Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – leden 2012

2. 1.

V roce 982 zemřel Dětmar, první pražský biskup. Vysvěcen byl arcibiskupem mohučským sv. Willigisem v roce 975.

4. 1.

Římskokatolická farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství zvou na besedu v rámci Iniciativy 17-11. Hostem bude od 19.00 hodin biskup Václav Malý, který v Divadle Miriam (farní sál ŘK farnosti Strašnice) promluví o pronásledování křesťanů v dnešním světě.

Od 19.00 hodin zvou kapucíni do svého kláštera na Hradčanech na benefici „Večery u kapucínů“, během které vystoupí kvarteto Musica Gaudeans a zazní hudba M. P. Musorgského a P. Cibocha. Program je nazván „Radostné hudební Obrázky z výstavy“. Benefice se pořádá pro občanské sdružení Naděje, která se mimo jiné stará o lidi bez domova.

5. 1.

Den před slavností Zjevení Páně (sv. Tří Králů) 5. ledna 2012 vyjde v 15.30 hodin z Arcibiskupského paláce průvod Tří králů na živých velbloudech. Na Hradčanském náměstí mu požehná arcibiskup Dominik Duka OP, který se s koledníky setká již v 15.00 hodin ve svatovítské katedrále.

Arcidiecézní charita Praha pořádá od 19.00 hodin Tříkrálový benefiční koncert ve prospěch projektů „Odstranění podvýživy matek a dětí v Ugandě“ a „Domov pro seniory Mukařov“. Na koncertě ve Stavovském divadle, který se koná pod záštitou apoštolského nuncia Mons. Guiseppeho Leanzy a arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky, zazní Benjamin Britten, Carl Orff, J. S. Bach a Antonín Dvořák.

6. 1.

Farnost Panny Marie Sněžné pořádá od 19.30 hodin Tříkrálový koncert. V podání smíšeného sboru Gaudium Praha 1. LFUK a ženského komorního sboru Jirkov zazní Malá mše – „Půlnoční“ od Jakuba Jana Ryby a vánoční písně a koledy.

8. 1.

Na odpoledne od 15.30 hodin připravil soubor Societas Musicalis společně se svými hosty a souborem Collegium Quod Libitum „Vánoční barokní zastavení“ v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Zazní vánoční koledy a hudba J. Michaličky, D. Scarlattiho, J. D. Heinichena a dalších autorů.

11. 1.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se na pozvání klubu KDU-ČSL setká při snídani se senátory Parlamentu ČR. Snídaně se koná v rámci Tříkrálové sbírky.

V roce 1997 ve svatovítské katedrále přijali biskupské svěcení kněží Václav Malý a Jiří Paďour.

V roce 1852 se narodil František Kordač, katolický kněz a teolog, který byl v letech 1919–1931 pražským arcibiskupem.

12. 1.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP zahájí v 10.00 hodin v Brně veletrh GO a Regiontour. Vystoupí se svou přednáškou o církevní turistice a setká se s hejtmany.

13. 1.

V kostele sv. Markéty v Praze – Břevnově se od 18.00 hodin bude v předvečer výročí posvěcení Břevnovského kláštera konat zádušní mše svatá za prezidenta Václava Havla.

19. 1.

Od 16.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit requiem za císaře Rudolfa II. V pátek 20. ledna si připomeneme 400 let od jeho úmrtí.

Na Katolické teologické fakultě UK se v prostorách fakulty (Thákurova 3, Praha 6) koná den otevřených dveří pro zájemce o studium. Připraveni zodpovědět individuální dotazy zájemců budou pedagogové i studenti fakulty.

21. 1.

V roce 1907 se narodil Vincenc Reginald Dacík, katolický kněz-dominikán a teolog. Je spoluautorem českého překladu Summy teologické Tomáše Akvinského a autorem řady teologických děl.

23. 1.

Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP spolu s ostatními biskupy a zástupci dalších křesťanských církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sloužit ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích.

24. – 25. 1.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP v pražském klášteře augustiniánů povede plenární zasedání ČBK.

26. 1.

V roce 1347 papež Kliment VI. vydal svou zakládající listinou souhlas k založení pražské univerzity, o jejíž založení požádal, podporován pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, český král a římský císař Karel IV.

30. 1.

Komunitní centrum Matky Terezy pořádá od 19.00 hodin v rámci cyklu „Zastavení u Matky Terezy“ besedu na téma „Jsou média vůči církvi útočná?“. Rozhovor s šéfredaktorem Katolického týdeníku Antonínem Randou povede Martin Horálek.

02. 01. 2012