Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – leden 2013

5. 1.

Den před slavností Zjevení Páně (sv. Tří králů) vyjde v 15.30 hodin z Arcibiskupského paláce průvod Tří králů na živých velbloudech. Na Hradčanském náměstí mu požehná kardinál Dominik Duka OP, který se s koledníky setká již v 14.45 hodin ve svatovítské katedrále.

5. – 14. 1.

Biskup Václav Malý, předseda rady Iustitia et Pax, navštíví Jižní Súdán.

6. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 14.30 hodin v kostele Panny Marie Sněžné slavit mši svatou spolu s františkánskými terciáři.

Od 16.00 hodin zazní v kostele Panny Marie Andělské vánoční hudba Evropy a zpěv koled v podání souboru Societas Musicalis a hostů. 

Večerní mši svatou v pražské Loretě od 18.00 hodin hudebně doprovodí pastorely starých českých mistrů v podání Aleny Maršíkové Michálkové a hostů.

8. 1.

Bosé karmelitky zvou na oslavu 350. výročí smrti zakladatelky Karmelu sv. Josefa v Praze Marie Elekty od Ježíše (1605 – 1663). V den výročí 11. ledna se v kostele sv. Benedikta na Hradčanském náměstí koná od 17.00 hodin slavnostní mše svatá, kterou bude ke cti Nejsvětější Trojice sloužit papežský nuncius Mons. Giuseppe Leanza.

9. 1.

Ve Stavovském divadle se od 19.00 hodin koná tradiční Tříkrálový koncert Arcidiecézní charity Praha. Výnos benefice bude věnován na podporu zdraví novorozenců a matek v Ugandě, Zambii a Indii a na podporu potřebných rodin v České republice. Na pragramu je Mozart, Vivaldi a Čajkovský. Více na http://praha.charita.cz.

13. 1.

Během večerní bohoslužby od 18.00 hodin v pražské Loretě zazní pásmo vánočních koled a Pastorela in C od T. N. Koutníka „Hej hej, jeden i druhej“. Účinkují: Collegium Quod Libitum, Columba Lauretana a sólisté, členové Hudby Hradní stráže a další hosté.

14. 1.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu

ve výroční den úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly Vratislava, která se koná od 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Bohoslužbě bude předsedat probošt kapituly Mons. Anton Otte.

Roku 993 byl pražským biskupem Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným založen břevnovský klášter Řádu benediktinů, první mužský klášter na českém území.

15. 1.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 od 17.00 hodin v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby. Na programu budou varhanní díla pro varhany a flétnu. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Přemysl Kšica – varhany. Kostelní lavice jsou vytápěné, vstup na koncert volný.

16. 1.

Polský institut v Praze pořádá od 18.00 hodin diskusní večer na téma "Církev a stát po komunismu". Hosty večera budou kardinál Dominik Duka OP, lublinský arcibiskup Stanislaw Budzik, publicista Alexnder Tomský a ředitel polské Katolické informační agentury Marcin Przeciszewski. Debatu bude moderovat Tomáš Dostatni OP.

Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Centrem Pro Oriente Christiano zvou od 19.15 hodin v knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha) na večer „Oliviér Clément: Západní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Zazní úryvky z duchovní autobiografie francouzského pravoslavného teologa Olivier Clémenta „Jiné slunce“.

17. - 20. 1.

Arcibiskupství pražské bude prezentovat své kulturní bohatství na veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Největší pozornost se opět zaměří na téma propagace a turistického využití církevních památek a poutních cest. Veletrhu se zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

19. 1.

Arcidiecézní centrum mládeže Nazaret si připomíná 20 let své existence. Své významné jubileum oslaví při mši svaté od 11.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kunraticích.

20. 1.

Biskup Václav Malý bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit mši svatou za Olgu Havlovou, která zemřela 27. ledna 1996.

21. 1.

Od 18.00 hodin se v modlitebně Církve bratrské v Soukenické 15 koná novoroční ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.

22. - 23. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Praze předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference.

27. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 8.30 hodin slavit             v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech mši svatou pro sdružení Ackermann Gemeinde.

28. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 11.00 hodin při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu zúčastní na Matematicko-fyzikální fakultě UK na Malostranské nám. konference pořádané k tomuto tématu.

30. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s biskupy české církevní provincie zúčastní ve Waldsassen zasedání Freisingské biskupské konference a setká se s kardinálem Marxem.

03. 01. 2013