Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - květen 2010

1. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se spolu s dalšími osobnostmi církevního i politického života zúčastní v Hradci Králové oslav Mons. Karla Otčenáška, který nedávno oslavil 90. narozeniny a připomene si 65 let od kněžského a 60 let od biskupského svěcení. Děkovná pontifikální mše svatá začíná ve 12:00 v katedrále Svatého Ducha.

Česká společnost pro katolickou teologii pořádá přednášku prof. Sigrid Müllerové, profesorky morální teologie z Univerzity ve Vídni a prezidentky Evropské společnosti pro katolickou teologii. Přednáška na téma „Význam současné evropské teologie pro budoucnost Evropy“ začíná v 10:00 v Pastoračním středisku pražského arcibiskupství v Praze-Dejvicích.

3. 5.

Česká křesťanská akademie pořádá od 20:00 přednášku dr. Violy Pargačové „Kultura a identita egyptských Koptů“. Přednáška proběhne v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského v Praze-Dejvicích.

4. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s Mons. Tomášem Holubem vyslechne od 19:00 ve Dvořákově síni Rudolfina koncert Ústřední hudby Armády České republiky k 65. výročí ukončení II. světové války. Mons. Tomáš Holub byl prvním hlavním kaplanem Armády České republiky, Mons. Dominik Duka byl na nedávném plenárním zasedání ČBK zvolen předsedou rady pro duchovní službu v armádě.

6. 5.

Od 18:00 začíná v kostele sv. Václava v Praze na Proseku komorní koncert s poesií. Umělecký přednes Blanky Suriakové doprovodí hudba Dua Semplice (Vít Homér – flétna, Lukáš Dobrodinský – harfa).

Tiburtina Ensemble a Domov Svaté rodiny pořádají benefiční koncert na podporu Domova Svaté rodiny. Koncert s názvem "Královno nebes, raduj se!" v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6 začíná v 19:00.

8. 5.

Arcibiskupství pražské a Svatá Hora pořádají 9. arcidiecézní pouť za duchovní povolání do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Mši svaté bude od 11:00 předsedat pražský arcibiskup Dominik Duka. Bližší informace: svata-hora.cz.

9. 5.

Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK pozvalo do Prahy prof. Friedhelma Mennekese SJ, který bude od 20:00 koncelebrovat mši svatou v kostele Nejsv. Salvátora v Praze, po níž bude následovat debata. V pondělí 10. května pronese na Katolické teologické fakultě UK v 18:30 přednášku „Memento homo – Christian Boltanski a smrt“. V úterý 11. května v 17:00 bude následovat přednáška „Joseph Beuys: The End of the 20th Century“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Na památku přenesení ostatků sv. Mikuláše se bude v 10:00 slavit liturgie sv. Jana Zlatoústého v chrámu sv. Mikuláše na Malé Stravě v Praze. Hlavní celebrant bude Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha řeckokatolické církve v ČR. Liturgii zpěvem doprovází sbor sv. Vladimíra, řídí Mgr. Olga Mandová.

12. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit spolu s biskupy české církevní provincie mši svatou při příležitosti 81. výročí posvěcení dostavěné katedrály.

Farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství pořádají besedu v rámci Iniciativy 17-11. Pozvání tentokrát přijal předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. Celý večer, který začíná v 19:00 v Divadle Miriam v Praze-Strašnicích (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie), nese název "Spravedlnost: Základ svobodné společnosti“.

13. 5.

Roku 1990 do Československa přijela nositelka Nobelovy ceny za mír řeholnice Matka Tereza z Kalkaty. Setkala se s pražským arcibiskupem kardinálem Františkem Tomáškem a s prezidentem Václavem Havlem.

14.-16. 5.

V Praze se budou konat Svatojánské oslavy – Svatojánské Navalis, nad nimiž převzal záštitu pražský arcibiskup Dominik Duka. Ústředním bodem oslav svátku sv. Jana Nepomuckého bude poutní slavnost, která začne v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 15. května 2010 v 18:00. Na mši svatou naváže svatojánské procesí k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde zazní slavnostní litanie. Je připraven bohatý kulturní program, zahrnující koncert barokní hudby na vltavské hladině, přehlídku benátských gondol, slavnostní ohňostroj a další. Více informací na www.navalis.cz. 

15. 5.

Arcibiskupství pražské, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pořádají setkání křesťanských zdravotníků v kostele svatého Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Tématem jsou „Etické problémy ve zdravotnictví“. Program zahájí biskup Václav Malý v 8:30. Přihlásit se je možné do 7. 5. 2010. Více informací na www.boromejky.cz.

16. 5.

Arcibiskup pražský Dominik Duka povede v kostele sv. Tomáše na Malé Straně od 19:30 svatojánské nešpory.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat Svatojánská sbírka na arcidiecézi. Celá sbírka je obvykle použita jako příspěvek na provoz Arcibiskupství pražského v oblasti správy diecéze, zejména na úhradu bohoslužebných potřeb, výdajů spojených s tiskem publikací atp.

20. 5.

Arcidiecézní charita Praha pořádá tradiční květnový benefiční koncert skupiny Svítání. Koncert začíná v 19:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Více informací: koncert@charita-adopce.

21. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka předá v 11:00 v kostele sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze maturitní vysvědčení studentům Arcibiskupského gymnázia.

Od 15:30 bude arcibiskup Dominik Duka v kostele sv. Markéty v Praze na Břevnově slavit Te Deum na závěr akademického roku Katolické teologické fakulty UK.

23. 5.

Na slavnost Seslání Ducha svatého bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit od 9:30 mši svatou s biřmováním v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Od 18:00 zazní v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze Strašnicích při mši svaté Missa Orbis factor Jiřího Strejce v podání chrámového sboru Cantus Amici (diriguje Lukáš Dobrodinský, na varhany hraje Marie Zahrádková).

28. 5.

Poprvé v Arcidiecézi pražské, ale také poprvé v celé České republice proběhne Noc kostelů, k níž se jen v pražské arcidiecézi připojilo již více než 50 kostelů. Jde o ekumenickou akci, v rámci níž si jednotlivé farnosti připravily bohatý program. Noci kostelů se zúčastní také pražský arcibiskup Dominik Duka, který spolu s kardinálem Vlkem a dalšími biskupy převzal nad Nocí kostelů záštitu.

29. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude ve wroclavské katedrále od 11:00 koncelebrovat mši svatou ke 40. výročí biskupského svěcení kardinála Gulbinowicze.

30. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude o slavnosti Nejsvětější Trojice slavit od 15:00 mši svatou v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze se uskuteční další ročník akce nazvané „Dětský den v nemocnici“.

(ap)

30. 04. 2010