Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - květen 2014

3. 5.

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s duchovní správou Svaté Hory u Příbrami pořádá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře již 13. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Slavnostní mši svatou bude od 11.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na http://svata-hora.cz.

V rámci tradiční akce Audience u císaře Karla I. bude od 13.00 hodin v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi sloužit ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz OPraem mši svatou za mír. Více na http://audience-brandys.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 15.00 hodin v Černošicích protipovodňový vůz dobrovolných hasičů.

4. 5.

Od 15.00 hodin se bude konat slavnostní pouť u kaple sv. Vojtěcha v Kounově ve farnosti Rakovník. Mši svatou bude ke cti sv. Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který kapli rovněž požehná. Více na http://rkfrakovnik.webnode.cz.

5. 5.

Římskokatolická farnost Matky Boži před Týnem zve ke společné modlitbě za oběti války v rámci mše svaté, která začne ve 12.33 hodin, tedy v čase, kdy vypuklo Pražské povstání. Bohoslužba se zcela neobvykle koná v historické kapli Staroměstské radnice, která byla poškozena při náletech na konci 2. světové války. Více na www.tyn.cz.

Od 18.00 hodin se v sakristii akademického kostela Nejsv. Salvátora v Klementinu koná večer ThDr. Alexandra Heidlera, zakladatele novodobé studentské pastorace u Nejsv.Salvátora (1945 - 1948) a místoředitele Radia Svobodná Evropa. Více na www.farnostsalvator.cz.

V roce 1344 udělil papež Klement VI. pražským arcibiskupům právo korunovat české krále.

8. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 11.00 hodin zúčastní pietního aktu na Vítkově k 69. výročí ukončení 2. světové války. Více na www.army.cz.

9. 5.

V roce 1824 byl slavnostně posvěcen kostel sv. Kříže v Praze na Novém Městě za působení Řádu piaristů. Stavba podle projektu Jiřího Fischera.

10. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná ve 12.30 hodin před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Keblově až 300 motocyklům, jejichž řidiči si pro požehnání přijedou. Více na www.farnostkeblov.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin na Velehradě sloužit mši svatou pro 12. celonárodní setkání vysokoškoláků Studentský Velehrad. Více na www.ado.cz.

12. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin slavit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při příležitosti 85. výročí posvěcení dostavěné svatovítské katedrály. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

13. 5.

V Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí se od 19.30 hodin koná představení s názvem „Inscenace z deníku Etty H.“ Příběh Židovky, která žila v Amsterdamu. Zemřela v Osvětimi ve věku 29 let“. Více na www.sdb.cz/divadlo.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP představí v úvodu zasedání Senátu Parlamentu ČR koncepci oslav výročí Karla IV. Více na www.senat.cz.

Pražská Katolická teologická fakulta UK pořádá ve dnech 13. a 14. května mezinárodní kolokvium na téma „Jaká krása spasí svět“. Více na www.ktf.cuni.cz.

14. 5.

U příležitosti výročí narození Karla IV. položí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zímou v 10.30 hodin květiny ke hrobu panovníka v kryptě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Prof. Tomáš Halík převezme v anglikánském kostele St Martin in the Fields na Trafalgarském náměstí Templetonovu cenu, kterou obvykle předává princ Filip. Ceremonie se kromě dalších zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

15. 5.

Slavnostní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začínají od 18.00 hodin svatojánské slavnosti „Navalis 2014“. Po bohoslužbě následuje svatojanské procesí na Karlův most a od 21.00 hodin barokní vodní koncert na hladině Vltavy. Více na www.navalis.cz.

16. 5.

Od 18.00 se koná v malostranském kostele sv. Mikuláše bohoslužba slova s duchovní hudbou „Hle, tvůj kancléř“ – Pocta sv. Janu Nepomuckému v mariánském měsíci máji. Více na www.stnicholas.cz.

17. 5.

V 6.15 hodin od železničního nádraží Beroun vyráží další pěší pouť na Svatou Horu u Příbrami. Úmyslem bude opět prosba za nemocné, v duchu loňských poutí. Cílem bude účast na mši sv. v 17.00 v bazilice na Svaté Hoře.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v kapli hradu Křivoklát sloužit od 10.30 hodin mši svatou u příležitosti 500. výročí Spolku ostrostřelců Rakovník.

Na Svaté Hoře u Příbrami se koná pouť bývalých příslušníků PTP. Mše svatá začíná v 10.30 hodin. Více na http://svata-hora.cz.

Na Svaté Hoře u Příbrami se koná Orelská pouť. Mše svatá u Korunovačního oltáře začíná v 11.30 hodin. Více na http://svata-hora.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.15 hodin v kostele sv. Jiljí spolu s polskou komunitou v Praze sloužit mši svatou na poděkování za svatořečení Jana Pavla II.

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně zve na vernisáž fotografické výstavy „Dagmar Hochová – Osobnosti“ a současně na prezentaci knihy „Probouzet lidskost“, která se koná od 16.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně u Berouna. Vystoupí roztocký pěvecký sbor Local Vocal, sbormistr Martin Šmíd. Více na ludmila-tetin.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit rekviem za kardinála Josefa Berana při příležitosti 45. výročí od jeho smrti.

18. 5.

Během Nešpor, které začínají v 18.00 hodin, budou v kryptě sv. Kosmy a Damiána v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi slavnostně uloženy ostatky sv. Václava. Část ostatků pro tyto účely byla odebrána během oslav výročí translace národního světce.

20. 5.

Od 18.00 hodin se koná pátý koncert cyklu duchovní hudby Laudate dominum omnes gentes. Na programu budou díla A. Dvořáka, G. F. Händela, B. M. Černohorského, T. Tomkinse, J. Francés de Iribarrena, J. M. Nunes Garcia, Antonio Lotti. Účinkují: smíšený sbor Naši pěvci, sbormistryně Lydie Härtelová, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany. Vstup na koncert je volný.

22. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.30 hodin v kostele sv. Markéty v Břevnově sloužit Te Deum na závěr akademického roku Katolické teologické fakulty UK

23. 5.

Kostely pražské arcidiecéze se opět otevřou během Noci kostelů všem návštěvníkům.

23. – 25. 5.

Ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě se uskuteční druhý národní kongres o Božím milosrdenství pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera. Zúčastní se ho také kardinál Miloslav Vlk.

24. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní vzpomínkového pietního aktu „Jáchymovské peklo“, který organizuje Konfederace politických vězňů a který má připomenout utrpení politických vězňů komunismu. Mše svatá začíná v 9.00 hodin.

27. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP odhalí ve 14.00 hodin pamětní desku Karlu Bacílkovi, studentu práv, který se spolu s ostatními stal jednou z prvních obětí komunistických monstrprocesů.

31. 5. – 1. 6.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní Katolických dnu v Řezně, kde přednese svůj příspěvek. Více na www.katholikentag.de.

Aleš Pištora 15. 05. 2014