Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - leden 2009

1. 1.

Tradiční novoroční ekumenická slavnost se letos koná v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje na Novém městě Pražském v 18:00.

2. 1.

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se v pátek 2. ledna 2009 koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech, která je zakončena slavnostní mší sv., které bude předsedat kardinál Miloslav Vlk. Společnou adoraci povedou bratři kapucíni a křížové sestry.

4. 1.    

Malým tříkrálovým koledníkům požehná v Praze při mši svaté kardinál Miloslav Vlk v neděli 4. ledna 2009 ve 14.30 v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském.

5. 1.

Benefiční Tříkrálový koncert ve prospěch projektů: „Výstavba Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bidaru“, „Vzdělávací pobyt běloruských studentů v České republice“ pořádá Arcidiecézní charita Praha v pondělí 5. 1. od 19.30 ve Smetanově síni Obecního domu. Koncert se koná pod záštitou papežského nuncia arcibiskupa Mons. Diega Causera a za účasti kardinála Miloslava Vlka.

6. 1.

Na Slavnost Zjevení Páně bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinál Miloslav Vlk celebrovat v 18.00 mši svatou.

V roce1829 zemřel Josef Dobrovský, katolický kněz-jezuita, teolog, církevní historik a kritik, zakladatel slavistiky.

7. 1.

Kardinál Miloslav Vlk se v Národním divadle od 20.00 zúčastní slavnostního večera k zahájení prvního předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie, kterému budou přítomni také předseda Evropské komise José Barroso a členové Evropské komise.

Cyklus přednášek o sociální nauce církve pořádá farnost v Praze 10 - Strašnicích ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím. První trojice přednášek je úvodem do tématu. Pozvání k první besedě 7. ledna 2009 přijal prof. Lubomír Mlčoch. Přednášky s besedou se budou konat po celý rok 2009 vždy první středu v měsíci od 19 hodin v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice, 100 00).

10. 1.

Kardinál Miloslav Vlk požehná nové knihkupectví sester paulínek na Jungmannově náměstí.

12. 1.

Václav Sokol a Jan Holub budou společně přednášet na téma O umění výtvarném a hudebním v průběhu staletí. První přednáška se koná v pondělí 8. prosince 2008 v 19 hodin v kapli kostela sv. Václava ve Vršovicích. Další přednášky tohoto cyklu jsou naplánovány na 12. 1., 9. 2. a 9. 3. 2009 – vždy druhé pondělí v měsíci.

14. 1.

V rámci Pedagogické sekce České křesťanské akademie promluví v refektáři kláštera Emauzy od 17.00 prof. Radim Palouš na téma „Víra a výchova“.

15. 1.

Ve čtvrtek v 16.30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Ikonografie sv. Václava“ Jan Royt, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera. Aktuální informace o doprovodných akcích nejdete  na webových stránkách NG a Arcibiskupství pražského: www.ngprague.cz, www.apha.cz.

17. 1.

Den otevřených dveří kostelů sv. Václava v rámci výstavy Svatý Václav – ochránce České země: 10.00-17.00 Stará Boleslav, románská bazilika sv. Václava – místo umučení sv. Václava

18. 1.

Dne 18. ledna 1409 byl Václavem IV. vydán Dekret kutnohorský, který změnil poměr hlasů na pražském vysokém učení ve prospěch Čechů. Arcibiskupem pražským a kancléřem univerzity byl v té době Zbyněk Zajíc z Hazmburka.

18. 1. - 25. 1.

Od 18. do 25. ledna 2009 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů, vyhlašovaný Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Komisí pro víru a řád Světové rady církví; začíná vždy dnem, kdy katolická církev slaví památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna)

21. 1.

Literární večer s básníkem Ivanem Wernischem v Komunitním centru Matky Terezy na pražských Hájích.

22. 1.

Prohlídka kostela sv. Václava ve Vršovicích od 15.30 s výkladem Dr. Richarda Biegela (historika architektury a jednatele Klubu za starou Prahu) v rámci Uměnovědné a historické sekce ČKA.

Ve čtvrtek v 16.30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Poklad sv. Václava“ Dana Stehlíková, Národní muzeum Praha. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera. Aktuální informace o doprovodných akcích nejdete  na webových stránkách NG a Arcibiskupství pražského: www.ngprague.cz, www.apha.cz.

V roce 1929 se narodil Petr Eben, hudební skladatel a varhaník, pedagog, který působil na Katedře hudební vědy FF UK a byl čestným předsedou „Společnosti pro duchovní hudbu“. Zemřel 24. 10. 2007.

23. 1.

V rámci Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie promluví  od 17.00 na téma „Otázky pastorální medicíny“ Dr. Max Kašparů. Přednáška proběhne v Salesiánském středisku na Kobyliském náměstí v Kobylisích.

24. 1.

Den otevřených dveří kostelů sv. Václava v rámci výstavy Svatý Václav – ochránce České země: 10.00-17.00 Praha 9 – Prosek, U Proseckého kostela, románský kostel sv. Václava – místo, kde se zavražděný sv. Václav zjevil svému synovci knížeti Boleslavu II. a nabádal ho ke zbudování svatyně

V roce 1844 se narodil František de Paul Schönborn, který byl dne 21. 5. 1885 jmenován arcibiskupem pražským a primasem českým. Projevoval obzvláštní starost o kněžský dorost a jeho snahou bylo otevření české koleje v Římě na přání papeže († 25. 6. 1899).

27. 1.

Kardinál Miloslav Vlk zahájí koncert k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena (Labyrint světa a ráj srdce), který ve Dvořákově síni Rudolfina začíná v 19:30.

29. 1.

Ve čtvrtek v 16.30 přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav – ochránce České země svou přednášku „Kristiánův život a umučení sv. Václava a jeho báby Ludmily - nejzáhadnější česká legenda“ Petr Kubín, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Přednáška se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Anežského kláštera. Aktuální informace o doprovodných akcích nejdete  na webových stránkách NG a Arcibiskupství pražského: www.ngprague.cz, www.apha.cz.

31. 1.

V sobotu 31. ledna se uskuteční setkání řeholníků a řeholnic pražské arcidiecéze. V 10:00 bude kardinál Miloslav Vlk předsedat slavení mše svaté ze svátku Uvedení Páně do chrámu v Praze na Strahově.

Den otevřených dveří kostelů sv. Václava v rámci výstavy Svatý Václav – ochránce České země: 10.00-17.00 Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října, novorenesanční bazilika sv. Václava – významná sakrální architektura Prahy od Antonína Barvitia. (ap)

31. 12. 2008