Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – květen 2011

2. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin slavit mši svatou s českými poutníky v bazilice Santa Croce di Gerusalemme v Římě.

Od 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční titulární slavnost sv. Vojtěcha. Při mši svaté bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Na tuto slavnost jsou zvláště zváni ti, kteří byli pokřtěni o těchto Velikonocích v pražské arcidiecézi. Po skončení mše svaté bude následovat neformální setkání neofytů s biskupem Karlem Herbstem.

3. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se setká se zástupci Ekumenické rady církví, aby spolu s nimi hovořil o duchovní péči ve zdravotnictví.

4. 5.

Pomocný biskup pražský Václav Malý bude od 19.00 hodin v kostele svaté Ludmily na Náměstí Míru v Praze slavit mši svatou za zesnulé československé pracovníky Rádia Svobodná Evropa, která letos slaví 60 let své existence.

5. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v Senátu Parlamentu ČR od 19.00 hodin zúčastní slavnostního večera, který připomene 60 let existence Rádia Svobodná Evropa. Více na www.rozhlas.cz.

6. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 18.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Praze na Starém Městě slavit mši svatou ke cti blahoslaveného Jana Pavla II.

Od 19.30 hodin proběhne v klášteře dominikánů u sv. Jiljí prezentace knihy papežského teologa Georges Marie Martin Cottiera OP. Se svým příspěvkem vystoupí překladatelé knihy Dagmar Halasová a František X. Halas, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu, člen Papežské akademie Pro Vita Petr Hach a pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na http://praha.op.cz.

6. – 7. 5.

Koná se Svatovojtěšská pouť na Levý Hradec. Vigilie začne v pátek 6. května v 19.00 hodin, hlavní poutní mše svatá se uskuteční 7. května v 10.00 hodin.

7. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v Římě zúčastní biskupského svěcení jmenovaného biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála. Více na http://www.diecezehk.cz.

První květnovou sobotu se koná "Poutní mariánská sobota" na Svaté Hoře. Po mši svaté v 9.00 hodin následuje katecheze, adorace, možnost přijetí svátosti smíření a mariánská pobožnost. Program povedou svatohorští redemptoristé. Více na www.svata-hora.cz.

Arcibiskupství pražské, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pořádají v kostele svatého Karla Boromejského v Praze setkání křesťanských zdravotníků s názvem "Inspirace v péči o bližní v různých oblastech". Více na www.boromejky.cz.

8. 5.

Od 10.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka zúčastní oslavy státního svátku Dne vítězství v areálu Národního památníku na Vítkově.

Pražský arcibiskup Dominik Duka požehná během mše svaté od 15.00 hodin kapli Panny Marie v parku Tloskov u Neveklova.

9. 5.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského v budově Katolické teologické fakulty UK pořádá od 17.00 hodin vzpomínkový večer na nedávno zesnulého Mons. Oto Mádra.

V roce 1346 papež Klement VI. schválil bulou založení benediktinského kláštera slovanské liturgie na pražském Novém Městě – dnešní Emauzy.

9. – 12. 5.

Už posedmé se od 9. do 12. května náměstí Míru na Praze 2 vždy v odpoledních hodinách budou konat Jarní kulturně-duchovní slavnosti. Každý den od 15 do 18 hodin se na pódiu na náměstí i v kostele sv. Ludmily bude střídat divadlo s hudbou, tancem, či pantomimou s výstavami a duchovním slovem. Slavnosti pořádá Misijní centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráci s několika křesťanskými sbory z různých církví. Více na http://misie.apha.cz.

10. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se v Dejvicích setká s vedením Československé církve husitské.

11. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 14.00 hodin zúčastní v Plzni vernisáže výstavy "Milovat dobro a odporovat zlu". Výstava věnovaná osobnosti kardinála Josefa Berana se uskuteční v Římě v prostorách Papežské univerzity svatého kříže a potrvá od 16. května do 16. června 2011.

V barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí proběhne od 19.30 hodin debata nad novou knihou rozhovorů současného papeže s německým novinářem Peterem Seewaldem „Světlo světa“. Večer uvede papežský nuncius Diego Causero. Debaty se zúčastní také debatě pražský arcibiskup Dominik Duka OP, Mons. Tomáš Halík a prof. Jiří Hanuš. Více na www.ctu-uk.cz.

12. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou při příležitosti 82. výročí posvěcení dostavěné katedrály.

13. 5.

Před nedělí Dobrého pastýře a před sobotní poutí za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře, bude v kostele sv. Ludmily na pražských Vinohradech v 16.00 modlitba a v 16.30 hodin mše svatá za kněžská povolání.

14. 5.

Duchovní správa při kostele sv. Ignáce pořádá již čtvrté Svatojánské slavnosti na Karlově náměstí. Multikulturní festival začne ranní modlitbou a pak slavnostním průvodem v 10.00 hodin od zmíněného kostela k pódiu na Karlově náměstí za účasti  Prague Golden Majorettes. Během dne budou pokračovat divadelní představení a hudební produkce. Více na www.jesuit.cz.

Na Svaté Hoře proběhne 10. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Od 11.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavit mši svatou. Odpoledne bude následovat doprovodný program. Více na www.svata-hora.cz.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se od 15.00 hodin v katedrále sv. Ducha zúčastní v Hradci Králové intronizace nového královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála. Více na http://www.diecezehk.cz.

V roce 1316 se narodil Karel IV., český král a římský císař, Otec vlasti.

15. 4.

Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP celebrovat poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnostní procesí z katedrály na Karlův most doprovodí žehnání kněžských zvonů a jejich spuštění na hladinu Vltavy. Od 13. do 15. května pořádá Muzeum Karlova mostu v okolí Karlova mostu a na hladině řeky Vltavy svatojanské oslavy - Navalis 2011. Nedělní program zakončí barokní vodní spektákl a originální ohňostroj Redentore z Benátek. Podrobný program slavností Navalis naleznete na stránkách www.navalis.cz.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat Svatojánská sbírka na arcidiecézi. Sbírka je obvykle použita jako příspěvek na provoz Arcibiskupství pražského v oblasti správy diecéze, zejména na úhradu bohoslužebných potřeb či výdajů spojených s tiskem publikací.

16. 5.

V 11.00 hodin bude v Římě v prostorách Papežské univerzity svatého kříže slavnostně zahájena výstava "Milovat dobro a odporovat zlu". Výstava věnovaná osobnosti kardinála Josefa Berana potrvá od 16. května do 16. června 2011. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastní kardinál Miloslav Vlk a emeritní státní tajemník Svatého stolce kardinál Angelo Sodano, dále také předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová a delegace Města Plzně a plzeňské diecéze.

17. 5.

Národní ředitel Papežských Misijních Děl v Indii Mons. Ignaci Siluvai, který je ve dnech od 14. do 19. května 2011 na návštěvě České republiky, se v 10.00 hodin na Arcibiskupství pražském setká s novináři.

18. 5.

Unie katolických žen zve na společenské odpoledne na téma: Čína IV – Šanghaj a EXPO 2010. Ve Farním klubu Panny Marie Sněžné od 14.30 hodin přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

Od 17.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka v kostele sv. Ignáce v Praze slavit mši svatou na poděkování za dílo Likvidace lepry.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají besedu z cyklu „Iniciativa 17–11“. Od 19.00 hodin v Divadle Miriam na téma „Drogy, pevnost i milosrdenství“ promluví MUDr. Petr Popov. Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz.

V barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí proběhne od 19.30 hodin debatní večer nad současnými podobami české a světové religiozity u příležitosti vydání nové knihy Tomáše Halíka „Smířená různost?“. Debaty se kromě prof. Tomáše Halíka zúčastní také biskup Václav Malý a Tomasz Dostatni OP, který rozhovor vedl. Více na www.ctu-uk.cz.

19. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP požehná od 18.00 hodin novou kapli v Senohrabech.

20. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v 16.15 hodin setká s paní Marií Voce, současnou prezidentkou Hnutí fokoláre, která navštíví ve dnech 13. – 31. května 2011 v rámci své letošní čtvrté zahraniční cesty tři země bývalého sovětského bloku.

21. - 26. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka navštíví Paříž. Zúčastní se debatního večera na Collège des Bernardin, setká se s krajany a navštíví českou ambasádu.

24. 5.

V pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhne debatní večer s názvem „Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti“. Tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Pozvání mezi jinými přijal také pražský arcibiskup Dominik Duka. Více na www.collegedesbernardins.fr.

25. 5.

Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze zve na další ze svých večerů. Od 18.30 hodin pronese doc. Jiří Skoblík (KTF UK) v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U nemocnice 1, Praha-Nové Město přednášku na téma „Církev a násilí ve službě pravdy“. Více ne www.akkl.webpark.cz.

27. 5.

Na závěr akademického roku bude od 15.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou (Te Deum) v kostele Všech Svatých na Hradě pražském.

V téměř 150 kostelech pražské arcidiecéze proběhne Noc kostelů 2011. Zájem návštěvníků loňského ročníku Noci kostelů, kdy bylo zaznamenáno více než čtvrt milionu návštěvnických vstupů, předčil očekávání. Celkem ve 199 městech a obcích České republiky se otevřelo 418 kostelů. Více na www.nockostelu.cz.

28. 5.

Proběhne pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Od 11.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka v kostele sv. Vavřince slavit poutní mši svatou.

Pražský arcibiskup Dominik Duka požehná v 15.00 hodin sochu sv. Anežky a odhalí pamětní desku kardinála Berana v Myštěvsi u Nového Bydžova.

V kostele nejsv. Trojice v Dobříši proběhne od 14.00 do 17.00 hodin „Den Bible“, který představí knihy, na nichž stojí naše kultura. Na programu je veřejné čtení Bible, komentář, chrámový sbor, svědectví, možnost diskuse, biblický tanec, varhanní hudba, výtvarný program pro děti a další. Více na www.farnostdobris.cz.

Na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze proběhne od 15.00 hodin mezinárodní konference s názvem „Lidské embryo: mezi vědou, etikou a filozofií“. Současně vychází monografie D. Černého s názvem „Lidské embryo v perspektivě bioetiky“. Úvodní slovo napsal pražský arcibiskup Dominik Duka. Více na www.vsci.cz.

31. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 7.00 hodin slavit mši svatou spolu s bohoslovci pražského semináře.

V roce 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražského arcibiskupství, za blahoslaveného.

03. 05. 2011