Vyhledávání Menu

Významné události a výročí - leden 2014

4. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pozdraví z balkonu Arcibiskupského paláce v 11.30 hodin účastníky jízdy Klubu veteránů. Více na www.veterancarclubcr.cz.

5. 1.

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem ve spolupráci s uměleckým sdružením Elgar zve na provedení České mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby, které zazní při mši svaté od 9.00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem. Účinkují Čeští komorní pěvci, Symfonietta svaté Cecílie, varhany – Václav Krahulík, dirigent – Miloš Bok. Více na www.farnostroudnice.php5.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná ve 14.45 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koledníkům Tříkrálové sbírky. V 15.30 hodin vychází z bran Arcibiskupského paláce Tříkrálový průvod s velbloudy.

V kostele Panny Marie Sněžné se od 19.00 hodin koná již tradiční Tříkrálový koncert. Vystoupí smíšený sbor Gaudium Praha l LFUK a mužský sbor Pueri Gaudentes. Výtěžek koncertu bude věnován na Tříkrálovou sbírku. Více na www.pms.ofm.cz.

6. 1.

V kostele Matky Boží Panny Marie před Týnem bude od 18.00 hodin slavena mše svatá při příležitosti 10. výročí úmrtí Mons. Jiřího Reinsberga, dlouholetého faráře týnské farnosti.

7. 1.

V rámci Aliančního týdne modliteb promluví pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.30 při modlitebním shromáždění ve Sboru Církve bratrské v Praze 1.

9. 1.

Arcidiecézní charita Praha pořádá ve Stavovském divadle od 19.00 hodin Tříkrálový benefiční koncert ve prospěch projektů: Azylové domy pro matky s dětmi v pražské arcidiecézi a Podpora sociálně slabých rodin v Bělorusku. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, H. Purcella, J. Suka a dalších. Více na http://praha.charita.cz.

16. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná novou halu pro letecké motory První brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Více na www.pbs.cz.

Pražské arcibiskupství se opět zúčastní brněnského veletrhu církevního ruchu – Regiontour. Zahájení se zúčastní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na www.bvv.cz/go-regiontour.

18. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 17.00 hodin sloužit poutní mši svatou v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem.

20. 1.

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví zvou na Ekumenickou slavnost za účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Bohoslužba se koná od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích. Předsedá jí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

20. 1. – 22. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude předsedat 96. plenárnímu zasedání České biskupské konference.

21. 1.

Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro duchovní hudbu zvou na koncert duchovní hudby „Laudate Dominum omnes gentes“ v kostele Panny Marie pod řetězem, který začíná v 17.00 hodin. Program: J. S. Bach, H. Purcell, T. Giordani, F. Mendelssohn-Bertholdy a další.

24. 1.

V roce 1844 se narodil František z  Pauly Schönborn, pražský arcibiskup.

25. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 12.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit mši svatou při příležitosti 1200. výročí úmrtí Karla Velikého.

26. – 27. 1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní provinční kapituly v Olomouci, na které promluví na téma dominikánského působení v současnosti především v rámci místní církve u nás.
Aleš Pištora 06. 01. 2014