třináctce“. Vystoupí zpěvák a kytarista Slávek Klecandr, který si tentokrát pozval jako hosta zpěváka a kytaristu, básníka a fejetonistu Oldřicha Janotu.

14. 4.

Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA pořádá v prostorách Katolické teologické fakulty (Thákurova 3, Praha 6) od 18:00 hodin přednášku PhDr. Kateřiny Lachmanové, Th.D. na téma „Milosrdenství je akční“.

Farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství pořádá besedu Iniciativy 17-11. Pozvání tentokrát přijal nový pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Celý večer, který začíná od 19:00 hodin v Divadle Miriam v Praze – Strašnicích, nese název „Církev, vlast a stát“.

15. 4.

Hnutí fokoláre a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají XVI. konferenci Člověk a média. Tématem tentokrát bude „Lobying v médiích“. Konference v Centru Mariapoli ve Vinoři začíná v 17:17 hodin. Kromě jiných promluví také Erik Tabery. Účast je třeba potvrdit do 10. 4. 2010. Více informací na www.clovekamedia.cz.

17. 4.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu pořádá tradiční pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou při příležitosti 75 let od jeho smrti. Mše svatá začíná v kostele sv. Havla (u řeky) od 15:00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Jeroným František Jurka OFM, provinciál řádu františkánů.

18. 4.

Od 16:00 se v kapli Panny Marie Andělské v klášteře školských sester sv. Františka (Radimova 33/2, Praha 6-Břevnov) koná komorní podvečer „Dotek mystiky“. Umělecký přednes textů svaté Terezie z Ávily v podání Viery Kateřiny Dospělové doprovodí hudba Dua Semplice (Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna).

19. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 17:30 hodin slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou k 5. výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI.

Právní sekce České křesťanské akademie pořádá na Právnické fakultě UK (nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 220) od 18:00 hodin panelovou diskusi na téma „Aktuální otázky českého konfesního práva“.

Česká křesťanská akademie pořádá od 20:00 hodin v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského (Kolejní 4, Praha 6) přednášku Tomáše Sedláčka „Etika a současná ekonomická situace v České republice“.

19. – 21. 4.

Proběhne plenární zasedání České biskupské konference.

19. – 24. 4.

V klášteře svatého Tomáše (Praha 1, Josefská 8) se uskuteční XII. Augustiniánský týden věnovaný „svatému Augustinovi - poutníkovi na cestě hledání Pravdy“. Jsou připraveny přednášky, kulturní večery a další program.

20. 4.

Ekologická sekce České křesťanské akademie pořádá v kostele Nejsvětějšího Salvátora od 19:00 hodin ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země. Kázání bude mít Mgr. Milan Horák a zazní zpěv souboru Gabriel. Po bohoslužbě cca od 20:00 hodin bude v sakristii kostela následovat diskuse na téma „Příroda jako zjevení“. Hostem při diskusi bude ředitel geologického ústavu AV ČR Václav Cílek.

21. 4.

Unie katolických žen pořádá ve 14:30 hodin ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 - vchod z Františkánské zahrady) besedu s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc.

23. 4.

Arcibiskup pražský Dominik Duka OP oslaví v 18:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha spolu s věřícími svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Při této poutní slavnosti bude vystavena lebka sv. Vojtěcha.

23. - 25. 4.

Sdružení Ackermann-Gemeinde v Hotelu Iris v pražských Vršovicích pořádá výroční konferenci s tématem „Náboženství a veřejná moc v česko-německém srovnání“. Promluví prof. Jan Sokol, bývalý předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý a další. Sobotní program obohatí návštěva Strahovského kláštera s tématem „Církev v dobách josefinismu“ a večerní koncert. V neděli bude slavit mši svatou Mons. Václav Malý.

Hnutí fokoláre pořádá v Centru Mariapoli ve Vinoři víkend na téma „Svoboda“. Programem, jehož součástí budou přednášky, diskuse, mše svaté či relaxace, bude provázet italský františkán, kněz a psycholog P. Amadeo Ferrari OFM. Bližší informace www.naplno.net/svoboda.

24. 4.

Od 9:00 do 13:30 hodin nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Vladimír Málek a paní Marie Fišerová. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství.

Ve Farním klubu Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 - vchod z Františkánské zahrady) proběhne sněm Unie katolických žen, jehož téma bude „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez“. Na sněm je třeba se přihlásit do 6. 4. 2010.

27. 4.

Historická a uměnovědná sekce České křesťanské akademie pořádá od 16:00 hodin prohlídku s výkladem prof. Jana Royta, který se bude týkat kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (Karlovarská 3, Praha 6).

28. 4.

V 11:00 hodin požehná pražský arcibiskup Dominik Duka nové zařízení gamanože v pražské nemocnici na Homolce.

Kolegium katolických lékařů  pořádá v budově III. interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2, (roh Karlova náměstí) od 18:30 hodin přednášku Doc. MUDr. J. Drábkové, CSc. na téma „Lidé v kómatu – nové poznatky“.

29. 4. – 3. 5.

České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů pořádá pouť do Lurd. Více informací na www.lurdy.eu.

30. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka předá v 16:00 hodin v Černínském paláci cenu Gratias agit kardinálu Giovanni Coppovi. (ap)
02. 04. 2010