Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – leden 2011

1. 1.

Na slavnost Matky Boží Panny Marie bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou v 9.30 hodin. Další mše svaté jsou v 8.00 a 11.00 hodin.

Od 16.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s představiteli ostatních křesťanských církví sloužit v kostele sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Smíchově Novoroční ekumenickou bohoslužbu, kterou bude živě přenášet ČT 2.

Kardinál Miloslav Vlk bude na slavnost Matky Boží Panny Marie slavit od 9.00 hodin mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje (Praha 8 – Karlín).

4. 1.

Od 18.00 hodin se v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36) uskuteční benefiční koncert na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

5. 1.

Ve 15.00 hodin požehná pražský arcibiskup Dominik Duka na Arcibiskupství pražském a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koledníkům Tříkrálové sbírky. V pražské arcidiecézi Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 2. – 10. ledna. Více na www.trikralovasbirka.cz.

V 15.30 hodin vyjde z Arcibiskupského paláce průvod Tří králů na velbloudech. Průvod na Hradčanském náměstí pozdraví a požehná arcibiskup Dominik Duka, poté se průvod vydá ke Svaté rodině na Loretánském náměstí, kde se králové pokloní malému Ježíškovi a předají mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Arcidiecézní charita Praha pořádá od 19.00 hodin ve Stavovském divadle Tříkrálový benefiční koncert ve prospěch projektů „Karmelitánská střední odborná škola v indickém Bídaru“ a „Domov pro seniory Mukařov“.

V rámci Večerů u kapucínů proběhne od 19.00 hodin v prostorách kapucínského kláštera na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) novoroční koncert Alikvotního sboru Spektrum. Výtěžek dobrovolného vstupného získá Dívčí katolická škola v Praze. Více na www.divciskola.cz.

9. 1.

Farnost Panny Marie Sněžné pořádá v místním kostele od 16.00 hodin Tříkrálový koncert. Zazní skladby Zdeňka Pololáníka a Jana Campana Vodňanského. Vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku 2011.

Společnost pro duchovní hudbu a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě za podpory MČ Praha 2 pořádá od 15.00 hodin v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v rámci cyklu věnovanému dílu a osobnosti Bedřicha Antonína Wiedermanna vánoční koncert.

10. 1.

V kostele sv. Markéty v Břevnově bude od 18.00 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka slavit mši svatou při příležitosti zahájení maďarského předsednictví v Radě Evropské unie.

11. 1.

Od 7.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit spolu s bohoslovci mši svatou v kapli Arcibiskupského semináře.

V roce 1663 zemřela ctihodná Marie Elekta od Ježíše, zakladatelka pražského Karmelu sv. Josefa. Narodila se 28. ledna 1605 v italském Terni.

13. 1.

Od 17.00 hodin se pražský arcibiskup Dominik Duka zúčastní vernisáže výstavy o 14 františkánských mučednících v klášteře Panny Marie Sněžné, která bude otevřena ke 400 výročí umučení františkánských bratří v roce 1611.

14. 1.

Od 16.30 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit v bazilice sv. Petra a Pavla zádušní mši svatou za krále Vratislava.

18. 1.

Kurz s názvem „Teorie a praxe modlitby“ povede Kateřina Lachmanová každé úterý od 18. ledna do 8. března 2011 vždy v 19.30 hodin v kostele sv. Václava (nám. Svatopluka Čecha, Vršovice). Více na www.farnostvrsovice.cz.

19. 1.

Římskokatolická farnost Strašnice, KDU-ČSL v Praze 10 a Karmelitánské nakladatelství zvou na besedu v rámci Iniciativy 17–11. Hostem bude kardinál Miloslav Vlk, tématem jeho přednášky je Ekumenismus a sociální nauka. Beseda se koná od 19.00 hodin v Divadle Miriam (farní sál ŘK farnosti Praha 10 – Strašnice). Více na i17-11.farnoststrasnice.cz.

Unie katolických žen pořádá od 14.30 hodin ve Farním klubu Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18, Praha 1) společenské odpoledne na téma „Čína – Peking, Sian“, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

24. 1.

Již tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. V jeho rámci bude od 18.00 hodin ve sboru Českobratrské církve evangelické (Korunní 60, Praha 2) sloužena ekumenická bohoslužba, při níž bude kazatelem pražský arcibiskup Dominik Duka.

25. - 26. 1.

V těchto dnech bude v Praze probíhat 83. plenární zasedání České biskupské konference, které předsedá pražský arcibiskup Dominik Duka.

29. 1.

V dominikánském klášteře ve Vídni bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 17.30 hodin slavit mši svatou ze svátku sv. Tomáše Akvinského.

30. 1.

Ve dnech 30. ledna až 5. února 2011 proběhne v Exercičním domě Kolín týden ignaciánských duchovních cvičení pod vedením P. Františka Lízny SJ. Přihlásit se je možné na exercicie.kolin@seznam.cz, tel./fax: 321 721 959, 731 182 112 a na adrese: Kutnohorská 26, 280 02 Kolín. (Aleš Pištora)

29. 12. 2010