Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - duben 2011

1. 4.

V rámci oslav roku sv. Anežky České bude od 18.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka díky pochopení Národní galerie slavit mši svatou v Klášteře sv. Anežky České. Biskup Jiří Paďour se v homilii zamyslí nad sv. Anežkou jako řeholnicí s akcentem na její chudobu.

Římskokatolická farnost u Sv. Petra na Poříčí a Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou VOŠ pořádají v kostele sv. Petra (Biskupská ul. Praha 1) vždy od 19.00 hodin „postní pátky“. Jedná se o oživenou tradici liturgických obřadů pořádaných křižovnickým řádem, jejichž součástí byla hudba a zpěv, kázání, modlitby pro postní čas, litanie a recitace kajících žalmů. Více na http://svatypetr.webnode.cz.

3. 4.

Novou sochu kříže umístěnou na okraji městské části Praha Lysolaje požehná ve 14.30 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka. Autorem originálního objektu z pískovce ve tvaru kvádru, do nějž jsou vsazena ocelová ramena kříže, je sochař Štěpán Rattay. Více na www.praha-lysolaje.cz.

Po mši svaté, která začne v 16.00 hodin, požehná pražský arcibiskup Dominik Duka OP nový oltářní obraz v kostele sv. Vavřince v pražských Jinonicích. Impulzem ke vzniku díla byla loňská Noc kostelů. Více na www.nockostelu.cz.

4. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastní semináře „Svatá Anežka Česká a její historicko-společenský význam“, který od 14.30 hodin v prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny PČR pořádá Mgr. Petr Gazdík, předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 19.30 hodin zúčastní koncertu sboru katedrály ve Winchesteru, který vystoupí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

5. 4.

Katolická teologická fakulta UK (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice) pořádá od 17.00 hodin kolokvium na téma „Boží slovo v církvi a pro svět“. Témata posynodální apoštolské exhortace „Verbum Domini" Benedikta XVI. o Božím slově v životě a poslání církve představí učitelé a doktorandi katedry biblických věd. Více na www.ktf.cuni.cz.

6. 4.

V rámci cyklu „Večery u kapucínů“ proběhne od 19.00 hodin další z benefičních večerů pořádaných v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech (Loretánské náměstí 6a). Na programu tentokrát bude komponované pásmo básnického textu a hudební improvizace "Křížová cesta" od Paula Claudela v podání Rapsodického divadla Olomouc. Více na http://vecery.kapucini.cz.

6. – 8. 4.

Biskup Václav Malý se v Bruselu zúčastní zasedání Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE).

9. 4.

Od 9.00 hodin se v Salesiánském středisku mládeže (Kobyliské nám 1, Praha 8) koná oslava XXVI. světového dne mládeže. Setkání nabízí řadu zajímavých tematických skupin, sportů, worshopů, nedílnou součástí je i katecheze, koncert v klubu, čajovna a také společné slavení Eucharistie s arcibiskupem Dominikem Dukou. Více na http://sasmkob.sdb.cz.

Ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady) proběhne sněm Unie katolických žen, jehož téma zní „Svatá Anežka Česká“. Na sněm je třeba se přihlásit. Více na http://katolickezeny.cz.

O druhé sobotě v měsíci bude liturgii v Loretě v 18.00 hodin nově doprovázena pěveckým sborem Šumavan z Klatov. Pozvání k celebraci v klášterním kostele Panny Marie Andělské přijal kardinál Miloslav Vlk. Více na www.kapucini.cz.

10. 4.

Od 12.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka sloužit v kostele sv. Jiljí na Starém Městě pražském mši svatou za oběti letecké havárie, při které loni zahynuli nejvyšší představitelé Polska.

Od 14.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka sloužit mši svatou v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Libni. Setkání, které pořádají sestry Misionářky Lásky, budou jako obvykle přítomni také lidé bez domova.

Při mši o páté neděli postní v 9.00 hodin zazní v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Missa brevis Andrey Gabrieliho v podání chrámového sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského. Více na www.kkvys.cz.

Od 14.30 hodin proběhne v klášteře minoritů duchovní zastavení. V kostele u sv. Jakuba na Starém Městě bude připraveno pásmo meditací, křížové cesty. Provází sbor Notre Dame. Následuje prohlídka kostela. Více na www.tyn.cz.

V tento den uplyne rok od okamžiku, kdy kardinál Miloslav Vlk předal arcibiskupskou berlu svému nástupci na svatovojtěšském stolci Dominiku Dukovi OP.

10. – 17. 4.

V postním týdnu od 10. do 17. dubna žádají biskupové o intenzivní společné modlitby za mládež. V modlitbách budou věřící prosit zejména za přípravu Světových dnů mládeže v Madridu a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť vydají. Více na www.cirkev.cz.

12. 4.

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Klárou Hejkrlíkovou z Ekumenické akademie Praha o indickém Darjeelingu a tamním pěstování fair trade čaje. Beseda začíná od 17.30 hodin v přízemí kláštera Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49. Více na www.krestanskaakademie.cz.

12. – 13. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se zúčastní plenárního zasedání ČBK v Hejnicích. Více na www.cirkev.cz.

14. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 15.30 hodin na Arcibiskupství pražském setká s vedením židovské obce.

15. 4.

Od 19.00 hodin zazní v kostele sv. Petra v Praze koncert „Ukaž se mi, Pane, když pochybuji“. Soubor Pražští pěvci provedou Koncert pro sbor na slova Knihy nářků sv. Řehoře z Nareka Alfreda Schnittkeho.

16. 4.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou zvou na tradiční pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Program začíná ve 14.00 hodin komentovanou prohlídkou kostela sv. Havla. Bližší informace: muller.miloslav@centrum.cz , 732 74 49 53.

17. 4.

Na Květnou neděli požehná v 9.30 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka v bazilice sv. Jiří palmové ratolesti. Průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha povede chlapec na oslíku, aby bylo tajemství Květné neděle zpřítomněno dětem. Mše svatá bude ve svatovítské katedrále. Od 17.00 hodin začínají tamtéž kapitulní nešpory.

Farnost Praha Zbraslav zve na představení "Pašije velkopáteční", které v zámecké zahradě před kostelem sv Jakuba st. budou od 15.00 hodin hrát profesionálové spolu s ochotníky a s doprovodem hudby. Více na http://farnostzbraslav.webnode.cz.

Od 16.00 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka OP Křížovou cestu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Modlitba se bude opírat o kresby Michaila Ščigoly, číst se bude Křížová cesta P. Hirschfeldera.

Od 16.45 hodin proběhne v Mladotově domě na Pražském hradě prezentace knihy „Modlitebník“ autorů Michaila Ščigola a Martiny Komárkové. Kniha vyšla pod záštitou arcibiskupa Dominika Duky a je svědectvím o pronásledování řeholníků za komunismu.

20. 4.

Unie katolických žen pořádá ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 od 14.30 hodin Společenské odpoledne na téma: Čína III – Jižní Čína, Hon-Kong, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

21. 4.

Od 9.30 hodin bude na Zelený čtvrtek pražský arcibiskup Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat Missu chrismatis s obnovou kněžských závazků a posvěcením olejů.

Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup slavit mši svatou na památku Večeře Páně s umýváním nohou „apoštolům”. Po mši svaté proběhne přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Možnost rozjímání do 21.00 hodin.

V roce 1941 zemřel JUDr. a ThDr. Karel Kašpar, 32. pražský arcibiskup, který byl roku 1935 jmenován kardinálem.

22. 4.

Na Velký pátek bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 8.00 hodin modlitba se čtením a ranními chválami. V 15.00 hodin začíná v kostele Všech svatých Křížová cesta.

Během obřadů Památky umučení Páně v katedrále sv. Víta budou od 18.00 hodin provedeny Janovy pašije od Heinricha Schütze. Možnost rozjímání o utrpení Páně v kostele Všech svatých od 9.00 do 17.55 hodin.

Na Velký pátek je na celém světě každoročně pořádána sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Také letos se pražská arcidiecéze připojí k Velkopáteční sbírce. V roce 2010 bylo při této sbírce vybráno 495 110,- Kč.

23. 4.

Na Bílou sobotu bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 8.00 hodin modlitba se čtením a ranní chvály. Velikonoční vigilie povede od 20.30 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Možnost rozjímání u Božího hrobu v kostele Všech svatých od 9.00 do 19.20 hodin.

24. 4.

Na Neděli Zmrtvýchvstání Páně bude od 9.30 hodin slavnostní mši svatou s Apoštolským požehnáním celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V 17.00 hodin začínají kapitulní nešpory.

Farnost Praha Zbraslav zve na představení "Pašije Vzkříšení", které v zámecké zahradě před kostelem sv Jakuba st. budou od 15.00 hodin hrát profesionálové spolu s ochotníky a s doprovodem hudby. Více na http://farnostzbraslav.webnode.cz.

26. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 17.00 hodin slavit v kostele sv. Voršily mši svatou pro provinciální představené Evropy.

Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají od 18.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Foersterovo komorní pěvecké sdružení provede kantátu Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“.

Pražská informační služba ve spolupráci s Týnskou farností pořádá od 16.00 hodin prohlídku kostela sv. Haštala s výkladem o historii. Akce je pořádána v rámci Roku sv. Anežky České. Více na www.praguewelcome.cz.

26. – 30. 4.

Klášter sv. Tomáše pořádá XIII. Augustiniánský týden - „Sv. Augustin, přátelství a smíření“. Součástí týdne je mše svatá, výstava „Staré výtisky knih sv. Augustina v augustiniánské knihovně kláštera sv. Tomáše v Praze“, řada přednášek, ale také průvod s Pražským Jezulátkem do kostela sv. Tomáše. Více na www.augustiniani.cz.

27. 4.

V Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském proběhne od 10.00 hodin setkání k Památníku obětem internace, který bude na Hoře Matky Boží v Králíkách otevřen v roce 2012. Tento ojedinělý projekt, nad nímž převzal záštitu arcibiskup Dominik Duka OP, seznámí veřejnost s problematikou persekuce řeholníků za komunismu. Více na http://militayrclub.info/cihelna.

V 17.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka v Arcibiskupském paláci setká s generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem.

Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Polským institutem zve na „Večer Jana Pavla II.“, který se bude konat od 18.00 hodin v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Záštitu nad tímto večerem převzal pražský arcibiskup Dominik Duka. Hosty večera budou manželé Półtawští, blízcí přátelé Karola Wojtyły. Více na www.paulinky.cz.

28. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se ve 14.00 hodin v sídle České biskupské konference setká s představiteli Československé církve husitské.

Po celý den bude v prvním patře ambitu poutního místa Lorety v Praze na Hradčanech otevřena výstava „Světlo ikon Martina Damiana“. Více na www.loreta.cz.

29. 4.

Římskokatolická farnost Vlašim zve na přednášku „Křesťanství a ekologie“, kterou ve farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi pronese od 17.30 hodin P. Marek Orko Vácha, Ph.D. Více na www.farnostvlasim.cz.

30. 4. – 1. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se spolu s arcibiskupem Graubnerem, biskupem Radkovským a Mons. Vokálem, který byl nedávno jmenován biskupem královéhradeckým, zúčastní beatifikace Jana Pavla II. v Římě. Více na www.cirkev.cz. (Aleš Pištora)

30. 03. 2011