Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - květen 2012

2. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 17.00 hodin ve Žďáru nad Sázavou zúčastní zasedání představenstva Kolpingova díla.

V rámci pravidelných přednášek Národního muzea přednese biskup Václav Malý v Nové budově Národního muzea od 19.00 hodin přednášku na téma „Nesvobodné země a totalitní režimy“. Více na www.nm.cz.

Od 19.00 hodin začíná v rámci Večerů u kapucínů v prostorách kapucínského kláštera přednáška doprovázená hudebními ukázkami "Zvony a zvonohry českých kostelů". Přednášet bude karionista a varhaník Radek Rejšek a mimo jiné se zaměří i na pražskou loretánskou zvonohru. Výtěžek benefice bude věnován České unii neslyšících. Více na www.veceryukapucinu.cz.

3. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ve 14.00 hodin požehná Dům pomoci duševně nemocným Modré dveře v Kostelci nad Černými Lesy. Otevření se zúčastní také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Více na www.modredvere.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 17.00 hodin zúčastní ve strahovském klášteře prezentace knihy „České nebe“, která vypráví nejen o českých svatých, ale také o významné části naší národní historie a kulturního odkazu, který jsme dali světu.

V suterénu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně bude při příležitosti 80 let od posvěcení tohoto Plečnikova chrámu otevřena výstava obrazů Jaroslava Šerých. Výročí připadá na 8. května 2012. Více na http://srdcepane.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 19.30 hodin v pražském dominikánském klášteře u sv. Jiljí setkání s teamem pařížského College des Bernardins.

4. – 6. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP podnikne cestu do Londýna. Setká se s westminsterským arcibiskupem Mons. Vincentem Nicholsem, pozdraví se s krajany žijícími ve Velké Británii a navštíví místa spjatá s životními osudy svého otce.

4. 5. - 30. 9.

V prostoru krypty pod loretánským kostelem Narození Páně bude otevřena výstava Ars moriendi – Loretánské krypty. Výstava je věnována historii pohřbívání v kapucínských klášterech. Více na www.loreta.cz.

5. 5.

Arcibiskupství pražské a Svatá Hora zvou na 11. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Mši svatou ve svatohorské bazilice bude od 11.00 hodin slavit biskup Václav Malý. Více na www.svata-hora.cz.

6. 5.

Tradiční slavnost korunovace Pražského Jezulátka proběhne v kostele Panny Marie Vítězné od čtvrtka 3. května do neděle 6. května 2012. Vrcholem oslav, které mají vyjádřit hlubokou úctu ke vtělení Ježíše Krista, bude slavnostní mše svatá s korunovací sošky v neděli 6. května v 10.00 hodin. Více na www.praga.org.

8. 5.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech slaví osmdesát let od svého posvěcení. Při příležitosti oslav této mimořádné Plečnikovy stavby bude od 18.00 hodin sloužit slavnostní bohoslužbu kardinál Miloslav Vlk. V souvislosti s výročím se připravuje bohatý duchovní i kulturní program. Více na http://srdcepane.cz.

9. 5.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL Praha 10 a Karmelitánské nakladatelství zvou na besedu Iniciativy 17–11 s Vojtěchem Eliášem. Od 19.00 hodin v Divadle Miriam v Praze 10 – Strašnicích se bude hovořit na téma „Křesťan ve službě společnosti v roce restitucí“. Více na http://www.i17-11.cz.

11. 5.

Od 15.00 hodin se ve Velkém sále Černínského paláce na Hradčanském náměstí uskuteční pod záštitou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga slavnostní konference s názvem „Charitní dílo pražské arcidiecéze ve světě“, která je součástí oslav 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství po husitských válkách. Více na www.praha.charita.cz.

V Komunitním centru Matky Terezy vystoupí od 19.00 hodin Jana Lewitová a Agnes Kutás na koncertě „Stromy pláčou“. Koncert je první ze série koncertů, které se budou konat vždy 11. dne v měsíci v Komunitním centru Matky Terezy. Více na www.kcmt.cz.

12. 5.

Ve svatovítské katedrále bude 12. května 2012, v den výročí jejího posvěcení, celebrovat od 11.00 hodin mši svatou papežský legát kardinál Christoph Schönborn. Arcibiskupství pražské oslaví 450 let od svého obnovení. Bude rovněž představena nová vlajka arcibiskupství.

Od 16.00 hodin proběhne vernisáž výstavy „Bohuslav Reynek – grafika, Daniel Reynek – fotografie“, kterou bude možno navštívit o víkendech (10.00–17.00 hodin) v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně u Berouna. Výstavu zahájí prof. František Dvořák.

V předvečer 6. neděle velikonoční, na niž připadá Den modliteb za pronásledované křesťany, se od 20.20 do 00.20 hodin uskuteční modlitební bdění v kostele sv. Tomáše (Josefská ul., Praha-Malá Strana). Program v kostele sv. Tomáše bude ukončen adorací a mší svatou od 23.45 hodin, obětovanou za pronásledované křesťany.

13. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté ke cti sv. Stanislava v Krakově.

Křesťanské sdružení nevidomých a jejich příznivců AVE, Římskokatolická farnost Stará Boleslav, Matice Staroboleslavská a Česká křesťanská akademie pouť nevidomých do Staré Boleslavi. Poutní mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie začíná v 10.00 hodin.

Při nedělních bohoslužbách se bude konat Svatojanská sbírka na arcidiecézi.

14. 5.

Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu uspořádá za podpory Městské části Praha 1 projekt osmi koncertů duchovní hudby „Královský nástroj ve všední den“ v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně. Květnový koncert bude uspořádán v pondělí 14. května od 17.00 hodin v rámci Svatojánských slavností Navalis 2012.

15. 5.

V rámci letošních Svatojánských slavností bude v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého kardinál Dominikem Dukou OP celebrovat v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 18.00 hodin mši svatou. Jedním z koncelebrantů bude také kardinál Joachim Meisner, kolínský arcibiskup. Poté se procesí z katedrály odebere na Karlův most a slavnost bude ukončena v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí bohoslužbou od 20.15 hodin. Barokní koncert na hladině Vltavy začíná ve 21.00 hodin. Kardinál Duka požehná lodím, loďařům a plavcům. Více na www.navalis.cz.

16. 5.

O svátku svatého Jana Nepomuckého bude slavena poutní mše svatá v 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde je světcův hrob. Celebrovat bude generální vikář Mons. Michael Slavík.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vystoupí v 10.00 hodin se svým příspěvkem na konferenci „Evoluce versus stvoření“ pořádané Katedrou teorie kultury FF UK v prostorách Celetné 20. Více na www.kulturologie.ff.cuni.cz.

Kardinál Miloslav Vlk vystoupí od 9.30 hodin na konferenci „Proměny výchovy aneb obecná porada o nápravě věcí lidských“ v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Více na http://skoly.praha.eu.

17. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vystoupí od 10.00 hodin na konferenci k výročí 765 let od založení dominikánského kláštera v Jihlavě. Více na www.op.cz.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně bude od 17.00 hodin na Svaté Hoře celebrována mše svatá, při které budou znít zpěvy mešního propria a ordinarium Petra Ebena. Více na www.svata-hora.cz.

18. 5.

Emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se 17. května 2012 dožívá osmdesáti let. K oslavě tohoto životního jubilea v pátek 18. května v 18.00 hodin za účasti mnoha zahraničních hostů zve do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha jeho nástupce na svatovojtěšském stolci kardinál Dominik Duka OP.

Od 13.00 hodin proběhne na veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha prezentace knihy Glosy Dominika Duky.

V chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad se uskuteční Noc žalmů. Slova prvního žalmu rozezní tento ojedinělý sakrální prostor v 19.30 hodin. Plánovaný konec je po před třetí hodinou ranní. Tento projekt se uskuteční v rámci oslav 80 let kostela. Více na http://noc-zalmu.srdcepane.cz.

19. 5.

Arcibiskupství pražské pořádá spolu s dalšími Pouť rodin arcidiecéze pražské do Mníšku pod Brdy. Hlavním celebrantem mše svaté od 11.00 v barokním areálu Skalka bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Na zámku odpoledne proběhne čtení s Janem Potměšilem a diskuze s pražským arcibiskupem. Více na www.cpr.apha.cz.

Od 16.00 hodin se pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zúčastní slavnostního zahájení výstavy v Kutné Hoře v rámci mezinárodního projektu Europa Jagellonica. Více na www.europajagellonica.com.

Biskupství českobudějovické pořádá mši svatou od 10.00 hodin v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

V 10.30 hodin začíná v bazilice na Svaté Hoře poutní mše svatá bývalých příslušníků PTP. Více na www.svata-hora.cz.

Od 11.30 proběhne na Svaté Hoře u korunovačního oltáře Orelská pouť. Více na www.svata-hora.cz.

22. 5.

Tomáš Petráček představí od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí svou novou knihu „Bible a moderní kritika / Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-) modernistické krize“. Prezentace se zúčastní také pražský arcibiskup Dominik Duka OP Více na www.dominikanska8.cz.

23. 5.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 18.30 hodin v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové sloužit rekviem za arcibiskupa Karla Otčenáška. Více na www.bihk.cz.

24. – 25. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda Národní komise k přípravě cyrilometodějského jubilea společně zahájí v Římě přípravy Cyrilometodějského jubilea. V rámci této oslavy bude v kostele sv. Praxedy slavena mše svatá za účasti evropských biskupů. Hlavním celebrantem této bohoslužby bude kardinál Péter Erdö, předseda CCEE. Večer se v bazilice Santa Maria Maggiore uskuteční pod záštitou Zlínského kraje a premiéra Nečase slavnostní koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Více na http://tisk.cirkev.cz.

26. 5.

Od 11.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit poutní mši svatou u hrobu sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Od 16.30 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslužbu slova k přijetí do katechumenátu. Poté bude následovat setkání s katechumeny v Arcibiskupském paláci.

Od 20.00 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka ekumenickou vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Ekologická sekce ČKA s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a dalšími pořádají Ekumenickou bohoslužbu za krajinu, která se uskuteční od 15.00 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách. Odchod v 10.00 hodin od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Více na www.drahan.chabry.cz.

V roce 2007 bylo slavnostně otevřeno Komunitní centrum Matky Terezy na pražském Jižním Městě. Více na www.kcmt.cz.

27. 5.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) arcibiskup pražský Dominik Duka OP udělovat svátost biřmování při mši svaté v 9.30 hodin. Podle starobylého zvyku bude také žehnat růže.

28. 5.

Katolická teologická fakulta UK pořádá jako součást oslav 80. narozenin kardinála Miloslava Vlka teologické symposium, které začíná ve 14.00 hodin v budově fakulty (Thákurova 3, Praha 6) za osobní účasti pana kardinála Vlka. Více na www.ktf.cuni.cz.

29. 5.

Od 16.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP hostem Akademického klubu 1. lékařské fakulty UK. Ve Faustově domě usedne do křesla pro Fausta. Více na http://www.lf1.cuni.cz/kreslo-pro-fausta.
30. 04. 2012