Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - leden 2010

1. 1.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou od 9:30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Od 18:00 hodin v Anežském klášteře v Praze na Františku bude kardinál Miloslav Vlk spolu s představiteli ostatních křesťanských církví sloužit Novoroční ekumenickou bohoslužbu. Živě bude bohoslužbu přenášet také ČT 2.

3. 1.

Kardinál Miloslav Vlk zahájí ve 14:00 hodin v sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském tříkrálovou sbírku. Bude předsedat slavnostní mši svaté s požehnáním koledníkům.

Farnost Panny Marie Sněžné a Základní umělecká škola Praha 7 (Šimáčkova 16) pořádají od 16:00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky 2010. Smíšený sbor Gaudium zazpívá Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

3. 1. – 11. 1.

V těchto dnech bude probíhat Tříkrálová sbírka.

5. 1.

V 15:30 hodin vyjde již popatnácté z Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí průvod Tří králů na živých velbloudech. Králové se vydají ke Svaté rodině v živém betlémě na Loretánském náměstí, kde se pokloní malému Ježíškovi a předají mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

6. 1.

Na slavnost Zjevení Páně bude kardinál Miloslav Vlk slavit od 18:00 hodin mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají v 19:00 hodin v Divadle Miriam další besedu Iniciativy 17–11 o sociální nauce církve a společenském rozměru křesťanství. Tématem následujícího setkání bude „Láska, péče i starost církve o rodinu“. Hostem bude tentokrát sám hostitel, strašnický farář Jan Balík.

10. 1.

Farní akademie v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze 4 – Lhotce pořádá v 16:30 hodin přednášku prof. Františka Dvořáka na téma „Počátky umění křesťanské Prahy“.

13. 1.

Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v České republice se dožívá sedmdesáti let.

18. 1.

V den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů povede kardinál Miloslav Vlk od 18:00 hodin ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Jako kazatel vystoupí synodní senior ČCE a nově zvolený předseda ERC Mgr. Joel Ruml.

18. – 25. 1.

Jako již každoročně proběhne v těchto dnech Týden modliteb za jednotu křesťanů.

19. 1.

Od 19:30 hodin začíná první seminář v rámci cyklus deseti přednášek o liturgii, který pořádá Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava ve Vršovicích. Tématem prvního večera bude „Antropologické základy liturgického slavení – lidská a křesťanská potřeba slavit“. Přednášky se konají ve farním sále kostela sv. Václava na Čechově náměstí ve Vršovicích.

25. 1.

Roku 1965 jmenoval papež Pavel VI. pražského arcibiskupa Josefa Berana kardinálem. (ap)
28. 12. 2009