Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - duben 2012

1. 4.

Na Květnou neděli požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v 10.00 hodin palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyjde průvod s chlapcem na oslíku v čele do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde poté začne mše svatá celebrovaná kardinálem Dukou.

Chodovská farnost a Křesťanský sportovně kulturní klub pořádají na Květnou neděli v Komunitním centru Matky Terezy od 17.00 hodin tradiční multimediální představení "Johann Sebastian Bach: Pašije podle Jana". Více na www.kcmt.cz.

3. 4.

Do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha budou převezeny nově odlité zvony Dominik, Maria a Ježíš, které budou umístěny pod Královskou oratoř. Žehnání zvonů se bude konat 30. dubna v 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, zavěšení zvonů je plánováno na začátek května. Více na www.mekapha.cz.

5. 4.

Na Zelený čtvrtek 5. dubna 2012 bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 9.30 hodin hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.

V 18.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá na památku Večeře Páně.

6. 4.

Na Velký pátek se bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka spolu s kanovníky Metropolitní kapituly od 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen pro celodenní rozjímaní o utrpení Páně.

V kostele Všech svatých povede katedrální farář v 15.00 hodin křížovou cestu.

Obřadům, při kterých jsou věřící spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude od 18.00 hodin v katedrále předsedat arcibiskup Duka. Během obřadů zazní Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy, a herec Jan Potměšil bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal biskup Melitón ze Sard.

V 18.00 hodin začíná v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně Velkopáteční zastavení, při kterém zazní oratorium Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži Josepha Haydna. Bohoslužbu povede generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík.

Nevšední podívanou zažijí Pražané o letošním Velkém pátku. V pravé poledne vyrazí od supermarketu na Náměstí Republiky průvod herců a hudebníků, kteří formou pouličního happeningu ztvární biblický pašijový příběh. Více na www.ctenibible.cz.

Po skončení Velkopáteční bohoslužby bude od 19.30 hodin provedena v kostele sv. Václava ve Vršovicích duchovní kantáta Giovanni Battisty Pergolesiho Stabat Mater pro sóla, ženský sbor, smyčcový orchestr a varhany. Více na www.farnostvrsovice.cz.

Biskup Karel Herbst si připomene 10 let od svého biskupského svěcení.

Na Velký pátek proběhne ve farnostech Velkopáteční sbírka na Svatou zemi.

7. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka spolu s kanovníky Metropolitní kapituly se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro celodenní rozjímaní u „božího hrobu“.

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení v některých světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

8. 4.

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem arcibiskupem od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem Římského velekněze. Během slavnostní mešní liturgie bude provedena Nelsonmesse Josepha Haydna.

10. 4.

Od 14.00 hodin vystoupí pražský arcibiskup Dominik Duka OP v divadelním sále emauzského kláštera na semináři k výsledkům sčítání lidu, který pořádá Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví. Více na www.ekumenickarada.cz.

11. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 10.00 hodin na Pražském hradě setká s velením Hradní stráže. Více na www.hrad.army.cz.

Od 15.00 bude v budově Českého rozhlasu (Vinohradská 12) prezentována kniha Glosy Dominika Duky. Více na www.rozhlas.cz.

Římskokatolická farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství pořádají besedu v rámci Iniciativy 17-11. Hostem v Divadle Miriam bude od 19.00 hodin Mons. Aleš Opatrný, který bude hovořit o tom, „co se v církvi změnilo a změní“. Více na http://www.i17-11.cz.

Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí (vstup Jilská 7a) debatní večer s Dominikem Dukou OP, Michalem Mazlem a Kamilem Činátlem na téma „Kladivo (na) inkvizitora“. Více na www.dominikanska8.cz.

12. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 15.00 hodin v Arcibiskupském paláci setká s premiérem Sasko-Anhaltska Rainerem Haseloffem.

13. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Broumovsko. Spolu s hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem bude jednat o broumovském klášteře a dalších církevních památkách.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se setká s biskupem ze slovinské Celje v Dolním Štýrsku Stanislavem Lipovsekem.

15. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin v Černošicích sloužit mši svatou, v rámci které proběhne dedikace nového oltáře. Více na http://farnost.tvuj.net.

Biskup Václav Malý pronese od 16.30 hodin v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze – Lhotce přednášku na téma „Postřehy z cest do zemí komunistických diktatur a islámu“.

16. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 17.00 hodin ve Špindlerově Mlýně setká s kaplany mládeže v České republice.

Roku 2002 zemřel Zdeněk Bonaventura Bouše, kněz, teolog a signatář Charty 77.

17. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 10.00 hodin na pražském Žofíně zúčastní fóra, jehož téma bude „Církevní restituce, krok k rozvoji územních celků“. Více na www.zofin.cz.

Kardinál Miloslav Vlk se od 17.00 hodin zúčastní na Husitské teologické fakultě UK setkání představitelů abrahámovských tradic.

18. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 18.00 hodin v prostorách Katolické teologické fakulty UK zúčastní oslavy osmdesátých narozenin prof. Meda. Více na www.ktf.cuni.cz.

19. 4.

Biskup Václav Malý se na Arcibiskupství pražském setká od 14.00 hodin se školními kaplany.

Hnutí Fokoláre v České republice a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají od 17.30 hodin v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) konferenci „Člověk a média“ na téma „Komu radí mediální rady?“. Promluví Petr Šafařík, Roman Bradáč a Karel Hvížďala. Přihlášky do 16. dubna na www.clovekamedia.cz.

21. 4.

V kapucínském kostele P. M. Andělské na Hradčanech připomene hlavní celebrant mše svaté od 18.00 hodin P. Petr Piťha 100. výročí narození P. Karla Šebora.

22. 4.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pod záštitou kardinála Dominika Duky zazní od 17.00 hodin v předvečer oslavy svátku sv. Vojtěcha oratorium „Brána poutníků“ Jiřího Pavlici. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

23. 4.

V den svátku sv. Vojtěcha bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ke společnému slavení liturgie zve pražský arcibiskup všechny nově pokřtěné své arcidiecéze. V 19.00 hodin se na pražském arcibiskupství setká s neofyty.

23. – 27. 4.

V augustiniánském klášteře sv. Tomáše se koná XIV. Augustiniánský týden. Téma zní: „Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách: 750. let ve službě evangelia“. Součástí programu jsou přednášky, koncerty, bohoslužby a další. Více na www.augustiniani.cz.

24. 4.

Česká křesťanská akademie pořádá od 19.00 hodin v kostele Nejsv. Salvátora ekumenickou bohoslužbu ke Dni země. Kázání pronese br. Jiří Ort, zpívat bude pěvecký soubor Gabriel. Více na http://salvator.farnost.cz.

24. – 25. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude předsedat dalšímu 89. plenárnímu zasedání České biskupské konference ve Špindlerově mlýně. Více na http://tisk.cirkev.cz.

26. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP oslaví své 69. narozeniny.

27. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 15.00 požehná Památník obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách. Více na http://cihelna.militaryclub.info/.

Kardinál Miloslav Vlk se od 19.30 hodin zúčastní slavnostního večera Nadace pro transplantaci kostní dřeně v Obecním domě v Praze.

28. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP oslaví při mši svaté od 10.00 hodin 70 let kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze – Košířích. Více na www.kosirska.farnost.cz.

Biskup Karel Herbst bude od 11.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech sloužit bohoslužbu slova, při které požehná nově opravené románské fresky. Po bohoslužbě budou následovat přednášky k historii kostela. Více na www.osop-chabry.cz.

29. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se od 10.00 hodin zúčastní procesí a mše sv. ke cti sv. Vojtěcha v Hnězdně.

30. 4.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP požehná při mši svaté od 18.00 hodin nové zvony pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na svátek sv. Zikmunda také proběhne setkání zvoníků pražské arcidiecéze, na které kardinál Duka zve i ostatní zvoníky. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Pražské arcibiskupství a Česká křesťanská akademie pořádají v prostorách Pastoračního střediska (Kolejní 4) přednášku P. Vladimíra Slámečky, Ph. D. na téma „Manažerská etika v současném mravním klimatu“.

02. 04. 2012