Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - květen 2009

5. 5.

Dne 5. května 1344 papež Klement VI. bulou Romanus pontifex trvale přenesl právo pomazat a korunovat české krále a královny z mohučského arcibiskupa na arcibiskupa pražského.

6. 5.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích spolu s Karmelitánským nakladatelstvím pořádá od začátku roku cyklus besed věnovaných sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství. Dalším hostem tohoto cyklu pořádaného ve strašnickém divadle Miriam bude od 19:00 hodin Doc. Petr Hach, který promluví na téma „Počátky lidského života pohledem lékaře-embryologa“.

8. 5.

Římskokatolická farnost Praha-Bohnice organizuje vzpomínkový koncert na Karla Kryla, který začíná od 19:30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Bohnicích. Večer bude průřezem celoživotní tvorbou slavného písničkáře. Obohacením bude recitace básní, zajímavosti z Krylova života a vzniku některých jeho písní.

9. 5.

Arcibiskupství pražské pořádá 8. arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře u Příbrami. K účasti na této pouti zve kardinál Miloslav Vlk spolu s ostatními biskupy a ordináři všechny duchovní i laiky. Program začíná v 8:30 hodin, vyvrcholí v 11:00 hodin slavnou bohoslužbou v bazilice a bude zakončen Májovou pobožností v 15:00 hodin.

11. 5.

Kardinál Miloslav Vlk se na pozvání předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa zúčastní jednodenního setkání představitelů Evropské unie s vůdčími osobnostmi náboženského světa v Bruselu, kde budou společně hovořit na téma „Ekonomická a finanční krize: etické příspěvky k evropskému a globálnímu ekonomickému řízení“. Svůj referát na téma hospodářské krize přednese také kardinál Vlk.

Kardinál Miloslav Vlk se od 18:30 hodin v kapli Evropy v Bruselu zúčastní setkání členů mezinárodní neziskové organizace „Chapelle de l'Europe“. Na tomto fóru promluví pražský arcibiskup na téma „Historický původ hodnot, které dnes tvoří Evropu: česká zkušenost.“

12. 5.

Arcibiskupství pražské pořádá při příležitosti 80 let od dokončení katedrály seminář, jehož cílem je pokusit se vnést světlo do spletitých záhybů současného soudního sporu, do problematiky historie jejího založení a dostavby i mezinárodních souvislostí. Prostřednictvím pohledu nezávislých odborníků se seminář pokusí uvést na pravou míru mýty, které zastiňují pravou skutečnost.

V 18:00 hodin proběhne v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá, která připomene vysvěcení dokončené stavby. Katedrála byla pro veřejnost otevřena 28. září 1929. Mši svatou bude celebrovat generální vikář Mons. Michael Slavík.

13. 5.

V 10:00 hodin kardinál Miloslav Vlk požehná základní kámen k pomníku kardinála Berana před Katolickou teologickou fakultou UK v Dejvicích. Arcibiskupství pražské zadalo dílo známému českému sochaři prof. Stanislavu Hanzíkovi, který již vypracoval model pro budoucí sochu. Odhalení pomníku je plánováno na podzim roku 2009.

Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádají od 13:00 hodin v prostorách Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, ekumenickou konferenci k osobnosti a dílu kardinála Josefa Berana.

14. 5.

V 16:00 hodin kardinál Miloslav Vlk otevře Polyfunkční dům v Praze Petrovicích. Kromě bytových a nebytových prostor, ve kterých budou kanceláře úřadu Městské části, Městské policie, veřejná knihovna a internet, se počítá také s tím, že bude v domě sídlit také duchovní správce místní farnosti.

15. 5.

V 11:00 hodin začíná v Muzeu Karlova mostu vernisáž výstavy „Svatý na mostě“ pořádaná k výročí 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého. Výstavu připravil Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou spolu s Muzeem Karlova mostu.

V 18:00 hodin začne mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk. Po mši svaté v 19:15 hodin bude následovat průvod zakončený ve 20:15 hodin modlitbou u sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Na závěr bude požehnána nově osazená mřížka u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Kardinál Vlk se zúčastní kolokvia „Bratrství: lék pro evropskou společnost v krizi“ pořádaného ministrem pro místní rozvoj Cyrilem Svobodou a Christine Boutin, francouzskou ministryní pro bydlení a město. Kolokvium se bude konat v od 9:00 do 16:00 hodin v aule gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici v Praze. Kardinál Vlk vystoupí s příspěvkem na téma „Bratrství jako důsledek Božího otcovství“.

16. 5.

V 10:00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou. Připomeneme si při ní  výročí 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého a 40 let od úmrtí kardinála Berana. Bohoslužba bude současně poutí kněží arcidiecéze pražské a oslavou narozenin pražského arcibiskupa kardinála Vlka.

Ve 20:00 hodin bude v kostele Panny Marie Sněžné v Praze v rámci 64. ročníku festivalu Pražské jaro uspořádán koncert duchovních skladeb J. S. Bacha a P. Ebena v podání Sächsisches Vocalensemble, který bude věnován památce kardinála Josefa Berana. Koncertu se zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Vlk.

„Slavnosti velmi slušného Čecha sv. Jana Nepomuka“, které pořádá tým kolem kostela sv. Ignáce, se budou jako každý rok odehrávat na Karlově náměstí a v přilehlých kostelech. Součástí programu bude hudba různých žánrů, divadelní představení, autorská čtení, pouťové atrakce, stánky s občerstvením nebo kreativní workshopy pro děti. Mezi jinými vystoupí Marta Kubišová, básník Martin Jirous či Ladislav Smoljak.

17. 5.

Kardinál Miloslav Vlk, který se v tento den dožívá 77 let (narodil se roku 1932 v jihočeské Líšnici) si přál své narozeniny strávit v jedné z farností pražské arcidiecéze. Od 11:00 hodin povede mši svatou s biřmováním v kostele sv. Václava ve Voticích.

Při všech bohoslužbách se bude tuto neděli konat Svatojanská sbírka na arcidiecézi. V roce 2008 bylo celkem vybráno 575 937, 50 Kč a celá částka byla použita na náklady spojené se správou arcidiecéze.

Dne 17. května 1969 zemřel kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský.

21. 5.

V 18:00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat mši svatou u příležitosti Slavnosti Nanebevstoupení Páně.

24. 5.

Připomíná se Světový den sdělovacích prostředků. Papež Benedikt XVI. zvolil pro XLIII. Světový den sdělovacích prostředků roku 2009 téma "Nové technologie, nové vztahy. Podpora kultury úcty, dialogu a přátelství".

26. 5.

Komunitní centrum Matky Terezy oslaví druhé výročí své existence.

30. 5.

V 18:00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena mše svatá, Svatodušní vigilie.

31. 5.

Od 9:30 hodin bude kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat mši svatou u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého. (ap)
04. 05. 2009