Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - květen 2013

2. 5.

Platforma Dominikánská 8 pořádá od 19.00 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) literární večer na téma „Francie v Čechách“. Česko-francouzský večer je další ze společných akcí Dominikánské 8 a Centra teologie a umění s Collège des Bernardins. Více na www.dominikanska8.cz.

2. – 5. 5.

Tradiční slavnost korunovace Pražského Jezulátka proběhne v kostele Panny Marie Vítězné. Vrcholem oslav, které mají vyjádřit hlubokou úctu ke vtělení Ježíše Krista, bude slavnostní mše svatá s korunovací sošky v neděli 5. května od 10.00 hodin. Více na www.pragjesu.info.

3. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.30 hodin sloužit v kostele sv. Ludmily mši svatou za duchovní povolání.

V roce 1923 se narodil ThDr. Josef Zvěřina, katolický kněz, teolog a publicista. Za komunistického režimu vězněn od r. 1952 až do r. 1965, signatář Charty 77, vyznamenán Řádem TGM in memoriam v roce 1991.

4. 5.

Na Svaté Hoře se koná 12. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie od 11.00 hodin. Májovou pobožnost povede od 13.30 hodin biskup Václav Malý. Více na http://svata-hora.cz.

Bratři kapucíni pořádají „Loretánský hudební podvečer“. Od 19.00 hodin zazní „Mariánská hudba baroka“ v podání souboru Societas Musicalis. Více na www.veceryukapucinu.cz.

5. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin ve svatovítské katedrále v Praze sloužit slavnostní mši svatou za sdělovací prostředky. Stane se tak při příležitosti šedesátiletého televizního vysílání v České republice. Přímý přenos vysílá ČT2. Více na www.ceskatelevize.cz.

Při příležitosti 80. výročí narození Josefa Zvěřiny se bude v Praskolesích u Hořovic konat vzpomínkový podvečer. Od 15.00 hodin bude sloužena mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Po bohoslužbě následuje beseda na faře, kde dr. Zvěřina bydlel od roku 1971 do roku 1975. Pozvání přijala doc. Mireia Ryšková, dr. Libor Ovečka a Marie Rút Křížková.

6. 5.

U příležitosti životního jubilea pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky vychází v nakladatelství Radioservis knižní vydání jeho rozhlasových úvah. Kniha s názvem "Glosy Dominika Duka 2012" bude představena v 16.30 hodin ve foyer Českého rozhlasu (Vinohradská 12). Více na www.radioservis-as.cz.

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou pražského hradu pořádá ve svatovítské katedrále „Světový den varhan“. Varhanní maraton začíná v 18.00 hodin. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

7. 5.

V pražské Loretě se otevře výstava „Jan Zrzavý – Benátské maličkosti“. Výstava potrvá do 30. září 2013. Více na www.loreta.cz.

Platforma Dominikánská 8 pořádá od 19.00 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu o cestě pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP do Peru. Více www.dominikanska8.cz.

7. – 11. 5.

V Praze se sejdou redakce revue Communio z různých částí světa. Národní redakce Communia budou v Praze jednat o dalších projektech a námětech pro budoucí čísla revue. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude pro redakční radu revue 9. května v bazilice Panny Marie na Strahově sloužit od 18.00 mši svatou.

8. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.30 hodin zúčastní pietního aktu U Národního památníku na Vítkově.

10. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přednese na Univerzitě Palackého v Olomouci přednášku na téma „Duchovní základy vzdělání“. Více na www.upol.cz.

11. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude při příležitosti 750. výročí od první zmínky o obci Komárov u Hořovic sloužit od 10.00 hodin mši svatou v kostele Narození Panny Marie v Mrtníku.

Biskup Karel Herbst bude od 10.00 hodin v rámci Festivalu Salesiánského hnutí mládeže sloužit mši svatou v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích. Více na www.sdb.cz.

12. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní Svatojanské pouti v Neveklově. Mši svatou bude sloužit od 10.00 hodin v kostele sv. Havla.

V roce 1623 hrabě Florián Jetřich Žďarský, nejvyšší dvorní maršálek, slavnostně položil základní kámen pro loretánskou kapli v Hájku, nedaleko Unhoště u Prahy. Po dokončení stavby kapli Blahoslavené Panny Marie Loretánské dne 2. června 1625 posvětil pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu.

13. 5.

Bývalí romští vězňové nacistických koncentračních táborů a pozůstalí po obětech pořádají pietní akt romským obětem nacismu. Událost začíná ve 12.00 hodin na místě bývalého romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Duchovní slovo a modlitba povede od 13.00 hodin kardinál Dominik Duka OP. Více na www.icpisek.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin slavit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při příležitosti posvěcení katedrály. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně se od 18.00 hodin koná mariánské zastavení s duchovní hudbou nazvané „Tota pulchra“. Bohoslužbu povede dr. Vojtěch Eliáš, zazní výběr z kázání sv. Bernarda z Clairvaux, hudba Claudia Monteverdiho a moteta na text z Písně písní. Více na www.stnicholas.cz.

15. 5.

Slavnostní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začínají od 18.00 hodin svatojánské slavnosti „Navalis 2013“. Pro barokní vodní koncert, který začíná ve 21.00 hodin, hudbu nastudovala Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga. Více na www.navalis.cz.

16. 5.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam v Praze 10 – Strašnicích další přednášku projektu I 17-11 Sociální nauka církve. Hostem tentokrát bude dokumentarista, překladatel a spisovatel Oldřich Selucký, který je autorem nedávno vydané knihy o Konstantinu a Metodějovi „Strážce ohně“. Více na www.i17-11.cz.

17. 5.

U příležitosti životního jubilea pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky vychází v nakladatelství Radioservis knižní vydání jeho rozhlasových úvah. Kniha s názvem "Glosy Dominika Duka 2012" bude ve 13.00 hodin představena na festivalu Svět knihy. Prezentaci bude přítomen rovněž její autor pražský arcibiskup. Více na www.svetknihy.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude na festivalu svět knihy od 14.30 hodin přítomen prezentaci mapy „Církevní památky“, kterou vydala Kartografie Praha. Více na www.kartografie.cz.

18. 5.

Biskup Václav Malý bude od 10.30 hodin sloužit poutní mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře pro bývalé příslušníky PTP.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP povede od 16.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřad přijetí do katechumenátu.

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně zve na vernisáž výstavy „Josip Plečnik – Mistr sakrální architektury“. V 17.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně u Berouna výstavu zahájí dr. Vladimír Czumalo. Vystoupí roztocký sbor „Local Vocal“ pod vedením sbormistra Martina Šmída. Výstavu bude možné shlédnout vždy o víkendech od 10 do 17 hodin do 31. října.

V kostele sv. Mikuláše zazní od 18.00 hodin koncert pod názvem „Hold sv. Janu Nepomuckému“. Na programu je Messe Solennele (Sainte Cécile) od Charlese Gounoda, Mozartovo Te Deum a hlavně Moteto de San Giovanni Nepomuceno od málo známého augustiniánského skladatele Ignáce Brustmanna. Více na www.stnicholas.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP povede od 20.00 hodin ekumenickou modlitební vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tématem bude služba médiím a 90. výročí založení Českého rozhlasu.

18. – 26. 5.

Na návštěvu ČR přijíždí ředitel Papežského misijního díla z Ugandy P. Philip Balikuddembe. V pražské arcidiecézi se setká se sestrami Karmelu sv. Josefa na Hradčanech. V neděli 26. 5. bude koncelebrovat mši svatou od 8.00 hodin v kostele sv. Benedikta na Hradčanech a pronese homilii.

19. 5.

Na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělovat svátost biřmování při mši sv. od 10.00 hodin.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího (Praha 5 – Zbraslav) pořádá od 15.00 hodin varhanní koncert Markety Schley Reindlové. Zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Ferdinanda Norbert Segera, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Césara Francka a Maurice Duruflého.

V zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5 (Štefánikova 15) se od 16.00 hodin uskuteční další setkání cyklu „Zlatá Praha” pod názvem „Můj byt – můj hrad?”. Hosty budou italský architekt Paolo Di Biase, malíř pokojů Pavel Franta a P. Miroslav Cúth. Více na www.focolare.cz.

V kostele P. Marie Královny míru (Ve Lhotce 36, Praha 4) se od 16.30 hodin koná přednáška doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., JC.D na téma „Zákon o církvích a náboženských společnostech“.

Při nedělních bohoslužbách se koná Svatojánská sbírka na arcidiecézi. V loňském roce bylo vybráno celkem 628 071,- Kč. Sbírka byla použita jako příspěvek na provoz Arcibiskupství pražského v oblasti správy diecéze – zejména na úhradu bohoslužebných potřeb, výdajů spojených s tiskem publikací a tiskovin, na úhradu nezbytných služeb.

21. 5.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně již pátý koncert duchovní hudby od 17.00 hodin. Na programu budou díla J. S. Bacha, G. Böhma, G. F. Händela a W. A. Mozarta.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná při májové pobožnosti v 19.00 hodin v kostele sv. Tomáše na Malé Straně sochu Panny Marie Caridas del Cobre, patronky Kuby.

23. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přijme na pražském arcibiskupství konstantinopolského patriarchu Bartoloměje.

Sekulární františkánský řádu u kostela sv. Anežky na Spořilově zve na 12. ročník „Františkánské poutě seniorů“. Program začíná v 9.00 hodin prohlídkou kláštera na Bílé Hoře v Praze. Od 13.00 hodin bude sloužena mše svatá v kostele Panny Marie Hájecké v Hájku.

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Na programu budou skladby G. P. Telemanna, J. F. N. Segera, J. S. Bacha, G. F. Händla.

24. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 15.00 hodin zúčastní vzpomínkového ceremoniálu „Jáchymovské peklo“, který organizuje Konfederace politických vězňů. Více na www.kpv-cr.cz.

V 18.00 hodin začíná nejen v pražské arcidiecézi, ale v celé republice a rovněž v zahraničí Noc kostelů. Více na www.nockostelu.cz.

25. 5.

Bosí karmelitáni zvou na den spirituality s tématem „Vnitřní hrad sv. Terezie od Ježíše“. Blok přednášek v budově Českého svazu vědecko-technických společností (Novotného lávka 5, Praha 1) začíná v 9.00 hodin. Svůj příspěvek kromě jiných přednese také prof. Ciro García OCD (Mystika a pastorace. Sedmé komnaty Vnitřního hradu jako podnět pro novou evangelizaci).

V kapucínském klášteře na Hradčanech se koná poutní sobota. Od 14.00 hodin je adorace v kostele Panny Marie Andělské a poté následuje duchovní program v klášteře. Závěrečnou mši svatou v kostele Narození Páně v Loretě bude od 18.00 hodin celebrovat br. František Kroczek OFMCap.

Česká křesťanská akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá od 15.00 hodin již šestou „Ekumenickou bohoslužbu za krajinu na Sedleckých skalách“. Místo bohoslužby je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká), od železniční zastávky Praha-Sedlec nebo od přívozu v Praze-Sedlci (ve 14:00 bude od přívozu zajištěn doprovod na místo bohoslužby). Více na www.drahan.chabry.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin slavit mši svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Murckach v Katowicích. Po bohoslužbě představí polský předklad své knihy rozhovorů „Tradice, která je výzvou“.

Nakladatelství Nové město zve na prezentaci knihy rozhovorů s P. Bohumilem Kolářem autorské dvojice Irena Kyliánová a P. Jan Balík, která se koná od 18.00 hodin v prostorách KTF UK – Thákurova 3, Praha 6. Úvodní slovo pronese kardinál Miloslav Vlk.

26. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní tradiční pouti mužů k Panně Marii Piekarské v Polsku. Od 9.30 hodin bude Piekarech koncelebrovat mši svatou.

V kostele sv. Václava v Bohnicích zazní od 15.30 hodin benefiční koncert sboru „Gambale“. Na programu budou spirituály, gospely a středověké písně. Koncert je pořádán v roce, kdy si místní farníci připomínají dvacáté výročí od znovuvysvěcení ústavního kostela sv. Václava v Bohnicích. Více na www.plbohnice.cz.

29. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 17.00 hodin v Křižlicích u Jilemnice zúčastní vyslání vojenské kaplanky nadporučice Gabriely Horákové. Více na www.kaplani.army.cz.

30. 5.

Kardinál Dominik Duka OP zve k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí.

31. 5.

Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně a sestry paulínky zvou v rámci Roku víry do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech k zaposlouchání se do biblických úryvků. Letos – po loňské Noci žalmů – to bude výběr z novozákonních listů apoštolů Pavla, Petra, Jakuba a List Židům. Noc s apoštoly víry začíná v 19.15 hodin. Více na http://nocsapostoly.webnode.cz.

02. 05. 2013